Mobiele menu

Adjunctive physical exercise to improve psychological and pharmacological treatment outcomes in major depressive disorder: cost-effectiveness analysis alongside a randomised comparison of usual care versus enhanced care

Projectomschrijving

Sporten volgens een bepaald recept kan even effectief zijn in het tegengaan van depressie als medicatie of psychotherapie. Alleen is sporten nog geen vast onderdeel van de behandeling van depressie in Nederland. Er zijn namelijk nog teveel vragen onbeantwoord. Vermindert sporten de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten terugval bij depressie tegen gaan? Het Sporten Versterkt-onderzoek gaat deze vragen, onder leiding van Dr. Janna Vrijsen, beantwoorden.

De komende vier jaar onderzoekt Sporten Versterkt de (kosten-)effectiviteit van sport volgens een op onderzoek-gebaseerd recept. In totaal 120 mensen met depressie krijgen ofwel de gebruikelijke behandeling ofwel de gebruikelijke behandeling plus de sportbehandeling. We meten de ernst van de depressieve klachten voor en tot een jaar na de behandeling.

Sporten Versterkt is een samenwerking tussen Pro Persona, Radboudumc, GGNet, Depressie Vereniging, Trimbos instituut en de University of Texas at Austin (VS).

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Is standaard zorg met toegevoegde sport behandeling volgens recept effectiever dan standaard zorg in het reduceren van depressieve symptomen in depressieve patiënten in de specialistische GGZ (SGGZ)? HYPOTHESE We verwachten dat standaard zorg met toegevoegde sport behandeling volgens recept resulteert in minder depressieve symptomen dan standaard zorg alleen over de onderzoeksperiode van 15 maanden (in vergelijking met baseline) en dat de toevoeging van de sport behandeling kosteneffectief is. STUDIE OPZET Een gerandomiseerde prospectieve klinische superioriteits trial met metingen op baseline en op 3 (T1), 6, 9, 12 en 15 (T5) maanden follow-up. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Niet-psychotische volwassen poliklinische patiënten met niet-chronische unipolaire depressie binnen de SGGZ. INTERVENTIE Standaard zorg met toegevoegde sport behandeling volgens een evidence-based recept: 12 weken met 1 gesuperviseerde en 2 wekelijkse thuis-sport sessies op gemiddelde intensiteit GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING Standaard zorg, conform richtlijnen UITKOMSTMATEN Primair: Depressieve symptomen Secondair: remissie, kwaliteit van leven, maatschappelijke kosten, zorg consumptie, fysieke activiteit, fitness, algemeen functioneren, motivatie SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Er is n=60 per arm (N=120 in totaal) nodig om een effect grootte van g=0.70 (zie onze meta-analyse) als statistische significant (a<0.05, eenzijdig) met een power van (1-ß)=0.80 te kunnen vinden. We houden rekening met de hiërarchische datastructuur door een design effect van 1.48 te hanteren. Een baseline-gecorrigeerde multilevel mixed analyse, met een correlatie van r=0.30 tussen baseline en follow-up wordt gebuikt. We hanteren intention to treat analyses, conform de CONSORT richtlijn. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Een economische evaluatie vanuit een maatschappelijk perspectief en een budget impact analyse volgende de meeset up to date richtlijnen worden meegenomen als centraal onderdeel van de trial. TIJDPAD De looptijd is 48 maanden, van 02-12-2019 tot en met 01-12-2023. Eerst zullen we ethische toestemming verkrijgen. De psychomotorische therapeuten (PMT) worden getraind. De inclusie van patiënten start in maart 2020 en de laatste follow-up meeting zal tot maart 2023 lopen. De analyses starten als de T1 data binnen is; er zijn 8 maanden gereserveerd om de T5 data te analyseren en rapporteren. ENGLISH RESEARCH QUESTION Is care as usual (CAU) with adjunct evidence-based prescription of exercise more effective than CAU alone in reducing depressive symptoms in patients with major depressive disorder in the specialised mental health service setting? HYPOTHESIS We hypothesize that CAU with adjunct exercise prescription will result in lower depressive symptoms levels compared to CAU alone over the 15-month study period (relative to baseline). Exercise prescription treatment is predicted to be more cost-effective than conventional treatment alone. STUDY DESIGN A randomized prospective clinical superiority trial with assessments at baseline (T0) and at 3, 6, 9, 12, and 15-months follow-up (T1-T5) STUDY POPULATION Adult outpatients with non-chronic unipolar depression at specialised mental health services INTERVENTION CAU combined with physical exercise according to prescription: 12 weeks with one supervised and two at-home moderate-intensity sessions USUAL CARE/COMPARISON CAU concordant with national guidelines OUTCOME MEASURES Primary: depressive symptoms (at each time point). Secondary: depressive remission, quality of life, societal costs, health consumption, physical activity, fitness, functioning, motivation SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSIS Required sample size per condition, n, for detecting an effect size g=0.70 (see our meta-analysis below) as statistically significant at a<0.05 (1-sided) and with a power of (1-ß)=0.80 has been calculated at n=60 per arm (N=120 in total). While accounting for the hierarchical data structure, we take into account a design effect of 1.48. Statistical evaluation will employ baseline-adjusted multilevel mixed analysis, with a correlation between baseline and the relevant follow-up of r=0.30. We will not compensate for dropout, because we do intention-to-treat (ITT) analysis (cf. CONSORT statement). COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS / BUDGET IMPACT ANALYSIS An economic evaluation from a societal perspective and a budget impact analysis according to state of the art guidelines will be embedded in the trial. TIME SCHEDULE The study duration is 48 months, from 02/12/2019 till 01/12/2023. We will obtain ethical approval. Psychomotor therapists will be trained and secure data collection will be set-up while waiting for approval. We will start inclusion of patients in March 2020 with the follow-up measurements continuing till March 2023. We will start analyses after T1 and will have eight months after T5 for the cost-effectiveness analyses and reporting. KEYWORDS depression; exercise; cost-effectiveness

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
852002022
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Spijker
Verantwoordelijke organisatie:
Pro Persona