Mobiele menu

Behavioural activation delivered by mental health nurses versus treatment as usual for late-life depression in primary care

Projectomschrijving

Depressieve klachten komen veel voor bij mensen van 65 jaar en ouder en dragen in belangrijke mate bij aan een verminderde kwaliteit van leven. Schattingen variëren van 12-25%. Het snel groeien van dit bevolkingsdeel, de hoge prevalentie, de hoge ziektelast, de grotere afkeer bij ouderen voor medicamenteuze behandeling met antidepressiva en de beperkte beschikbaarheid van gerichte niet-medicamenteuze behandelmethodes in de huisartspraktijk liggen ten grondslag aan dit project. De (kosten-)effectiviteit van Behavioural activation (BA), uitgevoerd door getrainde praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in 8 wekelijkse sessies van 30 minuten, wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg voor ouderen met depressieve klachten in de huisartspraktijk. Er worden 200 depressieve ouderen in 28 huisartspraktijken geïncludeerd. Als BA door de POH-GGZ (kosten-)effectief is, komt een eenvoudige, niet-medicamenteuze interventie beschikbaar voor de behandeling van depressieve ouderen in de huisartspraktijk.

Producten

Titel: How Does Behavioural Activation Work?
Auteur: Janssen N.P. · Hendriks G.-J. · Baranelli C.T. · Lucassen P. · Oude Voshaar R. · Spijker J. · Huibers M.J.H.
Magazine: Psychotherapy and Psychosomatics
Titel: Behavioural activation by mental health nurses for late-life depression in primary care: protocol of a randomized controlled trial
Auteur: Janssen, N., Huibers, M. J., Lucassen, P., Voshaar, R. O., Van Marwijk, H., Bosmans, J., Spijker, J., Pijnappels, M., & Hendriks, G. J.
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Gedragsactivatie bij ouderen? Doen!
Auteur: Janssen, N. & Huibers, M.
Magazine: Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie
Titel: Gedragsactivatie voor ouderen met depressieve klachten. Training voor de POH-GGZ.
Auteur: Marcus Huibers

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING: De (kosten-) effectiviteit van gedragsactivatie (Behavioural Activation – BA) wordt vergeleken met gebruikelijke zorg in de huisartsenpraktijk. HYPOTHESE: BA is kosteneffectief in vergelijking met gebruikelijke zorg (kosten-) effectiever. STUDIE OPZET: Een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd multicenter onderzoek met 52 weken follow-up. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN: 200 patiënten (65 jaar of ouder) met klinisch relevante depressieve klachten conform een score van 9 of meer op de 9-item Patient Health Questionnaire (PHQ>9). INTERVENTIE: 8 wekelijkse BA-sessies van 30 minuten uitgevoerd door de POH-GGZ. GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING: Gebruikelijke zorg zonder restricties uitgevoerd in de huisartsenpraktijk. UITKOMSTMATEN: Ernst van de depressie, gemeten met de Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Q-IDS), en kwaliteit van leven, gemeten met de EuroQol-5D (EQ-5D) gedurende de behandeling en follow-up. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE: Gebaseerd op een effect size van 0.50 en 20% uitval zijn 100 deelnemers per groep nodig. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE: De economische evaluatie wordt gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. In de budget impact analyse zullen de financiële consequenties van BA versus gebruikelijke zorg geëvalueerd worden over een periode van 5 jaar. TIJDPAD: Voorbereiding = maand 0-6; maand 6-9 training POH-GGZ; maand 9-15 rekrutering; maand 9-27; behandeling en follow up; maand 27-36 rapporteren. OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S): To compare the effectiveness and cost-effectiveness of behavioural activation (BA) and treatment as usual (TAU) for late-life depression in primary care in the Netherlands HYPOTHESIS: Compared to TAU, BA will be more effective and less costly. STUDY DESIGN: A cluster-randomised and controlled multicentre trial (RCT) conducted in primary care centres (PCC) with a follow-up of 52 weeks (FU) STUDY POPULATION(S)/DATASETS: 200 Patients (aged 65 years or older) with clinically significant depressive symptoms according to the 9-item Patient Health Questionnaire score of 10 or more (PHQ>9). INTERVENTION: 8 weekly 30-minute BA sessions delivered by a trained mental health nurse (MHN). USUAL CARE /COMPARISON: Treatment as usual delivered by the GP without restrictions. OUTCOME MEASURES: Depression severity as assessed with the Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Q-IDS) and quality of life as assessed with the EuroQuol-5D (EQ-5D) during the 12-week treatment period and follow-up. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: Based on an effect size of 0.50 and a 20% dropout, 100 participants per treatment group need to be recruited. Effectiveness will be analysed using mixed linear regression modelling. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS: The economic evaluation will be conducted from a societal perspective. In the budget impact analysis, the financial consequences of widespread BA implementation will be compared with TAU over a period of five years. TIME SCHEDULE: 0-6 months: preparation; 6-9 months: training MHNs; 9-15 months: recruitment; 9-27 months: treatment and follow-up; 27-36 months: reporting.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001606
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. mr. G.J. Hendriks
Verantwoordelijke organisatie:
ProPersona