Mobiele menu

Conflictscheiding en de veiligheid van kinderen - Screening en evaluatie bij ouders en kinderen in conflictscheiding

Voor ouders in (conflict)scheiding en hun kinderen is passende hulp belangrijk. Maar hoe screenen we de problemen van deze gezinnen en hoe meten we of de hulp ook echt werkt zoals bedoeld? Samen met professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen ontwikkelden we het praktijkinstrument SCRES; een eenvoudig in te vullen lijst met stellingen voor ouders èn voor kinderen. Bij start van de hulp kan de SCRES inzicht en houvast bieden voor ouders zelf, waardoor zij beter kunnen meebeslissen over doelen en passende hulp. Daarnaast stelt het hulpverleners in staat om de hulp beter te laten aansluiten bij wat nodig is. 

Door de SCRES ook bij einde van de hulp in te vullen kan bovendien worden nagegaan of de hulp gewerkt heeft. In dit project is dit onderzocht voor de interventies Ouderschap Blijft en Ouderschap Na Scheiding. Er bleek een duidelijke verbetering in het gezamenlijk ouderschap, een vermindering van conflicten, en aanwijzingen dat dit voor ouders en kinderen voor een hoger welbevinden zorgt. 

Lees meer over SCRES en het onderzoeksproject op de website van de Universiteit Utrecht: https://www.uu.nl/onderzoek/scres 

Producten

Titel: Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp: een nieuw instrument voor praktijk en onderzoek
Auteur: I. van der Valk O. Goorden B. Janssen
Titel: Procesevaluatie (concept)
Titel: SCRES-O
Titel: SCRES-K
Titel: Kick off bijeenkomst deel II: Onderzoek naar de werkzaamheid van Ouderschap Blijft en Ouderschap Na Scheiding:onderzoek naar uitkomsten
Titel: Factsheet Onderzoek SCRES - werkzaamheid scheidingshulp
Titel: Kick off bijeenkomst deel 1: Conflictscheiding en de veiligheid van kinderen – Screening en evaluatie bij ouders en kinderen in conflictscheiding
Titel: Informatiefilmpje onderzoek naar de werkzaamheid van Ouderschap Blijft en Ouderschap na Scheiding
Auteur: O. Goorden B. Janssen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nBZ-ubeyfNk

Augeo magazine ‘Vakmanschap versterken’

Wetenschappelijke kennis over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld heeft grote waarde voor de werkvloer. Maar dan moet de kennis wel begrijpelijk en toegankelijk zijn. In de 3e onderzoeksspecial vertaalden we in 2023 samen met Augeo opbrengsten uit onderzoek naar de werkpraktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel.

Kenmerken

Projectnummer:
10260022020003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.E. van der Valk
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht