Mobiele menu

Generieke Module Palliatieve zorg, projectvoorstel proefimplementatie

ZorgEssentie en Dock4& zijn gevraagd om een proefimplementatie te verzorgen van de Zorgmodule palliatieve zorg. Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is.

Doel

Dit project heeft 4 concrete doelen:

  • evalueren van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk
  • onderzoeken of met de zorgmodule op meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg wordt verleend
  • bredere bekendheid geven aan de module en uitwerken van goede manieren om zorgverleners te stimuleren in het gebruik ervan
  • onderzoeken van de doelmatigheid van de inrichting van de zorgmodule en de mogelijkheden om tot een verzekerbaar product te komen

Werkwijze

Om deze doelen te realiseren gaan zeven zorgorganisaties en netwerken palliatieve zorg vanaf september 2014 aan de slag.

Resultaten

In september 2015 heeft het proefimplementatietraject het volgende opgeleverd:

  • een handvat voor andere organisaties die de zorgmodule gaan implementeren
  • een advies om de zorgmodule eventueel bij te stellen en voor de toepasbaarheid in specifieke doelgroepen
  • onderzoek van de mogelijkheden om van de zorgmodule een verzekerbaar product te maken

Producten

Titel: Hulpmiddel voor de implementatie Zorgmodule palliatieve zorg
Link: http://agora
Titel: Vragenlijst voor de implementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg
Link: http://Agora
Titel: Aan de slag met de Zorgmodule palliatieve zorg!
Link: http://agora
Titel: De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk
Link: http://Agora

Verslagen


Eindverslag

De Zorgmodule palliatieve zorg (versie 1.0 van december 2013) is uitgetest door zeven zorgorganisaties / netwerken in de eerste lijn, ziekenhuis, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, dementie en kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Conclusie is dat zij de Zorgmodule bruikbaar vinden als kwaliteitsstandaard voor praktijkverbetering, op een aantal aanscherpingen en aanvullingen na die staan in bijlage 3 van het rapport ‘De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk’.
Ook concluderen we op basis van de test dat de Zorgmodule bruikbaar is om verder te werken aan adequate financiering. De Zorgmodule omschrijft wat we verstaan onder goede palliatieve zorg (verzekerbaar product) en maakt helder wat nu nog niet wordt gefinancierd maar wel nodig is. We adviseren in het hiervoor genoemde rapport daarom om onderzoek te doen naar adequate financiering van palliatieve zorg op basis van de Zorgmodule in proeftuinen.
In het rapport ‘De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk’ staan meer adviezen voor landelijke stakeholders om de praktijk te helpen om te doen wat de Zorgmodule aanbeveelt. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat palliatieve deskundigheid wordt opgenomen in primaire opleidingen en na- en bijscholing; het mogelijk maken van informatie uitwisseling middels één dossier; (her)inrichten van de consultatiefunctie; ondersteuning bieden aan zorgorganisaties, ketens en netwerken bij implementatie, om de vertaalslag te kunnen maken van het WAT uit de Zorgmodule naar het HOE in de eigen praktijk; de Zorgmodule te benutten als leidraad voor de ontwikkelingen van palliatieve zorg in zowel de praktijk, als ook beleid en onderzoek; de noodzaak van het vinden van een eigenaar van de Zorgmodule die o.a. draagvlak kan creëren bij alle relevante beroepsorganisaties zodat zij de Zorgmodule omarmen; het aanzwengelen van een landelijke discussie over palliatieve zorg.
Naast het rapport is ook een praktijkgids gemaakt met tips en goede voorbeelden voor zorgorganisaties, ketens, netwerken en innovatieve professionals die met de Zorgmodule aan de slag willen. Evenals hulpmiddelen om meer zicht en grip te krijgen op de inhoud van de Zorgmodule (klikbare PDF met een normenoverzicht én een vragenlijst). Al deze informatie is te benutten voor de implementatie van de Zorgmodule en te vinden op de website van Agora en Vilans.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626004001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
ZorgEssentie