Mobiele menu

Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving

Projectomschrijving

Met dit project heeft Consortium Ligare een impuls willen geven aan het inbedden van de spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. In elk van de 25 deelnemende zorgorganisaties trok een implementatieduo de implementatie van spirituele zorg en verzorgde die de scholing binnen de eigen organisatie.

Onderzoek

De scholing is vormgegeven aan de hand van een digitale leerwerkplaats die we speciaal voor dit project ontwikkelden. Effecten van de implementatie zijn gemeten bij zorgverleners. Verder onderzochten we ervaringen en wensen op het vlak van spirituele zorg bij patiënten en naasten.

Resultaten

Zorgprofessionals ervaarden de leerwerkplaats als een waardevolle ondersteuning en zij geven aan zich competenter te voelen in het verlenen van spirituele zorg na deelname. Zorgprofessionals kunnen beter niet direct naar spiritualiteit van patiënten vragen, maar naar levenservaringen, relaties en wat belangrijk is voor mensen. De leerwerkplaats zal op een platform komen zodat hier landelijk toegang tot komt.

Afbeelding

'Inmiddels is de digitale leerwerkplaats voor iedereen toegankelijk,' aldus projectleider An Reyners. Diverse zorgorganisaties tonen veel belangstelling om hiermee aan de slag te gaan.

> Lees het interview

Producten

Titel: “ALS NIET ALLES IS WAT HET LIJKT” SPIRITUELE BEHOEFTEN VAN PATIENTEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE; DE ROL VAN DE ZORGVERLENER
Auteur: J. van Til / B. Koekoek (UT Twente)
Titel: “Als niet alles is wat het lijkt”?Meting bij zorgverleners? van organisaties
Auteur: C. Roorda (Viaa)
Titel: spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase; de rol van de zorgverlener
Auteur: J. van Til (UT Twente)
Titel: Als niet alles is wat het lijkt. Spirituele behoefte van mensen in de palliatieve fase; de rol van de zorgverlener
Auteur: J. van Til (UT Twente)
Titel: Ervaren kwaliteit van zorg en leven bij mensen met gevorderde kanker en hun naasten (eQuiPe)
Auteur: N. Raijmakers
Titel: Ontwikkelingen geestelijke verzorging in de thuissituatie
Auteur: B. van Aalst
Titel: Onderwijs in de spirituele zorg: enkele kaders
Auteur: J. van de Geer
Titel: Blended learning
Auteur: F. Pol en A. Pullen (Viaa)
Titel: Digitale leerwerkplaats
Auteur: F. Pol (Viaa)
Titel: Voorlopige resultaten enquête zorgverleners
Auteur: C. Roorda
Titel: Presentatie leerwerkplaats
Auteur: F.Pol
Titel: Algemene uitkomsten project en uitkomsten onderzoek nabestaanden
Auteur: J. Admiraal
Titel: ‘Als niet alles is wat het lijkt…’ - Stand van zaken
Auteur: J. Admiraal (project manager consortium Ligare)
Titel: Spoorboekje 'Als niet alles is wat het lijkt'
Auteur: Projectgroep
Titel: Zingeving in de laatste levensfase
Auteur: J. van Til en B. Koekoek
Link: https://vimeo.com/332271307/2c3d4b622b
Titel: De dataverzameling (metadata) is vermeld in DataverseNl (www.dataverse.nl) De PI van deze repository is een Handle.
Auteur: Admiraal, Jolien
Titel: Zingeving in de palliatieve zorg - Digitale leerwerkplaats
Auteur: De digitale leerwerkplaats is ontworpen door het lectoraat zorg en zingeving van Hogeschool Viaa. Ontwerpers: Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen
Link: https://rise.articulate.com/share/-2A_0x99JER8cGMdA-On3sYT-u3Y6NrU

Verslagen


Eindverslag

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg -de spirituele dimensie- heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het consortium Ligare onderschrijft dit en wil mede door middel van dit project deze dimensie in het zorgproces borgen. Uitgangspunt hierbij is de herziene richtlijn Spirituele zorg. Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, en aandacht ervoor te waarderen, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven. Ligare heeft onlangs een project afgerond ter stimulering van de markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is hier een onderdeel van. Met dit project wil het consortium door middel van een kwaliteitsverbetering spirituele zorg inbedden in de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren is er een digitale leerwerkplaats ingericht waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, professionals geschoold kunnen worden en het effect van deze activiteiten onderzocht worden. In 30 organisaties binnen het consortium wordt met behulp van deze digitale leerwerkplaats en een implementatieduo uit de eigen organisatie zorg voor zingeving en betekenisgeving geïmplementeerd en geborgd. Het effect van de implementatie wordt gemeten bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals. Bij patiënten en naasten zal hiervoor gebruik gemaakt worden van semigestructureerde interviews, de proactieve zorgplannen en de CQ index. Bij zorgprofessionals wordt de digitale Spiritual Care Competence Scale gebruikt. Dit project zal resulteren in een digitale leerwerkplaats en implementatiecoaches die beschikbaar zijn om de spirituele dimensie in Nederland te implementeren. Dit project is een samenwerking van de praktijk (30 organisaties), onderzoek (Universiteit Twente, hogeschool Viaa en EPZ) en onderwijs (vijf hogescholen en Universitair Medisch Centrum Groningen). IKNL is implementatiepartner en zal beheerder van de digitale leerwerkplaats worden na afronding van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg -de spirituele dimensie- heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het consortium Ligare onderschrijft dit en wil mede door middel van dit voorgestelde project deze dimensie in het zorgproces borgen. Uitgangspunt hierbij is de herziene richtlijn Spirituele zorg. Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, en aandacht ervoor te waarderen, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven. Ligare startte onlangs een project ter stimulering van de markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is hier een onderdeel van. Met dit projectvoorstel wil het consortium door middel van een kwaliteitsverbetering spirituele zorg inbedden in de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren zal er tijdens dit project een digitale leerwerkplaats worden ingericht waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, professionals geschoold kunnen worden en het effect van deze activiteiten onderzocht worden. In 30 organisaties binnen het consortium zal met behulp van van deze digitale leerwerkplaats en een implementatieduo uit de eigen organisatie zorg voor zingeving en betekenisgeving geïmplementeerd en geborgd worden. Het effect van de implementatie zal gemeten worden bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals. Bij patiënten en naasten zal hiervoor gebruik gemaakt worden van semigestructureerde interviews, de proactieve zorgplannen en de CQ index. Bij zorgprofessionals wordt de digitale Spiritual Care Competence Scale gebruikt. Dit project zal resulteren in een digitale leerwerkplaats en implementatiecoaches die beschikbaar zijn om de spirituele dimensie in Nederland te implementeren. Dit project is een samenwerking van de praktijk (30 organisaties), onderzoek (Universiteit Twente, hogeschool Viaa en EPZ) en onderwijs (vijf hogescholen en Universitair Medisch Centrum Groningen). IKNL is implementatiepartner en zal beheerder van de digitale leerwerkplaats worden na afronding van het project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001304
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.K.L. Reyners
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen