Mobiele menu

Applied research into how hospital-based nurses use their professional autonomy in nursing decision-making: the case of micturition care (ARMICA)

Toegepast onderzoek betreffende professionele autonomie in de verpleegkundige besluitvorming rond mictiezorg in het ziekenhuis (ARMICA)

In de huidige gezondheidszorg is het voor verpleegkundigen een uitdaging om persoonsgerichte zorg van hoge kwaliteit te verlenen. Versterken van de professionele autonomie van verpleegkundigen is nodig, wat kan door de principes van Evidence Based Practice verder te implementeren. Verpleegkundigen gebruiken dan wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en patiëntvoorkeuren om fysieke, psychosociale en relationele zorg te verlenen in samenwerking met andere professionals.

Doel

In dit onderzoeksproject, uitgevoerd door professionals van een ziekenhuis en van hogescholen, staat de implementatie van verpleegkundige professionele autonomie rond urine katheterzorg centraal.

Werkwijze

Data in dit onderzoek wordt verkregen middels vragenlijsten, actieonderzoek en dossieronderzoek.

Verwachte resultaten

De resultaten van dit onderzoeksproject dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en persoonsgerichte zorg op verpleegafdelingen en aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis over veranderen en leren.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230007
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.G. Bussink-Legters MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Gelre Ziekenhuizen
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.