Mobiele menu

SARS-CoV-2 vaccinatie respons in mensen die leven met hiv (COVIH-studie)

Projectomschrijving

Bij personen die met HIV leven is de immuunrespons op coronavaccins onbekend. Zoals bij andere vaccins waargenomen, kan deze immuunrespons zijn verminderd door de immuun status van personen die leven met hiv. In dit onderzoek wordt de immuunrespons op vaccinatie bestudeerd en worden de bijwerkingen in kaart gebracht. Vervolgens zal gedurende de jaren daarna het verloop van de immuunrespons worden bestudeerd. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om onder personen met HIV de immuunrespons op vaccinatie te bestuderen en de bijwerkingen in kaart te brengen.

Achtergrond

Hoewel personen die leven met HIV (PLHIV) tegenwoordig dankzij HIV remmers een normaal leven kunnen leiden, blijkt hun afweer toch niet altijd normaal te functioneren. Uit eerdere vaccinatie studies met bijvoorbeeld Influenza of Hepatitis vaccins, bleek de immuunrespons op deze vaccins vaak verminderd of zelfs afwezig. Het is onbekend hoe PLHIV reageren op de nieuwe COVID-19 vaccins.

Onderzoeksopzet

In deze studie in 22 HIV centra zullen bij PLHIV de antistof responsen tegen de diverse COVID-19 vaccins worden vergeleken met de responsen van mensen zonder HIV, 4 weken na afronding van de vaccinatie. In een kleinere groep patiënten wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar o.a. de cellulaire immuunrespons. Middels de lopende follow-up via de Stichting HIV Monitoring zullen de duur van de antistof respons en de incidentie van nieuwe SARS-CoV-2 infecties worden geanalyseerd.

Te verwachten resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om advies te geven over gebruik van COVID-19 vaccins bij PLHIV.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, OLVG Locatie West

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Dr. A.H.E. Roukens, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Prof. dr. K. Brinkman, van OLVG
Dr. C. Rokx, van Erasmus MC
Dr. B.J.A. Rijnders, van Erasmus MC

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

RESEARCH QUESTION: to analyse the immune response in persons living with HIV (PLHIV) to any of the SARS-CoV-2 vaccines that will be implemented for use in the Netherlands HYPOTHESIS: the immune response in PLHIV will be inferior compared to persons without hiv STUDY DESIGN: observational cohortstudy with a non-inferiority design STUDY POPULATION: PLHIV in care of one of the 22 participating hiv centers in The Netherlands, who are invited for the national SARS-CoV2 vaccination program OUTCOME MEASURES Main study parameter/endpoint: 1. The proportion of participants with a SARS-CoV-2 vaccine induced antibody response with anti-SARS-CoV-2 RBD activity, 4 weeks after the second vaccination (all participants). Secondary study parameters/endpoints (if applicable) 1. Prevalence of SARS-CoV-2 vaccine related adverse events (all participants) 2. The proportion of participants with a SARS-CoV-2 vaccine induced antibody response with anti-SARS-CoV-2 RBD activity at 3 weeks after first vaccination (subgroup of participants) 3. Duration of antibody immune response with anti-SARS-CoV-2 RBD activity over time (all participants) 4. Factors associated with the (height of the) antibody response with anti-SARS-CoV-2 RBD activity 5. The proportion of participants with a SARS-CoV-2 vaccine induced neutralizing antibody response against SARS-CoV-2 (subgroup of participants). 6. Factors associated with (height of the) the neutralizing antibody response against SARS-CoV-2 (subgroup of participants) 7. Proportion with a SARS-CoV-2 specific T-cell response (subgroup participants) 8. Factors associated with T-cell immune response (subgroup of participants) 9. The incidence of (newly) occurring infections with SARS-CoV2 after vaccination SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSIS In total 550 PLHIV will be included per vaccin type, allowing to analyse the outcome measures per vaccine, but also to analyse the difference in outcomes between the vaccines

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430072010008
Looptijd: 73 %
Looptijd: 73 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Brinkman
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG