Mobiele menu

Interview met projectleider

januari 2018

Simone Onrust is projectleider van het project BoostMe. Waar gaat het project over? Wie zijn er allemaal bij betrokken? En waarom is dit zo belangrijk? In een kort telefonisch interview leggen we deze vragen aan Simone voor.

Wat willen jullie met dit project bereiken?

In dit project proberen wij in de behoefte van jongeren met depressieve klachten of een depressieve stoornis te voorzien. Deze doelgroep zoekt vaak pas hulp op het moment dat de problematiek zeer ernstig is. 

Afbeelding

Hoe doen jullie dat?

We zijn bezig met het doorontwikkelen van een app voor op de smartphone. We willen de app gaan implementeren op 3 verschillende momenten in het zorgpad:
  1. als vroege interventie
  2. voor jongeren zonder dreigende suïcidaliteit die op een wachtlijst geplaatst worden, maar wel staan ingeschreven bij een ggz-instelling
  3. inzetten om terugval bij jongeren die hun behandeling hebben afgerond te voorkomen.
De resultaten van de proefimplementatie worden op 2 manieren gemonitord. Eerst wordt er een procesevaluatie uitgevoerd, waarin wordt gekeken hoe de implementatie is verlopen. In een voor- en nameting wordt nagegaan hoe effectief de BoostMe app is voor jongeren. 

Waarom vind jij dit zo belangrijk?

Er zit een grote kloof tussen het moment dat een jongere depressieve klachten ervaart en het moment dat een jongere hulp zoekt. We hopen dat de app een hulpmiddel is om die stap wat makkelijker te maken. We hebben veel met jongeren gesproken over hun eigen situatie en de weg die zij hebben afgelegd voordat zij er met iemand over durven praten, is vaak erg lang. Dit doet je heel veel. Het geeft veel voldoening om iets te kunnen ontwikkelen om de stap naar hulp en zorg laagdrempeliger te maken.

Met wie werken jullie samen?

In ons project denken 12 jongeren mee in verschillende fasen van het project. Gaandeweg in het doorontwikkelproces zijn steeds verschillende jongeren betrokken. Wij hadden nooit verwacht dat er zoveel jongeren bereid zouden zijn om mee te denken. Je merkt gelijk dat het meerwaarde heeft om vanuit wetenschappelijk perspectief, het perspectief van de hulpverlener én vanuit het perspectief van jongeren naar deze app te kijken.

Hoe zorgen jullie dat het gebruik van de app wordt geborgd?

Voordat we de app gaan aanbieden aan jongeren zijn we al een tijd bezig om de app samen met jongeren te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt met verschillende hulpverleners nagedacht over de manier waarop de app het beste kan worden ingebed in de bestaande zorgstructuur. Je komt er dan achter dat sommige dingen toch anders uitpakken dan eerst in de subsidieaanvraag was besproken, maar dat is logisch. Je hebt wel een langere adem nodig als je meerdere doelgroepen betrekt, maar de kans dat het goed geborgd wordt is groter.

E-mental health

Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken zo’n 2% van de populatie. Daarom financiert ZonMw diverse onderzoeken naar e-mental health.

> overzicht van e-mental health projecten

Afbeelding

Kenmerken

Projectnummer:
636110001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut