Mobiele menu

The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial

Projectomschrijving

Adolescente idiopathische scoliose (AIS) komt bij 2-3% van de kinderen voor. Scoliose is een vervorming van de wervelkolom en romp die tijdens de groei ontstaat en kan verergeren. Bij een deel van de patiënten neemt de afwijking dusdanig toe dat een corset en/of operatie nodig is om klachten op volwassen leeftijd te voorkomen. Om de scoliose te controleren wordt veelvuldig röntgenfoto’s gemaakt.
We weten echter helemaal niet hoe vaak een foto gemaakt moet worden en daardoor bestaan grote verschillen tussen Nederlandse scoliosecentra. Bovendien lijkt frequente röntgencontrole samen te hangen met verhoogd risico op kanker op latere leeftijd.

Doel

Wij gaan met alle scoliose centra in Nederland (het AIS consortium), de (kosten-)effectiviteit van minder röntgencontrole evalueren. Bij drie AIS-patiëntengroepen (voor behandeling, na behandeling met corset en na operatie) wordt een nieuw protocol met (zelf-)assessment instrumenten en vragenlijsten vergeleken met regelmatige röntgencontrole.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Orthopedie

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van de CURVE studie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

1. Dutch Scoliose is een vervorming van de wervelkolom en romp die ontstaat tijdens de groei en gevolgen heeft voor de rest van het leven. Deze afwijking komt bij 2-3 % van de kinderen voor en verergert bij een deel dermate dat een operatie nodig is om verdere progressie en een negatief effect op kwaliteit van leven te voorkomen. Omdat een scoliose progressief kan zijn tijdens de groei wordt in deze periode frequent röntgenfoto’s gemaakt. De noodzaak om deze frequente radiologische controle te doen is echter nooit onderzocht en de huidige behandelprotocollen zijn gebaseerd op een internationale consensus meeting. Desondanks is er nog een grote praktijkvariatie tussen Nederlandse centra. Een recent onderzoek, waarbij de radiologische follow-up mogelijk geassocieerd was met een verhoogde incidentie van kanker op latere leeftijd bij scoliose patiënten, heeft geresulteerd in bewustwording van het gebrek aan een wetenschappelijke onderbouwing voor de follow-up en in de oprichting van een Nederlands Scoliose Consortium waarin alle centra zijn vertegenwoordigd. Het doel van dit onderzoek is de doelmatigheid van de radiologische follow up bij scoliose patiënten te evalueren. Hierbij wordt middels een pragmatical randomized trial design onderzocht of een geprotocolleerd beleid met PROMs en (zelf-)assessment tools de standaard radiologische follow up kan vervangen. Middels deze studie kan een wetenschappelijke onderbouwde richtlijn voor follow up van scoliose patiënten opgesteld worden. 2. English Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is a deformity of the trunk and spine that occurs during growth, which can result in life lasting consequences. The prevalence of AIS is 2-3% and most of these patients need treatment to prevent further progression and a negative effect on adult quality of life. AIS can be progressive during growth and detection by follow-up with consecutive ionizing radiation (x-rays) is standard care. The optimal frequency of radiological follow-up has not been studied. Current treatment protocols are based on international consensus. Nevertheless, a large variation in follow-up frequency exists between Dutch centers. A recent study among AIS patients demonstrated an increased incidence of cancer in later life, due to exposure to ionizing radiation. This raised awareness of the lack of evidence for radiological follow-up. The purpose of this study is to evaluate the (cost-)effectiveness of radiological follow-up in AIS-patients. A pragmatic randomized trial design is used to investigate whether a standardized protocol with patient-reported outcome measures and (self-)assessment tools can replace the routine radiological follow-up. This study is initiated by the Dutch Scoliosis Consortium, representing all scoliosis treatment centers in the Netherlands, and will result in an evidence-based guideline for follow-up of all adolescent patients (surgical, and non-surgical) with AIS.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010004
Looptijd: 57 %
Looptijd: 57 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.L. van Hooff
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum