Mobiele menu

ArtificiaL Intelligence-applicaties in GuideliNE Development (ALIGNED):applicaties voor het zoeken en selecteren van literatuur

Nederland staat voor een enorme uitdaging bij het up-to-date houden van meer dan 10.000 medische richtlijnmodules voor de medisch specialistische zorg. Het is daarom noodzakelijk om de huidige richtlijnmethodiek efficiënter in te richten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De afgelopen jaren is er een enorme groei aan artificial intelligence (AI)-applicaties die beogen literatuuronderzoek, een belangrijk onderdeel van richtlijnontwikkeling, efficiënter te maken. Tegelijkertijd is de meerwaarde van deze AI-appliaties nog niet goed getest in de praktijk.

Doel en werkwijze

In dit project bepalen wij de validiteit en toepasbaarheid van beschikbare AI-applicaties gericht op het ondersteunen van het zoeken en selecteren van literatuur in de context van het richtlijnontwikkelproces.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door de het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen Genootschap en Cochrane Nederland (Julius centrum, UMCU).

Kenmerken

Projectnummer:
516022528
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.F. de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die onderzoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.