Mobiele menu

Aanpak agressie en geweld tegen medewerkers in het gevangeniswezen middels laagdrempelige opvang door directe collega's. De buddy.

Aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers in het gevangeniswezen door middel van laagdrempelige opvang door directe collega's: de buddy. De buddy ontleedt lessen uit de incidenten, die vervolgens worden benut voor verbeteringen in de organisatie.

Projectomschrijving

In samenwerking met medewerkers van DJI is gezocht naar oplossingen om agressie en geweld te voorkomen en, als het toch voorkomt, de gevolgen te verminderen. Dit heeft geleid tot een pilot waarin 2 medewerkers zijn opgeleid tot buddy. Een buddy helpt een directe collega op weg, probeert de gevolgen te minimaliseren en zorgt ervoor dat de stap naar professionele hulp wordt genomen als dat nodig is.

Doel

Het doel van dit project is om agressie en geweld tegen medewerkers in het gevangeniswezen te verminderen door middel van een bredere inzet van de buddy-aanpak, waarbij directe collega's ondersteuning bieden. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om de buddy-aanpak tot standaard beleid te maken en of deze ook breder kan worden toegepast in andere sectoren.
De focus ligt op het voorkomen van geweldsincidenten en het minimaliseren van de gevolgen ervan voor medewerkers, met als uiteindelijk doel het bevorderen van het welzijn en de veiligheid op de werkvloer.

Aanpak/werkwijze

De buddy's spelen een cruciale rol bij het minimaliseren van de gevolgen voor getroffen medewerkers en bevorderen tevens het zoeken naar professionele hulp indien nodig.
Daarnaast wordt er geleerd van de incidenten, waarbij de verkregen inzichten worden gebruikt voor organisatorische verbeteringen. De aanpak wordt geïmplementeerd via een pilot die momenteel wordt uitgebreid, met als doel de haalbaarheid van het integreren van de buddy-aanpak als vast beleid binnen DJI te onderzoeken. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze aanpak breder toe te passen in andere sectoren.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De betrokkenheid van DJI-medewerkers is essentieel voor het succes van de pilot en de verdere implementatie van de buddy-aanpak. Een nauwe samenwerking met relevante stakeholders binnen en buiten DJI is van groot belang om de impact van het project te vergroten en ervoor te zorgen dat de aanpak effectief wordt toegepast.

(Verwachte) Resultaten

De verwachte resultaten van dit project zijn een effectieve en laagdrempelige ondersteuning voor medewerkers die te maken krijgen met agressie en geweld op het werk, met als gevolg een vermindering van werkstress, ziekteverzuim en langdurige uitval. Daarnaast worden positieve effecten verwacht op het welzijn van medewerkers en een versterking van de organisatiecultuur. De lessen die zijn geleerd uit de pilot zullen dienen als basis voor het ontwikkelen van beleid binnen DJI en bieden mogelijkheden om de buddy-aanpak breder toe te passen in vergelijkbare werkomgevingen.

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M Edelbroek
Verantwoordelijke organisatie:
CNV Connectief