Mobiele menu

To continue or not to continue... a randomized controlled trial of maintenance treatment versus discontinuation of antipsychotic medication following remission of a first psychosis (HAMLETT)

Antipsychotica zijn effectief in het behandelen en voorkomen van psychose, maar hebben vaak bijwerkingen, wat sociaal herstel in de weg kan staan. Studies tonen aan dat onderhoudsbehandeling met antipsychotica tot minder terugval en minder psychotische symptomen leiden in vergelijking met afbouw van antipsychotica. De richtlijnen adviseren daarom minstens een jaar antipsychotica als onderhoudsmedicatie na remissie van een eerste psychose. Veel patiënten willen eerder afbouwen. Slechts één studie onderzocht het lange termijneffect op herstel en liet zien dat herstel juist beter was in de groep die de medicatie al eerder afbouwde. Dat maakt dat zowel patiënten, naasten en behandelaren op dit moment in onzekerheid verkeren over de juiste strategie.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om deze ongewisheid weg te nemen en eenduidig antwoord te geven op de vraag: Wat zijn de effecten op korte en lange termijn van onderhoudsmedicatie of van vroegtijdig afbouwen na remissie van een eerste psychose?

Meer informatie

Op dit project wordt voortgebouwd in de OPHELIA studie.

Kenmerken

Projectnummer:
848041003
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2017
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. I.E.C. Sommer
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen