Mobiele menu

Characterization of veterinary MRSA: transmissibility and virulence

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die resistent is tegen de meeste antibiotica. MRSA komt veel in ziekenhuizen voor en kan (soms ernstige) infecties veroorzaken. In 2003 is in Nederland een nieuwe variant van MRSA gevonden bij varkens en vleeskalveren. Of deze veegerelateerde MRSA (V-MRSA) makkelijk overdraagbaar is van mens op mens, wordt uitgezocht door VU medisch centrum.

Als V-MRSA zich inderdaad kan verspreiden onder mensen en ziekte veroorzaakt, bedreigt dat de volksgezondheid. Ook moeten ziekenhuizen dan hun beheersmaatregelen wellicht aanpassen. In dit onderzoek wordt zowel de overdraagbaarheid als de ziektelast bij dragers van V-MRSA bepaald.

Dierenartsen en hun gezinsleden zijn gevraagd om in één jaar 4 keer een neus- en keelkweek af te nemen. Deze kweken worden onderzocht op MRSA. Ook is aan alle deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over het ontwikkelen van infecties, antibioticagebruik en andere medische zaken.

Producten

Titel: Clinical evaluation of Bio-Rad MRSASelect™ medium for the detection of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Auteur: E Verkade, C Verhulst, B van Cleef, J Kluytmans
Magazine: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Titel: Clinical evaluation of Oxoid Brilliance™ MRSA Agar in comparison with MRSA ID medium for detection of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Auteur: E Verkade, M Ferket, J Kluytmans
Magazine: Journal of Medical Microbiology

Verslagen


Eindverslag

Sinds 2003 wordt een nieuwe variant van MRSA, die gerelateerd is aan een uitgebreid reservoir in varkens en vleeskalveren, gevonden in Nederland. Mensen die direct contact hebben met varkens en/of vleeskalveren zijn vaak drager van deze zogenaamde veegerelateerde MRSA stam (V-MRSA). Wij hebben de overdraagbaarheid en de ziektelast van V-MRSA in vergelijking met andere MRSA stammen onderzocht. Controlepatiënten, dierenartsen en hun gezinsleden werden gevraagd om in één jaar vier keer een neus- en keelkweek af te nemen en tevens een vragenlijst in te vullen.
De prevalentie van MRSA bij gezinsleden van dierenartsen is significant lager in vergelijking met de prevalentie van MRSA dragerschap bij gezinsleden van de controlepatiënten (8 / 182 versus 12 / 42, p <0,001). Verder is de dragerstatus van de dierenartsen een belangrijke voorspeller van de kans dat een gezinslid MRSA positief zal worden.
Dierenartsen die persisterend MRSA drager waren, rapporteerden significant meer huid en weke delen infecties dan de niet MRSA dragers (8 / 41 versus 2 / 51, p = 0,02).
Wij concluderen dat V-MRSA een beperkt van mens op mens overdraagbaar is en dat dragerschap gepaard gaat met een beperkte toename van de ziektelast bij relatief gezonde volwassenen. Op basis van deze gegevens kan overwogen worden om de beheersmaatregelen bij mensen die besmet zijn met V-MRSA aan te passen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc