Mobiele menu

Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten in tijden van COVID-19

Aanleiding

Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten is extra moeizaam in tijden van COVID-19. Tolken mogen vaak niet mee en het zorgpersoneel draagt mondkapjes waardoor liplezen niet kan. Dit maakt goede diagnostiek, behandeling, uitleg en het verkrijgen van informed consent vrijwel onmogelijk. Binnen het project is onderzoek gedaan naar de ervaringen en communicatie behoeften van dove
patiënten tijdens de pandemie.

Resultaten

Hieruit blijkt dat veel mensen angstig zijn voor Corona en de toegang tot zorg tijdens de Coronapandemie. Door het gebruik van mondkapjes kunnen zij de zorgmedewerkers niet begrijpen, inzet van tolken is beperkter mogelijk en hun ervaring is dat zorgmedewerkers niet goed weten hoe met hen te communiceren. Uit het onderzoek blijkt een grote waardering voor toegankelijke informatievoorziening, zoals ondertiteling of vertalen naar NGT, maar de kwaliteit van deze voorzieningen is wisselend en dient beter te worden geborgd. Daarnaast is software ontwikkeld die veel voorkomende vragen en mededelingen in de COVID-19 gerelateerde zorg vertaalt naar de Nederlands gebarentaal (NGT). Vertalingen in NGT worden getoond d.m.v. video’s waarop een doof persoon de vertalingen gebaart en d.m.v. een avatar. De video vertalingen zijn kwalitatief beter, maar de avatar biedt meer flexibiliteit en zal in de toekomst met name bruikbaar zijn voor andere toepassingen

Verslagen


Eindverslag

Binnen het project is onderzoek gedaan naar de ervaringen en communicatiebehoeften van dove patiënten tijdens de pandemie. Hieruit blijkt dat veel dove mensen angstig zijn voor Corona en de toegang tot zorg tijdens de Coronapandemie. Door het gebruik van mondkapjes kunnen zij de zorgmedewerkers niet begrijpen, inzet van tolken is beperkter mogelijk en hun ervaring is dat zorgmedewerkers niet goed weten hoe met hen te communiceren. Uit het onderzoek blijkt een grote waardering voor toegankelijke informatievoorziening, zoals ondertiteling of vertalen naar NGT, maar de kwaliteit van deze voorzieningen is wisselend en dient beter te worden geborgd.

Daarnaast is software ontwikkeld die veel voorkomende vragen en mededelingen in de COVID-19 gerelateerde zorg automatisch vertaalt naar de Nederlands gebarentaal (NGT). Vertalingen in NGT worden getoond d.m.v. video’s waarop een doof persoon de vertalingen gebaart en d.m.v. een avatar. De video vertalingen zijn kwalitatief beter, maar de avatar biedt meer flexibiliteit en zal in de toekomst met name bruikbaar zijn voor andere toepassingen buiten de medische context.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F. Roelofsen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam