Mobiele menu

Beter nutten van gezondheidspotentieel van burgers- Een lerende aanpak in communities of practice in 3 Brabantse gemeenten.

Mensen in een achterstandssituatie leven vaak korter en kampen eerder met ziekten. Eindhoven, Helmond en Den Bosch gaan dit samen met hun inwoners aanpakken, elk met een eigen aanpak. Ze vertrekken vanuit dezelfde uitgangspunten: wijkgericht, integraal, de inwoner centraal en *positieve gezondheid. Denk aan het verbeteren van de woonomgeving, van laaggeletterdheid, van kansen op werk en het versterken van sociale netwerken. Eindhoven verbindt bewegen in de buitenruimte met preventie, leefstijl interventies en de sociale omgeving om zo de gezondheid van hun burgers te bevorderen. Den Bosch gaat met wijkbewoners in gesprek over gezondheid, problemen en kansen in hun wijk. In Helmond ligt de nadruk op armoede en gezondheid, ongelijke kansen in onderwijs en werk, en laaggeletterdheid. Samen met inwoners wordt zo een integrale aanpak ontwikkeld.

*Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.

Kenmerken

Projectnummer:
555001036
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Lambooij
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Eindhoven