Aanvraag VIMP Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectomschrijving

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking valt op door bijzondere communicatie. Het gaat dan over communicatie met de persoon met de beperking zelf en communicatie met de naasten en het overige netwerk.

De persoon met de verstandelijke beperking kan niet altijd symptomen zoals pijn goed aangeven. Degenen die verzorgen moeten hiervoor dus extra aandacht hebben en onder andere kennis van pijninstrumenten. Communicatie met cliënt en netwerk moet zeker in de palliatieve fase goed verlopen.

Mensen met een verstandelijke beperking zelf zijn niet altijd in staat om behandelbeslissingen te nemen. Het nemen van beslissingen rond het levenseinde onderscheidt zich doordat er vaak naasten bij betrokken zijn. Advance care planning is hier een onderdeel van en krijgt bijzondere aandacht in het uittesten van de module palliatieve zorg 1.0.

Producten
Titel: Checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, behorend bij Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0
Auteur: Annemieke Wagemans
Verslagen

Eindverslag

In Maasveld, onderdeel van de Koraalgroep, is de zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 uitgetest voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Middels een checklist is de omvangrijke zorgmodule bruikbaar gemaakt voor verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.
Het grootste voordeel blijkt het feit dat er methodisch wordt gewerkt. Er komen veel meer onderwerpen aan bod dan voorheen en er wordt minder vergeten. De rapportage is veel uitgebreider. Verder wordt er op één passend doel gerapporteerd. Advance care planning wordt door de zorgmodule als speerpunt benoemd en krijgt ook bij het gebruik van de checklist aandacht. In de praktijk zijn artsen, verpleegkundigen en verzorgenden heel tevreden over het gebruik en het effect van de checklist, maar de investering in tijd is een struikelblok.

Samenvatting van de aanvraag
Samenvatting aanvraag VIMP Zorgmodule pallliatieve zorg 1.0 zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 is in de huidige vorm nog niet helemaal bruikbaar voor de praktijk van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en zal aangepast moeten worden. De palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in sommige opzichten anders dan die voor de “gewone” bevolking. Cliënten kunnen zich vaak verbaal slecht of niet uitdrukken en zijn veelal wilsonbekwaam inzake behandelbeslissingen. Multidisciplinaire zorg van professionals en informele zorg van familie /wettelijk vertegenwoordigers gaan hand in hand. Ook gebruikelijke meetinstrumenten om pijn en andere symptomen te meten volstaan niet altijd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van het hier beschreven project is om de Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 waar nodig aan te passen aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een gebruiksvriendelijke versie van deze Zorgmodule te implementeren in de praktijk van de zorg in Maasveld. In deze instelling wonen 336 mensen met een verstandelijke beperking op en buiten het instellingsterrein in Maastricht. Ook buiten Maasveld zal er bekendheid gegeven worden aan deze Zorgmodule via geëigende kanalen als branche organisaties en beroepsverenigingen, maar ook via de lokale samenwerkingspartners.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
626006003
Looptijd:
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.A. Wagemans
Verantwoordelijke organisatie:
Maasveld Koraalgroep