Mobiele menu

Behavioural medicine for lower-educated patients with type 2 diabetes: the effectiveness and implementation of a tailored intervention in primary care

Samen sterk met suiker: een toepassing in de eerstelijns diabeteszorg voor laag opgeleiden

Vraagstuk:

Leefstijlgeneeskunde maakt een gezonde leefstijl onderdeel van de behandeling. Voor diabetes type 2 is de potentiële winst vooral groot onder patiënten met een beperkte opleiding. Het huidige ondersteuningsaanbod sluit niet goed aan bij hun behoeften. De groepsinterventie ‘Samen sterk met suiker’ doet dat wel. Deze is uniek in de focus op het gebruik van passende leerstrategieën, en het mobiliseren van sociale steun.

Onderzoek:

In dit project onderzoeken we, ten eerste, het effect van deze interventie op glycemische instelling en medicatie. Dit gebeurt in een quasi-experimentele trial in de eerste lijn, met ongeveer 150 patiënten. De vergelijkingsgroep baseren we op registratiegegevens. Ten tweede onderzoeken we onder welke condities (wijze van financieren etc.) de interventie op grote schaal in de eerste lijn kan worden toegepast.

(Verwachte) Uitkomst:

Uiteindelijk beogen we met dit onderzoek de kennis te leveren die nodig is om deze groepsinterventie onderdeel te maken van standaard diabeteszorg in de eerste lijn.

Producten van ZonMw

Lees ook het interview Samen sterk met suiker: een toepassing in de eerstelijns diabeteszorg voor praktisch opgeleiden uit onze artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
555003202
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. K. Stronks
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC