Mobiele menu

Clinical and sero-epidemiological analysis of the Dutch RSV summer epidemic to prepare for next winter

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een belangrijke oorzaak van lagere luchtweginfecties bij jonge kinderen over de hele wereld en een van de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisopnames bij kinderen tijdens het winterseizoen. In Nederland komen ’s winters jaarlijks RSV-epidemieën voor, met een piek in november t/m januari. RSV was in de winter van 2020/2021 vrijwel afwezig vanwege de implementatie van volksgezondheidsmaatregelen om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen.

Zomerepidemie

Begin juni 2021 begon RSV te circuleren in Rotterdam en verspreidde het virus zich in de weken daarna naar de rest van het land. Deze onverwachte zomerepidemie heeft geleid tot een groot capaciteitsprobleem op ziekenhuisafdelingen en pediatrische intensive care units (PICU's). Aangezien ook de blootstelling aan andere virale ziekteverwekkers tijdens de lockdown-episodes zou kunnen afnemen, kunnen er in de winter van 2021/2022 opnieuw ernstige capaciteitsproblemen optreden.

Verzamelen van gegevens

Sinds begin juni 2021 is gestart met het verzamelen van gegevens over het wekelijkse aantal RSV-gerelateerde ziekenhuisopnames bij kinderen jonger dan 2 jaar in deelnemende ziekenhuizen in Nederland. Wij stellen voor om deze studie uit te breiden om de verspreiding van RSV in de tijd over Nederland te onderzoeken door middel van een landelijke observationele studie uitgevoerd in Nederlandse ziekenhuizen waarin zowel prospectieve als retrospectieve (vooruitkijkende en terugblikkende) gegevens zullen worden verzameld over de spatiotemporele (ruimte/plaats en tijd) verspreiding en RSV-gerelateerde ziekenhuisopnames tijdens de epidemie van 2021.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor een modelstudie om de timing van toekomstige RSV epidemieën in Nederland te schatten. Verder gebruiken wij een case-control onderzoeksopzet gebruiken om de klinische en demografische kenmerken te vergelijken van kinderen die zijn opgenomen tijdens het “normale” RSV-seizoen (winter 2018/2019 en 2019/2020) en het “abnormale” zomerseizoen in 2021.

Beoogde resultaten

Onderzoeksresultaten zijn niet alleen essentieel om de huidige RSV-uitbraak in de zomer te begrijpen, maar ook om de omvang van de RSV-epidemieën in Nederland komende winters in te schatten. Deze gegevens zullen van groot belang zijn om de capaciteit op pediatrische afdelingen en PICU's op nationaal niveau te beheren en het gebruik van capaciteitsgerelateerde middelen te optimaliseren. Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de RSV-profylaxestrategie in Nederland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10150052110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. L.J. Bont
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht