Mobiele menu

Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg

Doel

Deze USER-studie had als doel om met alle geboortezorgverleners te leren en verbeteren met uitkomstinformatie.

Werkwijze

In 3 verloskundig samenwerkingsverband (VSV) werden patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen (PROM en PREM) geïmplementeerd. Deze vragenlijsten vroegen op 5 momenten in de zwangerschap en postpartum naar de gezondheid en ervaringen van zwangeren/kraamvrouwen. De antwoorden werden individueel gebruikt voor betere zorg in de spreekkamer. Tevens ontwikkelden zorgverleners en onderzoekers gezamenlijk een interprofessionele leerstrategie met uitkomst data van elk VSV. In de leersessies werden aan de hand van data (uit de vragenlijsten en klinische registraties) en de perspectieven van zorgverleners persona’s besproken. De persona’s gaven gezicht aan belangrijke uitdagingen in het VSV, waardoor het makkelijker was om met elkaar in gesprek te gaan. Gezamenlijk werden hieruit de speerpunten en acties bepaald. Ook werd er gereflecteerd op samenwerking in het VSV, wat hielp om het leren en verbeteren beter vorm te geven.

Resultaten

Het resultaat is een handleiding voor het opzetten van een VSV brede kwaliteitscyclus met patiëntgerichte uitkomstdata. De handleiding ‘VSVdata naar VSVdoen’ beschrijft de volledige aanpak van de ontwikkelde leerstrategie, inclusief voorbereidingsmeeting en leersessies. Het bevat concrete handvatten zoals een casusbank met persona’s, een datawijzer met databronnen en verschillende templates voor het organiseren van de leersessies

Aanbevelingen

  • Maak voor gezamenlijk leren en verbeteren gebruik van beschikbare data in het netwerk. Via verschillende data bronnen zijn er veel gegevens op te halen over de VSV populatie. Ook al is koppeling van die data (nog) niet altijd mogelijk, kunnen de data goed gebruikt worden als signalering.
  • Een werkvorm zoals persona’s is aan te raden omdat herkenbare casuïstiek maakt dat de discussie minder over de achtergrond van de data gaat en meer over de inhoud van zorg. Hiermee is het in het gesprek tussen allerlei verschillende disciplines gemakkelijker om ieders perspectief op de problematiek te kunnen geven.
  • Betrek zoveel mogelijk relevante disciplines (zoals kraamzorg, verpleging, jeugdzorg) bij gezamenlijk leren en verbeteren in een VSV. De verschillende invalshoeken op een casus helpen om tot verbeter initiatieven te komen.
  • Naast reflectie op data en zorg inhoud, bleek de reflectie op de samenwerking ook waardevol onderdeel van de leer- en verbetersessie. Dit was aanvankelijk bedoeld als onderzoeksmethode, maar de ruimte voor discussie over samenwerkingsfactoren die hier ontstond hielp het VSV in de opvolging van gezamenlijke verbeteracties. Een aanbeveling is daarom om ook een deel reflectie op samenwerking te behouden in de leersessies.
  • Het is aan te bevelen om deze (en andere) leer- en verbeterstrategie op te nemen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg als vorm voor kwaliteitsverbetering. Hierdoor is zo’n sessie organiseren in plaats van ‘extra’ werk bovenop bijvoorbeeld de perinatale audits die moeten worden georganiseerd, een andere vorm die VSV kunnen kiezen voor hun kwaliteitsbeleid. Ook zullen VSV op andere manieren moeten worden ondersteund bij het borgen van hun kwaliteitscyclus, zoals regionale trainers die kunnen ondersteunen bij de organisatie.
  • Om PROM/PREM data te gebruiken voor kwaliteitsverbetering is het wenselijk als ze ook direct bruikbaar zijn in de dagelijkse zorg. Door individuele uitkomsten in de spreekkamer te bespreken, levert het voor de zwangere en de zorgverlener direct iets op. Om dit netwerk breed te realiseren kunnen VSV’s (op de lange termijn) inzetten op het meenemen van PROM/PREM in regionale gegevensuitwisseling (Babyconnect). Gezien de variëteit aan verloskundige dossiers lijkt het meest haalbare scenario dat ziekenhuis EPD een ingebouwde PROM/PREM functie hebben, terwijl verloskundige praktijken met een externe applicatie werken, welke met elkaar gegevens uit kunnen wisselen. Ook PROM/PREM die in een PGO verzameld worden moeten uitwisselbaar zijn met systemen van zorgverleners.
  • Aanbevelingen voor verbeteringen in de PROM/PREM vragenlijsten van de ICHOM set zijn doorgevoerd in het BUZZ-project. Deze aangepaste vragenlijsten zijn beschikbaar via de website en worden momenteel ingebouwd in Hix Standard Content. Ziekenhuizen die hierover beschikken zouden hier dus binnenkort gebruik van kunnen maken.

Interview

Hoe kan gebruik van data het leren en verbeteren binnen zorgteams en tussen organisaties ondersteunen? Promovendi Merel van Lierop en Alies Depla vertellen hoe zij in de ouderenzorg en integrale geboortezorg data onderdeel maken van het dagelijkse werk.

> Lees het interview

Producten

Titel: E-module Uitkomstgerichte geboortezorg
Titel: Handleiding VSVdata naar VSVdoen
Titel: Patient reported outcomes and experience measures in perinatal care to guide clinical practice: the first results
Auteur: Anne Louise DeplaEmail Anne Louise Depla Marije Lamain-Ruiter Lyzette L. Laureij Hiske Ernst-Smelt Jan Hazelzet Arie Franx Mireille N. Bekker
Link: https://ijic.org/articles/10.5334/ijic.ICIC22226
Titel: PROM and PREM in routine perinatal care: mixed methods evaluation of their implementation into integrated obstetric care networks
Auteur: Depla AL, Pluut B, Lamain-de Ruiter M, Kersten AW, Evers IM, Franx A, Bekker MN
Magazine: Journal of Patient-reported Outcomes
Begin- en eindpagina:
Link: https://jpro.springeropen.com/articles/10.1186/s41687-023-00568-w
Titel: A feasibility study of implementing a patient-centered outcome set for pregnancy and childbirth
Auteur: Anne L. Depla Hiske E. Ernst-Smelt Marjolein Poels Neeltje M. Crombag Arie Franx Mireille N. Bekker
Magazine: Health Science Reports
Begin- en eindpagina:
Titel: Quality Improvement with Outcome Data in Integrated Obstetric Care Networks: Evaluating Collaboration and Learning Across Organizational Boundaries with an Action Research Approach
Auteur: ANNE LOUISE DEPLA ANNA W. KERSTEN MARIJE LAMAIN-DE RUITER MARIELLE JAMBROES ARIE FRANX INGE M. EVERS BETTINE PLUUT MIREILLE N. BEKKER
Magazine: International Journal of Integrated Care
Begin- en eindpagina:
Titel: Value based perinatal care: women at the centre of learning healthcare networks
Auteur: AL Depla
Link: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/alies-depla

Kenmerken

Projectnummer:
516012516
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.L. Depla
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.