Mobiele menu

Carousel for perinatal care: professionalisation of regional integral perinatal care organisations (VSVs).

Projectomschrijving

VSV carrousel voor perinatale zorg


Dit project richtte zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VSV carrousel, een methodiek die VSV’s faciliteerde en ondersteunde in de selectie en implementatie van reeds bestaande zorgverbeterprojecten. Door het doorlopen van diverse opeenvolgende ronden van haalbare, gekaderde trajecten konden VSV’s zich ontwikkelen tot zelfregulerende en professionele organisaties. De focus lag op het inbouwen van intrinsieke daadkracht om toekomstige ontwikkeling van VSV’s te garanderen.

Doel

VSV’s ontwikkelen tot meer slagvaardige en zelfregulerende organisaties, zodat zij in de toekomst makkelijker interne verbeteringen kunnen doorvoeren en de verantwoordelijkheid voor optimale geboortezorg makkelijker kunnen dragen.

Opzet

Ruim twee jaar draaiden we de ‘VSV carrousel’: we boden alle VSV’s de mogelijkheid een extern begeleid en gefinancierd implementatietraject van zes maanden te volgen, op een onderwerp naar keuze. Parallel aan deze ‘geste’ liep het onderzoek naar het definiëren van de versnellende en vertragende factoren voor een succesvolle implementatie binnen een VSV.

Methode

Ieder implementatietraject werd vormgegeven aan de hand van Participatory Action Research en de facilitators werkten volgens de Technology of Participation. Aanvullende kwalitatieve data werden verzameld middels vragenlijsten en interviews, codering en groepering vond plaats aan de hand van het model van Kotter.  

Resultaten

Input van 29 implementatietrajecten leidde tot de meest essentiële bepalende factoren voor succesvolle implementatie binnen de volgende thema’s: het team, de visie en strategie, de communicatie en veiligheid en tenslotte het draagvlak. Hiernaast kwam sterk naar voren dat veranderingen in het geboortezorgsysteem an sich noodzakelijk zijn als randvoorwaardelijke factor voor de gewenste innovaties in VSV’s. In het voorjaar verschijnt een openbare toolbox met inspirerende en laagdrempelige hulpmiddelen voor alle VSV’s voor het uitvoeren van een implementatie in het eigen VSV.

Conclusie

VSV’s zijn in hun toekomstige ontwikkeling gebaat bij het doorlopen van een begeleid implementatietraject. De regionale VSV’s willen graag de optimale zorg voor moeder en kind kunnen leveren, maar kunnen dat niet zonder steun en aanpassingen vanuit het gehele landelijke geboortezorgsysteem.

Verslagen


Eindverslag

Dit project richtte zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VSV carrousel, een methodiek die VSV’s faciliteerde en ondersteunde in de selectie en implementatie van reeds bestaande zorgverbeterprojecten. Door het doorlopen van diverse opeenvolgende ronden van haalbare, gekaderde trajecten konden VSV’s zich ontwikkelen tot zelfregulerende en professionele organisaties. De focus lag op het inbouwen van intrinsieke daadkracht om toekomstige ontwikkeling van VSV’s te garanderen. Doel: VSV’s ontwikkelen tot meer slagvaardige en zelfregulerende organisaties, zodat zij in de toekomst makkelijker interne verbeteringen kunnen doorvoeren en de verantwoordelijkheid voor optimale geboortezorg makkelijker kunnen dragen. Opzet: Ruim twee jaar draaiden we de ‘VSV carrousel’: we boden alle VSV’s de mogelijkheid een extern begeleid en gefinancierd implementatietraject van zes maanden te volgen, op een onderwerp naar keuze. Parallel aan deze ‘geste’ liep het onderzoek naar het definiëren van de versnellende en vertragende factoren voor een succesvolle implementatie binnen een VSV. Methode: Ieder implementatietraject werd vormgegeven aan de hand van Participatory Action Research en de facilitators werkten volgens de Technology of Participation. Aanvullende kwalitatieve data werden verzameld middels vragenlijsten en interviews, codering en groepering vond plaats aan de hand van het model van Kotter. Resultaten: Input van 29 implementatietrajecten leidde tot de meest essentiële bepalende factoren voor succesvolle implementatie binnen de volgende thema’s: het team, de visie en strategie, de communicatie en veiligheid en tenslotte het draagvlak. Hiernaast kwam sterk naar voren dat veranderingen in het geboortezorgsysteem an sich noodzakelijk zijn als randvoorwaardelijke factor voor de gewenste innovaties in VSV’s. In het voorjaar verschijnt een openbare toolbox met inspirerende en laagdrempelige hulpmiddelen voor alle VSV’s voor het uitvoeren van een implementatie in het eigen VSV. Conclusie: VSV’s zijn in hun toekomstige ontwikkeling gebaat bij het doorlopen van een begeleid implementatietraject. De regionale VSV’s willen graag de optimale zorg voor moeder en kind kunnen leveren, maar kunnen dat niet zonder steun en aanpassingen vanuit het gehele landelijke geboortezorgsysteem.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de VSV carrousel, een methodiek die VSV’s faciliteert en ondersteunt in de selectie en implementatie van reeds bestaande zorgverbeterprojecten. Door het doorlopen van diverse opeenvolgende ronden van haalbare, gekaderde trajecten kunnen VSV’s zich ontwikkelen tot zelfregulerende en professionele organisaties. De focus ligt op het inbouwen van intrinsieke daadkracht om toekomstige ontwikkeling van VSV’s te garanderen. This project aims at the development, implementation and evaluation of the VSV carousel, a methodology that facilitates and supports VSVs in the selection and implementation of already existing care improvement projects. Going through several successive rounds of feasible, traced out trajects, VSVs can develop into self-regulating and professional organisations. The focus is on embedding of intrinsic vigour to ensure future development of VSVs.

Kenmerken

Projectnummer:
543003302
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc