Mobiele menu

Clinical and cost-effectiveness of third wave psychotherapy for depression and anxiety after acquired brain injury

In Nederland worden jaarlijks 130.000 mensen getroffen door een beroerte of een (onge)val met
hersenletsel tot gevolg. 1 op de 3 getroffenen wordt somber of angstig als gevolg van zo’n
incident. Medicijnen hebben slechts kleine en kortdurende effecten bij dit soort emotionele
gevolgen en kunnen bovendien ongewenste bijwerkingen hebben.

Psychologische behandeling

Psychologische behandelingen laten een beter resultaat zien bij emotionele problemen in de algemene bevolking, maar hebben nauwelijks effect bij mensen die een hersenletsel hebben overleefd. Wij verwachten dat dat te maken heeft met de insteek die er wordt gekozen bij dergelijke behandelingen. Uit focusgroep studies is bekend dat getroffenen en hun naasten betere methoden voor de ondersteuning van hun emotionele en psychologische behoeften noodzakelijk achten. Dit wordt verder bevestigd door de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl die deze onderzoeksaanvraag
ondersteunt.

Doel

Wij willen daarom een nieuwe vorm van psychologische behandeling onderzoeken waarbij de getroffene handvatten krijgt aangereikt om te leren omgaan met de veelal blijvende gevolgen van het hersenletsel en geholpen wordt om een veranderd leven te kunnen leiden zonder continue te vechten tegen hetgeen verloren is gegaan. Een dergelijke behandeling is vooral gericht op acceptatie.

Betrokkenheid cliënten

Getroffenen en hun naasten worden betrokken bij de opzet van de studie, de ontwikkeling van de behandeling en interpretatie van de resultaten. Dit gebeurt zowel d.m.v. focusgroep bijeenkomsten als via de bijdrage van vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging in de projectgroep. Daarnaast zullen patiënten en partners deelnemen aan de studie en zal een procesevaluatie deel uitmaken van de analyses zodat kan worden bepaald of de behandeling maximaal aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten.

Producten

Titel: Measuring psychological flexibility and cognitive defusion in individuals with acquired brain injury
Auteur: Johanne Rauwenhoff, Frenk Peeters, Yvonne Bol & Caroline Van Heugten
Magazine: Brain Injury
Titel: Personalized predictions of treatment outcome in patients with post-stroke depressive symptoms
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Suzanne C Bronswijk, Frenk Peeters, Yvonne Bol, Alexander C H Geurts, Caroline M van Heugten
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Titel: Acceptance and commitment therapy for people with acquired brain injury: Rationale and description of the BrainACT treatment
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Yvonne Bol, Caroline M van Heugten, Tim Batink , Chantal A V Geusgens, Anja J H C van den Hout, Peter Smits, Christianne R T Verwegen, Annemarie Visser, Frenk Peeters
Magazine: Clinical Rehabilitation
Titel: Measuring psychological flexibility and cognitive defusion in individuals with acquired brain injury
Auteur: Johanne Rauwenhoff, Frenk Peeters, Yvonne Bol & Caroline Van Heugten
Magazine: Brain Injury
Begin- en eindpagina:
Titel: Acceptance and commitment therapy for people with acquired brain injury: Rationale and description of the BrainACT treatment
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Yvonne Bol, Caroline M van Heugten, Tim Batink , Chantal A V Geusgens, Anja J H C van den Hout, Peter Smits, Christianne R T Verwegen, Annemarie Visser, Frenk Peeters
Magazine: Clinical Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Titel: Personalized predictions of treatment outcome in patients with post-stroke depressive symptoms
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Suzanne C Bronswijk, Frenk Peeters, Yvonne Bol, Alexander C H Geurts, Caroline M van Heugten
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Begin- en eindpagina:
Titel: Acceptance and commitment therapy for individuals with depressive and anxiety symptoms following acquired brain injury: A non-concurrent multiple baseline design across four cases
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Yvonne Bol, Frenk Peeters, Anja J H C van den Hout, Chantal A V Geusgens, Caroline M van Heugten
Magazine: Neuropsychological Rehabilitation
Titel: Acceptance and commitment therapy for individuals with depressive and anxiety symptoms following acquired brain injury: A non-concurrent multiple baseline design across four cases
Auteur: Johanne C C Rauwenhoff, Yvonne Bol, Frenk Peeters, Anja J H C van den Hout, Chantal A V Geusgens, Caroline M van Heugten
Magazine: Neuropsychological Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Titel: The BrainACT study: acceptance and commitment therapy for depressive and anxiety symptoms following acquired brain injury: study protocol for a randomized controlled trial
Auteur: Johanne Rauwenhoff, Frenk Peeters, Yvonne Bol, Caroline Van Heugten
Magazine: Trials
Begin- en eindpagina:
Titel: The BrainACT study: acceptance and commitment therapy for depressive and anxiety symptoms following acquired brain injury: study protocol for a randomized controlled trial
Auteur: Johanne Rauwenhoff, Frenk Peeters, Yvonne Bol, Caroline Van Heugten
Magazine: Trials

Verslagen


Eindverslag

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een psychologische behandeling die is gericht op het aanvaarden van klachten (acceptance) en het investeren in de dingen die echt belangrijk voor iemand zijn in het leven (commitment). ACT kan worden ingezet om angst en depressieve klachten te verminderen. In ons project is de bestaande ACT-behandeling aangepast voor toepassing bij mensen met hersenletsel vanwege de mogelijke aanwezigheid van problemen in de denkfuncties, communicatie of vermoeidheid. We hebben onderzocht of de nieuwe Brein-ACT behandeling toepasbaar is in de praktijk vanuit het perspectief van de mensen met hersenletsel en behandelend therapeuten. Naast toepasbaarheid is bepaald of de nieuwe behandeling effectiever is dan een alternieve behandeling om angst en depressieve klachten na hersenletsel te verminderen. De alternatieve behandeling bestond uit een combinatie van voorlichting over de gevolgen van hersenletsel en ontspanningsoefeningen.

De nieuwe BreinACT behandeling is positief ontvangen door mensen met hersenletsel en therapeuten. De behandeling wordt toepasbaar geacht in de klinische praktijk. De behandeling leidt tot minder angst en depressieve klachten en een actievere deelname in de maatschappij. Een alternatieve behandeling die even effectief bleek te zijn is een combinatie van voorlichting over de gevolgen van een hersenletsel en ontspanningsoefeningen. Beide behandelingen worden aanbevolen waarbij gekozen kan worden op basis van de voorkeur van de patient en de therapeut. Vanuit een kosten-baten perspectief heeft BreinACT de voorkeur.

Kenmerken

Projectnummer:
636310003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.M. van Heugten
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus