Bevorderen van therapietrouw in Kanaleneiland: implementatie van begrijpelijke gebruiksinstructies en terugvraagmethode bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen

Projectomschrijving

Veel patiënten begrijpen niet goed hoe ze hun medicijnen moeten nemen. Vaak is de informatie niet duidelijk.
De doelstelling van dit project is het verbeteren van het gebruik van medicijnen op twee manieren:
(1) op het etiket staan begrijpelijke gebruiksinstructies;
(2) met de terugvraagmethode controleren zorgverleners of hun uitleg en de etikettekst begrijpelijk is.

Wat gebeurt er in de proeftuin

Medewerkers van de apotheek en huisartsen worden getraind zodat ze de nieuwe etiketteksten kennen en gebruiken. Ook worden zij getraind om de terugvraagmethode te gebruiken. Onderzocht wordt of mensen daarna hun medicijnen beter gebruiken. Ook wordt gekeken of het de medewerkers in de apotheek en de huisarts goed lukt om de begrijpelijke etiketten te gebruiken. En of ze aan de patiënten terugvragen hoe ze de medicijnen gaan gebruiken.

Verwachte uitkomsten

Met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en ICT-leveranciers, wordt onderzocht wat nodig is om de begrijpelijke etiketteksten en het terugvragen in heel Nederland in te voeren. Aan het eind van het project ligt er een plan om dat voor elkaar te krijgen.

Verslagen

Eindverslag

Veel patiënten begrijpen gebruiksinstructies van geneesmiddelen onvoldoende, dit geldt vooral voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ingewikkeld geformuleerde instructies belemmeren de therapietrouw. In Kanaleneiland, Utrecht, wonen veel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier hebben zorgverleners begrijpelijke instructies op het etiket van geneesmiddelen gezet en bij een nieuw geneesmiddel de terugvraagmethode gebruikt. Bij de terugvraagmethode vraagt de zorgverlener aan de patiënt om informatie in eigen woorden te herhalen om te controleren of de zorgverlener de informatie goed heeft verteld.
Het is gelukt om te zorgen dat zorgverleners deze activiteiten toepassen: bij 88% van de recepten koos de zorgverlener voor een begrijpelijke instructie en bij 67% van de nieuwe geneesmiddelen werd de terugvraagmethode toegepast. De ervaringen van zorgverleners en patiënten waren positief. Daarbij werkte het delen van succesverhalen stimulerend. Dit project leidde tot meer werkplezier van de zorgverleners.

>Probleem: Veel patiënten begrijpen de gebruiksinstructies van geneesmiddelen onvoldoende, dit geldt vooral voor patiënten
met beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Ingewikkeld geformuleerde gebruiksinstructies belemmeren de therapietrouw.
>Setting: De proeftuin bestaat uit zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en kennisinstituten gericht op begrijpelijke geneesmiddelinformatie in Kanaleneiland, Utrecht. Hier wonen relatief veel mensen met BGV (7 op de 10).
>Oplossing: We verbeteren de therapietrouw door twee bestaande interventies te implementeren: (1) toepassen van begrijpelijke
gebruiksinstructies op etiketteksten, en (2) het toepassen van de terugvraagmethode (TVM) over de etikettekst bij 1e
uitgiftegesprekken, zodat zorgverleners controleren of zij de informatie duidelijk hebben overgedragen.
>Methode: Tijdens een FTO worden multidisciplinaire afspraken over interventies gemaakt. Na trainingen, worden beide
interventies door huisartsen en apotheekmedewerkers toegepast. Dit gebeurt geleidelijk waardoor de nieuwe werkwijze
onderdeel wordt van de bestaande routine. Gedurende 10 maanden wordt op 4 momenten gemeten bij hoeveel patiënten
begrijpelijke gebruiksinstructies en de TVM zijn toegepast. Bij een deelpopulatie meten we met een voor- en nameting (2x100) uitkomstparameters, o.a. therapietrouw (MARS-5) en begrijpelijkheid van de etikettekst. Lokale patiëntvertegenwoordigers adviseren middels twee focusgroepen. Tijdens twee stakeholdersbijeenkomsten brengen we in kaart wat nodig is voor landelijke implementatie.

Samenvatting van de aanvraag
Probleem: Veel patiënten begrijpen de gebruiksinstructies van geneesmiddelen onvoldoende, dit geldt vooral voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Ingewikkeld geformuleerde gebruiksinstructies belemmeren de therapietrouw. Setting: De proeftuin bestaat uit zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en kennisinstituten gericht op begrijpelijke geneesmiddelinformatie in Kanaleneiland, Utrecht. Hier wonen relatief veel mensen met BGV (7 op de 10). Oplossing: We verbeteren de therapietrouw door twee bestaande interventies te implementeren: (1) toepassen van begrijpelijke gebruiksinstructies op etiketteksten, en (2) het toepassen van de terugvraagmethode (TVM) over de etikettekst bij 1e uitgiftegesprekken, zodat zorgverleners controleren of zij de informatie duidelijk hebben overgedragen. Methode: Tijdens een FTO worden multidisciplinaire afspraken over interventies gemaakt. Na trainingen, worden beide interventies door huisartsen en apotheekmedewerkers toegepast. Dit gebeurt geleidelijk waardoor de nieuwe werkwijze onderdeel wordt van de bestaande routine. Gedurende 10 maanden wordt op 4 momenten gemeten bij hoeveel patiënten begrijpelijke gebruiksinstructies en de TVM zijn toegepast. Bij een deelpopulatie meten we met een voor- en nameting (2x100) uitkomstparameters, o.a. therapietrouw (MARS-5) en begrijpelijkheid van de etikettekst. Lokale patiëntvertegenwoordigers adviseren middels twee focusgroepen. Tijdens twee stakeholdersbijeenkomsten brengen we in kaart wat nodig is voor landelijke implementatie. Resultaten: Na 8 maanden gebruiken huisartsen en apothekersassistenten in 90% van de recepten begrijpelijke gebruiksinstructies. De TVM wordt door huisartsen dagelijks toegepast en door apothekersassistenten in 40% van de 1e uitgiftegesprekken. Na afloop worden de interventies opgenomen in de reguliere zorg in Kanaleneiland en is duidelijk hoe landelijke implementatie verwezenlijkt kan worden.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
848024022
Looptijd:
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Mestre Viver
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Health Base