Mobiele menu

Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden: Het FAST project

Tot op heden worden richtlijnen voor fysio- en oefentherapie ontwikkeld op het niveau van aandoeningen. Dit is niet alleen tijdrovend en kostbaar, het sluit ook niet altijd aan bij de dagelijkse praktijk, omdat juist de gevolgen van een aandoening op het gebied van functioneren centraal staan.

Doel

Binnen het FAST-project worden 2 pilots uitgevoerd, waarbij aandoening overstijgende modules worden ontwikkeld:

  • een generieke module Zelfmanagement en
  • een domeinspecifieke module Oncologie

Een generieke module richt zich op een specifiek onderwerp dat van toepassing kan zijn op iedere patiënt. Een domeinspecifieke module richt zich op een groep van aandoeningen, waarvoor dezelfde aanbevelingen kunnen gelden. Op deze wijze kunnen richtlijnen toepasbaar worden voor een bredere doelgroep binnen fysio- en oefentherapie en zou het ontwikkelen van een uitgebreide richtlijn voor iedere losse aandoening nog maar in beperkte mate nodig zijn.

Terugblik webinar landelijk lectorenplatform Zelfmanagement

Op 16 november 2021 vond het webinar ‘Zelfmanagement en burgerparticipatie: hoe kun je als professional aansluiten bij de leefwereld van cliënten’ van het landelijk lectorenplatform Zelfmanagement plaats. Ton Satink ging in op het project 'Aanpak stroomlijning kwaliteitsstandaarden fysio-/oefentherapie' en richtlijnontwikkeling vanuit de fysiotherapie.

  • Download zijn presentatie
  • Kijk het webinar terug
  • Bekijk het filmpje waarin diverse lectoren (waaronder Ton Satink) de meerwaarde van het lectorenplatform Zelfmanagement onderstrepen

Interview

Philip van der Wees (Radboudumc) en Mitchell van Doormaal (KNGF) vertellen over het belang, de ontwikkeling en implementatie van deze richtlijnen. ‘We hebben echt iets nieuws ontwikkeld, ook als je internationaal kijkt.’

> Lees het interview


De mediabron waarnaar verwezen wordt ontbreekt en moet opnieuw ingevoegd worden.

Verslagen


Eindverslag

Richtlijnontwikkeling is een kostbaar en langdurig proces en de wijze waarop dit binnen de fysio- en oefentherapie gebeurt (op diagnose/aandoeningsniveau) sluit niet altijd aan op de dagelijks zorgpraktijk. Door middel van het FAST project werd de mogelijkheid onderzocht om aandoeningsoverstijgende richtlijnen te ontwikkelen die zich richten op gemeenschappelijke onderwerpen. Zo hoeven niet meer voor iedere aandoeningsspecifieke richtlijn alle onderwerpen uitgewerkt te worden.

Binnen dit project is een toevoeging op de bestaande richtlijnenmethodiek opgesteld en zijn als pilot de aandoeningsoverstijgende richtlijnen Zelfmanagement en Oncologie ontwikkeld. Uit de pilot bleek dat het ontwikkelen van aandoeningsoverstijgende richtlijnen haalbaar is, maar wel meer tijd kost dan het ontwikkelen van aandoeningsspecifieke richtlijnen. Echter kunnen richtlijnen zo wel voor een veel grotere groep patiënten ontwikkeld worden. Dit bespaart uiteindelijk tijd op de lange termijn, omdat hierdoor aandoeningsspecifieke richtlijnen korter kunnen worden.

Omdat het haalbaar bleek om relevante aandoeningsoverstijgende richtlijnen op te leveren, kunnen in de toekomst meer richtlijnen op deze wijze ontwikkeld worden. Door in aandoeningsspecifieke richtlijnen naar aandoeningsoverstijgende richtlijnen te verwijzen zal richtlijnontwikkeling binnen de fysio- en oefentherapie in de toekomst efficiënter verlopen.

Van september tot en met november 2020 heeft de eerste fase van het FAST project plaatsgevonden. In deze fase is met een groep experts op het gebied van richtlijnontwikkeling gekeken naar de huidige richtlijnenmethodiek en op welke wijze er aanpassingen plaats zouden moeten vinden om aandoeningsoverstijgende aanbevelingen op te stellen.
Daarnaast hebben voor zowel de richtlijn Zelfmanagement en de richtlijn Oncologie knelpuntanalyses plaatsgevonden. Dit wil zeggen dat fysio- en oefentherapeuten, patiënten en andere betrokken stakeholders middels invitational conferences en focusgroepen input hebben kunnen geven op onderwerpen die relevant zijn om binnen de twee richtlijnen aan de orde te laten komen. Deze knelpunten zijn vervolgens samen met de werk- en klankbordgroepen omgezet naar uitgangsvragen die gedurende de looptijd van het FAST traject beantwoord zullen worden.
In de komende maanden zullen de vastgestelde uitgangsvragen beantwoord worden, door literatuuronderzoek uit te voeren en samen met de werk- en klankbordgroepen overige overwegingen in kaart te brengen. Dit leidt vervolgens tot een concept richtlijn Zelfmanagement en een concept richtlijn Oncologie, welke door therapeuten in de praktijk uitgetest zullen worden. Gedurende het hele proces evalueren we of de methode om aandoeningsoverstijgende richtlijnen te ontwikkelen haalbaar is èn of de aanbevelingen in de richtlijn toepasbaar zijn voor de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.C.M. van Dormaal
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Richtlijnontwikkeling paramedische zorg

Kwaliteitsstandaarden, waaronder richtlijnen, zijn een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De paramedische beroepsgroepen werken gezamenlijk aan richtlijnontwikkeling. Dit project is daar 1 van.