Mobiele menu

Breakthrough of Deep Brain Stimulation in Psychiatry

Bij diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS) worden elektroden in de hersenen geïmplanteerd die activiteit van hersencircuits optimaliseren. DBS is bewezen effectief voor dwangstoornis en laat hoopgevende resultaten zien voor andere psychiatrische aandoeningen als depressie en anorexia. Ondanks de positieve resultaten wordt DBS zelden toegepast bij psychiatrische aandoeningen. Zo wordt DBS 1000x minder toegepast in de psychiatrie dan in de neurologie hoewel het aantal mogelijke patiënten en de effectiviteit vergelijkbaar zijn. Als DBS meer zou worden toegepast in de psychiatrie, zouden meer patiënten en hun naasten ervan kunnen profiteren. Het is niet onderzocht waarom DBS niet wordt toegepast in de psychiatrie. In dit onderzoek bestuderen we samen met alle belanghebbenden de redenen voor achterblijvende toepassing van DBS in de psychiatrie om de toepassing te bevorderen. Daartoe onderzoeken we ook of we de patiëntenselectie en de techniek van DBS kunnen personaliseren

Interview met Roel Mocking

Aan de hand van 5 vragen vertelt Roel Mocking wat hij de aankomende jaren zal onderzoeken en waarom.  Lees meer over zijn fellowship.

Kenmerken

Projectnummer:
06360322210024
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.J.T. Mocking MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC