Mobiele menu

Bewust in actie: beperkte gezondheidsvaardigheden binnen de fysio- en oefentherapie

Projectomschrijving

Het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten elkaar goed begrijpen, ook als een patiënt over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikt. Minder goede communicatie kan leiden tot minder goede zorg. Een zorgverlener moet beperkte gezondheidsvaardigheden dus kunnen herkennen en de communicatie hierop afstemmen. Echter is er bij veel zorgverleners nog onvoldoende bewustzijn over dit onderwerp.

Doel en werkwijze

Dit project richt zich op deze bewustwording bij fysio- en oefentherapeuten. Gestart wordt met het uitzoeken waarom het bewustzijn zo laag is en het ontwikkelen van een strategie om dit bewustzijn te vergroten. Daarna wordt geïnventariseerd welke producten er al zijn om dit bewustzijn te vergroten en hoe deze (eventueel na aanpassing) het meest effectief ingezet kunnen worden.

Verwacht resultaat

Als beperkte gezondheidsvaardigheden beter herkend worden en de communicatie hierop aangepast wordt, zal de zorg aan deze patiënten ook meer effect hebben.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten elkaar goed begrijpen, ook als een patiënt over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikt. Minder goede communicatie kan leiden tot minder goede zorg. Een zorgverlener moet beperkte gezondheidsvaardigheden dus kunnen herkennen en de de communicatie hieropop af te stemmen. Echter is er bij veel zorgverleners nog onvoldoende bewustzijn over dit onderwerp. Dit project richt zich op deze bewustwording bij fysio- en oefentherapeuten. Gestart wordt met het uitzoeken waarom het bewustzijn zo laag is en het ontwikkelen van een strategie om dit bewustzijn te vergroten. Daarna wordt geïnventariseerd welke producten er al zijn om dit bewustzijn te vergroten en hoe deze (eventueel na aanpassing) het meest effectief ingezet kunnen worden. Als beperkte gezondheidsvaardigheden beter herkend worden en de communicatie hierop aangepast wordt, zal de zorg aan deze patiënten ook meer effect hebben.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032220002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Blijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Kwaliteit en transparantie paramedische zorg

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg is belangrijk voor verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Kwaliteitsstandaarden kunnen bijdragen aan deze kwaliteit en transparantie. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en -producten.