Mobiele menu

SARS-CoV-2 vaccinatie respons in mensen die leven met hiv (COVIH-studie)

Bij personen die met HIV leven is de immuunrespons op coronavaccins onbekend. Zoals bij andere vaccins waargenomen, kan deze immuunrespons zijn verminderd door de immuun status van personen die leven met hiv. In dit onderzoek wordt de immuunrespons op vaccinatie bestudeerd en worden de bijwerkingen in kaart gebracht. Vervolgens zal gedurende de jaren daarna het verloop van de immuunrespons worden bestudeerd. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om onder personen met HIV de immuunrespons op vaccinatie te bestuderen en de bijwerkingen in kaart te brengen.

Achtergrond

Hoewel personen die leven met HIV (PLHIV) tegenwoordig dankzij HIV remmers een normaal leven kunnen leiden, blijkt hun afweer toch niet altijd normaal te functioneren. Uit eerdere vaccinatie studies met bijvoorbeeld Influenza of Hepatitis vaccins, bleek de immuunrespons op deze vaccins vaak verminderd of zelfs afwezig. Het is onbekend hoe PLHIV reageren op de nieuwe COVID-19 vaccins.

Onderzoeksopzet

In deze studie in 22 HIV centra zullen bij PLHIV de antistof responsen tegen de diverse COVID-19 vaccins worden vergeleken met de responsen van mensen zonder HIV, 4 weken na afronding van de vaccinatie. In een kleinere groep patiënten wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar o.a. de cellulaire immuunrespons. Middels de lopende follow-up via de Stichting HIV Monitoring zullen de duur van de antistof respons en de incidentie van nieuwe SARS-CoV-2 infecties worden geanalyseerd.

Te verwachten resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om advies te geven over gebruik van COVID-19 vaccins bij PLHIV.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, OLVG Locatie West

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Dr. A.H.E. Roukens, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Prof. dr. K. Brinkman, van OLVG
Dr. C. Rokx, van Erasmus MC
Dr. B.J.A. Rijnders, van Erasmus MC

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430072010008
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Brinkman
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG