Mobiele menu

Beter gebruik van de MantelzorgBalans-tool: implementatie in diverse settingen

Mantelzorgers zorgen met toewijding voor iemand die niet meer beter wordt, maar vinden dit ook zwaar. Samen met mantelzorgers en professionals is MantelzorgBalans (MZB) ontwikkeld om hen te ondersteunen. Professionals gaven aan meerwaarde te zien in het begeleid gebruiken van MZB (het bespreken van mantelzorgervaringen met mantelzorgers aan de hand van MZB). Het is echter nog onbekend hoe we dat het beste kunnen vormgeven binnen verschillende settingen waarin professionals werkzaam zijn (bijvoorbeeld huisartspraktijk, sociaal werk en ziekenhuis).

Doel

We willen meer mantelzorgers beter ondersteunen door het verbeteren van het aanreiken en begeleid gebruiken van MZB door professionals. Op een manier die aansluit bij de setting waarin professionals werkzaam zijn en aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Daarom is het nodig om:

  • Inzicht te krijgen in welke professionals MZB kunnen aanreiken en wat professionals in verschillende settingen helpt en belemmert in het aanreiken en begeleid gebruik van MZB.
  • Samen met professionals en mantelzorgers een implementatieplan op te stellen (per setting) waarin we implementatiestrategieën op maat kiezen om de belemmerende factoren te tackelen en de bevorderende factoren te bekrachtigen.
  • De implementatieplannen in verschillende settingen uit te voeren en te evalueren in een pilotstudie. Ook onderzoeken we wat het gebruik van MZB mantelzorgers en professionals die MZB aanbieden, oplevert.

Aanpak/werkwijze

We stellen per setting implementatieplannen volgens het ZonMw-implementatiestappenplan op. We betrekken per setting (5) 6-8 professionals. Zij ontvangen MZB, de bestaande informatie en worden uitgenodigd MZB gedurende 3 maanden aan te reiken aan mantelzorgers. Hierna brengen we in een focusgroep met professionals (per setting) belemmerende en bevorderende factoren in kaart. Met mantelzorgers (2 per setting) gaan we na in interviews hoe zij MZB aangereikt willen krijgen en ermee begeleid willen worden. Vervolgens selecteren we implementatiestrategieën passend bij de belemmerende en bevorderende factoren met een tool (CFIR-ERIC) en bespreken we dit met professionals (focusgroep) en mantelzorgers (interview).

Per setting stellen we een passend implementatieplan op welke we in een pilotstudie evalueren. Om te onderzoeken of professionals MZB meer aanreiken en begeleid gebruiken, vullen professionals bij start, na de 3-maanden basisimplementatie en na de pilotstudie, een vragenlijst in hoe vaak zij MZB aanreiken en begeleid gebruiken. Daarnaast beoordelen ze de aanvaardbaarheid, draagvlak, geschiktheid, haalbaarheid, conformiteit, kosten, bereik en borging van MZB. Mantelzorgers beantwoorden deze vragen tijdens de interviews. Tevens evalueren we tijdens de focusgroepen en interviews hoe tevreden professionals en mantelzorgers zijn met de inzet van MZB.

Samenwerkingspartners

We werken samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMC Groningen), MantelzorgNL, Zorgbelang Groningen, Sociaal werk de Schans, Vivacita en ervaringsdeskundige Jan Perlee. Jan Perlee is voorzitter van Platform Hattinga Verschure (klankbordgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen). Hij geeft gastcolleges over mantelzorg aan studenten in zorgopleidingen aan het Noorderpoort, Hanzehogeschool en Drenthe college. Daarnaast is Jan Perlee belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland. Jan Perlee gaat vanuit zijn eigen ervaringen als mantelzorger meedenken en adviseren in dit project.

Verwachte resultaten

We krijgen inzicht of passende implementatieplannen het aanreiken en begeleid gebruik van MZB door professionals verbetert en wat dit mantelzorgers en professionals oplevert. Door de gevolgde werkwijze, resultaten, geleerde lessen en tools op te schrijven in een implementatiegids, kunnen meer (professionals binnen) vergelijkbare settingen in Nederland mantelzorgers MZB op een passende manier aanreiken en begeleiden.

Vervolg

Dit is een vervolgproject van Mantelzorgbalans: eHealth ondersteuning bij het maken van keuzes.

ZonMw en mantelzorg

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. En op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw. Lees meer op ons thema mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012320019
Looptijd: 2%
Looptijd: 2 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. A Looijmans
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen