Mobiele menu

Actieplan Lymeziekte: VICTORY-studie

Projectomschrijving

De resultaten van dit project staan beschreven bij het project 'Victory: Validation of Cellular tests for Lyme borreliosis'.

Het project heeft een interessant en informatief filmpje opgeleverd dat op de projectpagina van 'Victory: Validation of Cellular tests for Lyme borreliosis' te zien is.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om lymeziekte aan te tonen wordt in sommige gevallen gebruikt gemaakt van antistoftesten (serologie). Deze manier van testen kent enkele beperkingen. Zo zijn antistoftests heel kort na de infectie nog ongevoelig (met het risico op een onterecht negatieve uitslag) en kunnen ze niet goed onderscheid maken tussen een huidige infectie en een (genezen) infectie uit het verleden. Er zijn ook zogenaamde cellulaire testen beschikbaar, maar deze zijn nog niet goed genoeg onderzocht voor gebruik in de dagelijkse praktijk. 

Het doel van de VICTORY-studie is daarom het onderzoeken of de voor de studie geselecteerde cellulaire tests iets kunnen toevoegen aan de huidige diagnostiek van lymeziekte. Met deze VIMP-aanvraag willen de onderzoekers van de VICTORY-studie hun resultaten verspreiden, zodat iedereen die geïnteresseerd is daar kennis van kan nemen. 

In Nederland worden er elk jaar ongeveer 1,5 miljoen tekenbeten opgemerkt en wordt de diagnose lymeziekte 27.000 keer gesteld. Huisartsen en andere zorgverleners krijgen veelvuldig vragen van bezorgde patiënten over of zij mogelijk lymeziekte hebben. Verder bestaat er onder sommige patiënten onrust over de huidige vormen van diagnostiek: sporen de huidige testen wel alle vormen van lymeziekte goed op? Om deze patiënten goed te kunnen helpen is het van belang dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de nieuwste onderzoeken en de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek. Niet alleen de zorgprofessional, maar ook de bezorgde patiënt met aanhoudende klachten die denkt aan lymeziekte, willen we graag informeren. 

Naast de hierboven beschreven gevallen van bevestigde lymeziekte, heeft in Nederland ±20% van de bevolking klachten van vermoeidheid, spier- of gewrichtsklachten en neurocognitieve klachten. Deze klachten kunnen (terecht of onterecht) worden gekoppeld aan lymeziekte. Iemand kan heel eenvoudig via Google terecht komen op sites waar cellulaire testen worden aangeraden of zelfs commercieel worden aangeboden. In de zoektocht naar de oorzaak van de klachten moet betrouwbare informatie beschikbaar zijn, die door onafhankelijk onderzoek verkregen is. Daarom vinden de onderzoekers het essentieel dat er voorlichting wordt aangeboden over cellulaire testen bij lymeziekte, op grond van de resultaten van het VICTORY-onderzoek. 

Deze kennis komt rechtstreeks voort uit ZonMw-gefinancierde landelijk onderzoek, de VICTORY-studie, uitgevoerd door Amsterdam UMC, het RIVM en het Radboudumc. Dit onderzoek is voortgekomen uit het ZonMw actieplan, dat in 2016 met veel zorg onder leiding van ZonMw is opgesteld door patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals. De onderzoekers zullen zowel de hulpverlener, als de patiënt en (een deel van) het grote publiek informeren over uitkomsten van de VICTORY-studie. Door middel van deze VIMP willen ze hiervoor in samenwerking met een professioneel bedrijf informatieve animatiefilms en infographics maken voor het grote publiek. Het overkoepelende doel is om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren door de kennis van de hulpverlener en van de patiënt te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5220500011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.E. Baarsma
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC