Mobiele menu

AFFIRM: prediction of Adverse pregnancy outcome by Fetal Fraction Measurement in NIPT

AFFIRM studie: Voorspellen van zwangerschapsuitkomsten met de foetale frictie in de NIPT

Vraagstuk

Vanaf 2017 kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland kiezen voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als screening op down-, edwards- en patausyndroom. De NIPT maakt gebruik van het foetale DNA in het bloed van de zwangere vrouw. De hoeveelheid van dit foetale DNA (de foetale fractie) is mogelijk een maat voor het functioneren van de placenta (moederkoek) en de aanpassing van de zwangere aan de zwangerschap.

Onderzoek en verwachte uitkomst

Deze studie onderzoekt de voorspellende waarde van de foetale fractie in de NIPT op zwangerschapsuitkomsten zoals foetale groeiachterstand, hoge bloeddruk en pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), vroeggeboorte en zwangerschapsdiabetes. De mening van de zwangere vrouw en haar zorgverleners over deze mogelijk bijkomende toepassing van de NIPT zal in kaart worden gebracht. Ook zal een ethische analyse worden verricht.

Na het voltooien van de studie kan een advies worden geformuleerd over hoe de foetale fractie in de NIPT als voorspeller voor zwangerschapsuitkomsten te gebruiken is. Zo kunnen tijdig preventieve maatregelen getroffen worden.

Meer over pre- en neonatale screening

Producten

Titel: Informatievideo over een extra doel van de NIPT
Auteur: Masterstudenten Ylana van Rijsbergen en Janneke Bertorotta. Onder begeleiding van Ellis Becking, Mireille Bekker, Peter Scheffer en Lidewij Henneman
Link: https://prezi.com/v/vkcdrysq3e1i/informatievideo/
Titel: Informatievideo over een extra doel van de NIPT
Auteur: Masterstudenten Ylana van Rijsbergen en Janneke Bertorotta. Onder begeleiding van Ellis Becking, Mireille Bekker, Peter Scheffer en Lidewij Henneman
Link: https://prezi.com/v/vkcdrysq3e1i/informatievideo/
Titel: Foetale fractie en zwangerschapscomplicaties
Titel: Presentatie AFFIRM-studie voor NIPT consortium
Auteur: E.C.Becking
Titel: AFFIRM-studie: het voorspellen van zwangerschapscomplicaties met de foetale fractie in de NIPT
Titel: Foetale fractie en zwangerschapscomplicaties
Titel: Fetal fraction of cell-free DNA in non-invasive prenatal testing and adverse pregnancy outcomes: a nationwide retrospective cohort study of 56,110 pregnant women
Titel: AFFIRM-studie: het voorspellen van zwangerschapscomplicaties met de foetale fractie in de NIPT
Titel: Fetal fraction of cell-free DNA in non-invasive prenatal testing and adverse pregnancy outcomes: a nationwide retrospective cohort study of 56,110 pregnant women
Titel: Foetale fractie in de NIPT en zwangerschapscomplicaties
Titel: Foetale fractie in de NIPT en zwangerschapscomplicaties
Titel: Association between low fetal fraction in cell-free DNA screening and fetal chromosomal aberrations: A systematic review and meta-analysis
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Low fetal fraction in cell-free DNA testing is associated with adverse pregnancy outcome: Analysis of a subcohort of the TRIDENT-2 study
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Association between low fetal fraction in cell-free DNA testing and adverse pregnancy outcome: A systematic review
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Association between low fetal fraction in cell-free DNA screening and fetal chromosomal aberrations: A systematic review and meta-analysis
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Fetal fraction of cell-free DNA in non-invasive prenatal testing and adverse pregnancy outcomes: a nationwide retrospective cohort study of 56,110 pregnant women
Magazine: AJOG
Titel: Variability in Fetal Fraction Estimation: Comparing Fetal Fractions Reported by Noninvasive Prenatal Testing Providers Globally
Magazine: Clinical chemistry
Titel: Association between low fetal fraction in cell-free DNA testing and adverse pregnancy outcome: A systematic review
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Variability in Fetal Fraction Estimation: Comparing Fetal Fractions Reported by Noninvasive Prenatal Testing Providers Globally
Magazine: Clinical Chemistry
Titel: Low fetal fraction in cell-free DNA testing is associated with adverse pregnancy outcome: Analysis of a subcohort of the TRIDENT-2 study
Magazine: Prenatal diagnosis
Titel: Fetal fraction of cell-free DNA in non-invasive prenatal testing and adverse pregnancy outcomes: a nationwide retrospective cohort study of 56,110 pregnant women
Magazine: AJOG

Kenmerken

Projectnummer:
543002014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.N. Bekker MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht