Mobiele menu

Communicatie Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Projectomschrijving

Het is nog niet vanzelfsprekend dat zorgverleners met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan. Ook kunnen patiënten er nog niet op vertrouwen dat de zorg, ongeacht waar en wie het verleent, van uitstekende kwaliteit is. Een wegwijzer voor patiënten en naasten over palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde is nodig.

Doel

Het doel is dat in 2020 zorgverleners het vanzelfsprekend vinden dat zij met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan. Ook kunnen patiënten erop vertrouwen dat palliatieve zorg, ongeacht waar en wie deze verleent, van uitstekende kwaliteit is.

Aanpak/werkwijze

We deden onderzoek naar onder zorgverleners en patiënten om meer inzicht te krijgen in hoe zij informatie zoeken en wat zij willen vinden. Op basis van de uitkomsten maakten we een plan om informatie over palliatieve zorg en het levenseinde samen te brengen en beter toegankelijk te maken. Ook voerden we gesprekken met Consortia Palliatieve Zorg over de wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners.

Samenwerkingspartners

Samen met Agora, Fibula en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkten wij aan een organisatie overstijgende website palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde.

Resultaten

We ontwikkelden een website met kennis en expertise over verbeteringen in de palliatieve zorg in Nederland en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Informatie is beter toegankelijk en op een centrale plek beschikbaar. Zo vinden zorgverleners altijd actuele en juiste informatie over palliatieve zorg en het levenseinde. Ook de Consortia Palliatieve Zorg delen hier informatie uit de vele lopende projecten binnen het NPPZ.

Producten

Met de vernieuwde website van Agora brengen we het perspectief van de patiënt onder de aandacht bij zorgverleners. Dit kan op termijn de palliatieve zorg positief beïnvloeden.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie . Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Eindverslag

Wilt u weten hoe het gaat met de verbetering van de palliatieve zorg in Nederland? Op de website van Agora vindt u informatie over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het doel is dat in 2020 zorgverleners het vanzelfsprekend vinden dat zij met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan en dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat palliatieve zorg, ongeacht waar en door wie deze wordt gegeven, van uitstekende kwaliteit is. Op de website van Agora houden we u op de hoogte van de activiteiten die in dit kader plaatsvinden.

Daarnaast investeren Agora, IKNL en Fibula gezamenlijk in onderzoek onder eindgebruikers om inzicht te krijgen in de vraag hoe zij informatie zoeken en wat zij willen vinden. Op basis van de uitkomsten maken genoemde organisaties een plan om informatie over palliatieve zorg en het levenseinde samen te brengen en beter toegankelijk te maken.

Samenvatting van de aanvraag

Ontwikkeling van een digitaal platform of marktplein waar kennis en expertise over palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde bij elkaar komen. Het platform is geschikt voor aansprekende en laagdrempelige communicatie over het programma palliatieve zorg. Het platform zorgt ook voor meer samenhang en duidelijkheid in de communicatie over palliatieve zorg. Mensen die te maken hebben en/of krijgen met palliatieve zorg, ontmoeten elkaar op dit platform.

Er komen verbindingen met de database Zorg Kiezen (palliatieve zorgmogelijkheden in Nederland, beheerd via de websites van netwerken palliatieve zorg). We integreren relevante sites over palliatieve zorg, zoals ongeneeslijk.nl, in het platform. Het platform wordt een centrale vindplaats en verbindend knooppunt van informatie. De website is toegankelijk voor verschillende doelgroepen (professionals, patiënten en naasten, brede publiek). Met het platform gaan we versnippering tegen en is er meer samenhang op zowel technisch als inhoudelijk vlak.

Vanwege het toenemende gebruik van tablets en smartphones is het belangrijk de website ook voor deze apparaten geschikt te maken (responsief design). Uitgangspunt is een marktplein voor het verzamelen en delen van informatie. Er is gekozen voor een gebruiksvriendelijk Contentmanagementsysteem (CMS) met de naam DNN platform (DotNetNuke). Dit is een flexibel en schaalbaar open source systeem. Het digitale platform is geschikt om de doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ondersteunen. 

Kenmerken

Projectnummer:
844001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. C.M.A. Giesen
Verantwoordelijke organisatie:
Agora Leven tot het einde!