Mobiele menu

Acquiring competencies for elderly care; dealing with complexity.

Bekwaamheid in complexe zorg

Ouderenzorg is maatschappijbreed een punt van aandacht, ook voor de huisarts. De complexiteit van de zorg voor kwetsbare ouderen vraagt dat huisartsen proactief werken en samen met de oudere en diens omgeving zinvolle oplossingen zoeken. Hoe leer je dat? Hoe ontwikkel je expertise in complexe patiëntenzorg, waarin de combinatie van problemen, hulpbronnen en wensen steeds anders is en maatwerk vereist?

Doel en werkwijze

In het dit project hebben we onderzoek gedaan naar hoe huisartsen in opleiding (aios) bekwaam worden in het leveren van complexe ouderenzorg. Om antwoord te geven op deze vraag zijn er, verspreid over 4 universiteiten in Nederland en België, interviews verricht, observaties van onderwijsmomenten gedaan en is het curriculum op papier geanalyseerd.

Resultaten

De belangrijkste resultaten waren:

  1. Aios passen 3 verschillende leerstrategieën toe om complexe ouderenzorg zich eigen te maken. Deze 3 strategieën staan niet los van elkaar maar interacteren met elkaar. De strategieën die aios toepassen zijn: creëren, herkennen en gebruiken van leersituaties.
  2. Het motiveren van aios om zich met complexe ouderenzorg bezig te houden is een uitdaging, waarvoor een aantal aanknopingspunten zijn.
  3. Begeleiders in de dagelijkse praktijk en op de universiteit spelen een belangrijke rol in het leerproces en motivatie van de aios om met complexe ouderenzorg bezig te zijn. De manier van begeleiden speelt een rol in hoe en wat aios leren in het leveren van complexe ouderenzorg.

Interview

Gedegen onderwijs gaat vooraf aan goede zorg. Ook als het gaat om kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. In een interview vertelt Wemke Veldhuijzen meer over het onderwijskundig onderzoek dat licht werpt op de verschillende manieren waarop huisartsen hiervoor de noodzakelijke vaardigheden opdoen.

> lees het interview

Aanbevelingen

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Het motiveren van aios voor complexe ouderenzorg is mogelijk. Dit brengt wel een aantal uitdagingen met zich mee.
  • Aios moeten autonomie ervaren in hun leerproces, ondersteund door begeleiders om te zorgen dat ze maximaal kunnen leren
  • De rol van docenten en begeleiders (opleiders) is groot in het leerproces van de aios. Deze wordt tot op heden nog niet optimaal vormgegeven. Een vertaalslag voor verbetering van onderwijs in complexe ouderenzorg zou gedaan kunnen worden door docentprofessionalisering en dit ook bij huisarts-opleiders door te voeren.
  • Complexe ouderenzorg is complex! Het leren ervan vraagt een lange adem.
  • Complexe ouderenzorg wordt geleerd door het doorlopen van longloops.

 

Producten

Titel: Bekwaming aios in complexe ouderenzorg
Auteur: Koetsenruijter, Krista
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Begin- en eindpagina:
Titel: Acquiring competencies for elderly care; dealing with complexity Werkconferentie
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Muris, JWM. van Leeuwen, Y. Veldhuijzen, W.
Titel: The tension between formal, informal and hidden curricula in complex care education: a qualitative study
Auteur: Koetsenruijter, KWJ Veldhuijzen, W. Muris, JWM Teunissen, PW.
Titel: Ouderenzorg: kennis of kunde?
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Teunissen, P. Muris, JWM. Veldhuijzen, W. van Leeuwen, YD.
Titel: The tension between formal, informal and hidden curricula in complex care education; a qualitative study
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Veldhuijzen, W. Muris, JWM. Teunissen, P.
Titel: Acquiring competencies for elderly care; dealing with complexity Conferentie
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Teunissen, PW. Muris, JWM. Veldhuijzen, W. van Leeuwen, YD.
Titel: Startconferentie
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Veldhuijzen, W. van Leeuwen, Y. Muris, JWM
Titel: Complexe ouderenzorg: Een uitdaging voor het onderwijs
Auteur: Koetsenruijter, KWJ.
Titel: Ouderenzorg: kennis of kunde
Auteur: Koetsenruijter, KWJ Muris, JWM Teunissen, P Veldhuijzen, W van Leeuwen, Y
Titel: Acquiring competencies for elderly care; dealing with complexity
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. van Leeuwen, YD. Veldhuijzen, W. Muris, JWM.
Titel: Complexe ouderenzorg: a hell of a job!
Auteur: Koetsenruijter, KWJ.
Titel: Inzoomen en uitzoomen: AIOS trainen voor complexe ouderenzorg. Een kwalitatieve studie
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Veldhuijzen, W. van Leeuwen, Y. Muris, JWM. Teunissen, P.
Titel: Opleiding in complexe ouderenzorg als uitdaging
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Veldhuijzen, W.
Titel: AIOS in de Lead! The tension between formal, informal and hidden curricula in complex care education: a qualitative study
Auteur: Koetsenruijter, KWJ
Titel: Complexe ouderenzorg in het curriculum van huisartsen in opleiding
Auteur: Koetsenruijter, KWJ. Teunissen, P. Muris, JWM. van Leeuwen, Y. Veldhuijzen, W.

Kenmerken

Projectnummer:
839130002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.W.M. Muris MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus
Afbeelding

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. Bekijk de andere projecten.