Mobiele menu

Interview met projectleider

Waarom vind je het belangrijk dat de (psychosociale) zorg aan vluchtelingen in Nederland wordt verbeterd? 

‘Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen en statushouders vaak psychische problemen hebben. Helaas hebben traumagerichte therapieën bij vluchtelingen maar een beperkte werkzaamheid, vereisen hoog specialistische psychologische of psychiatrisch inzet en zijn kostbaar.’

‘Bovendien besteden traumagerichte therapieën weinig aandacht aan post-migratie spanningsbronnen zoals statusverlies, een beperkt sociaal netwerk, discriminatie, en een gemis aan zinvolle activiteiten. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval.’

‘Er blijkt behoefte te zijn aan zorg die statushouders met psychosociale klachten weerbaarder maakt tegenover post-migratie stress en de sociale binding en participatie bevordert. Ook zou de toegang tot zorg verbeterd moeten worden, via een groter aanbod van herstelgerichte, laagdrempelige zorg.’

Wat hoop je te bereiken met het project? 

‘De focus van dit project ligt op nieuwe statushouders met (maatschappelijke) participatie- en psychosociale problematiek. Dit project beoogt hierin behulpzaam te zijn door ontwikkelde kennis en ervaring te verspreiden over een herstelondersteunende, laagdrempelige methodiek voor vluchtelingen. Dit doen we via training aan sociaal-maatschappelijke organisaties.  

‘Die methodiek is 7ROSES, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. 7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies. De methodiek gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften.’

‘De methodiek helpt statushouders weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken. Het helpt ze hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten.’

Op welke manier worden vluchtelingen betrokken in het project? 

‘Deelname aan het maatschappelijk leven vermindert de kans op mentale aandoeningen, met als aandachtspunt onder andere. het versterken van de veerkracht. Daarom wordt uit elke participerende organisatie een ervaringsdeskundige met een vluchtelingenachtergrond getraind in de methodiek die als co-trainer zal functioneren.’ 

‘Daarnaast zullen de ervaringsdeskundigen deel uitmaken van de intervisie/supervisiegroepen en als respondent worden bevraagd in diepte-interviews over toepassing en ervaren relevantie van de methodiek.’ 

Waar zou volgens jou meer aandacht aan moeten worden besteed als het gaat om hulp en zorg voor vluchtelingen?

‘Ik denk dat het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan persoonlijk herstel van vluchtelingen om zo maatschappelijke uitval terug te dringen. De focus moet liggen op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren.’ 

‘Daarbij moet ingespeeld worden op hun actuele moeilijkheden, stressoren en behoeften. Deze hulp en zorg zou niet alleen beschikbaar moeten zijn binnen de reguliere ggz, maar ook bij kleinere en toegankelijkere organisaties zoals sociaal-maatschappelijke organisaties.’ 

Dit project is onderdeel van het ZonMw-programma Zorg voor vluchtelingen. Een 4-jarig innovatief programma gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van de kennis over deze zorg en ondersteuning.

Onderzoeks- en praktijkprojecten

Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Afbeelding

juni 2019

Isabel Wagemakers is projectleider van het project ‘7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland’. ‘De focus van dit project ligt op nieuwe statushouders met (maatschappelijke) participatie- en psychosociale problematiek’. 

Afbeelding

Kenmerken

Projectnummer:
636601010
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Arq Foundation