Mobiele menu

BLAUW - Borgen en Leren van de Amersfoortse en Utrechtse gezonde Wijkaanpak

Vraagstuk

In dit project verduurzamen we de integrale samenwerking ten behoeve van gezondheidsbevordering in Amersfoort en Utrecht. Het sturingsmodel van de gezonde wijkaanpak in Amersfoort en het Utrechtse model vergelijken we met elkaar vergeleken om lessen uit te trekken die regionaal en landelijk zijn toe te passen.

Onderzoek

De eerste stap is in kaart brengen hoe integraal samenwerken de afgelopen jaren vorm is gegeven in de wijken Amersfoort Soesterkwartier en Utrecht Overvecht. We kijken hierin specifiek naar de ruimte die is gegeven aan professionals om vaardigheden op het gebied van multidisciplinair samenwerken te ontwikkelen. Met actiebegeleidend onderzoek gaan we vervolgens de integrale wijkaanpakken volgen en bijsturen. Ten slotte analyseren we welke elementen het belangrijkst zijn voor het borgen van de integrale aanpak op het gebied van governance en professioneel handelen.

(Verwachte) Uitkomst

Deze inzichten verwerken we in een training, waarmee de lessen ook in andere wijken en steden implementeerbaar zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
555001040
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Y.M.R. Vendrig
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amersfoort