Mobiele menu

The cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures.

Projectomschrijving

Operatie of gips voor een gebroken pols?

Wat is de beste behandeling boven een leeftijd van 65 jaar?

Een gebroken pols komt vaak voor bij ouderen. Op een gebroken heup na is het de meest voorkomende breuk in deze leeftijdscategorie. De breuklijn loopt regelmatig door het gewrichtsvlak van de pols. Dan is niet bekend wat de beste behandeling is.

Een behandeling met gips en een operatie hebben allebei voor- en nadelen. Bij een operatie kan de breuk goed op zijn plek worden vastgezet. Een operatie heeft wel risico’s. Ook is onduidelijk hoe belangrijk het is dat de breuk perfect wordt hersteld. Het is mogelijk dat een afwijkende stand op de röntgenfoto voor een patiënt geen belemmering vormt in het dagelijks leven.

De beste behandeling is dus niet bekend. De beste manier om hierachter te komen is doormiddel van een studie waarbij patiënten worden geloot tussen operatie en gips. Door het nauwkeurig volgen van patiënten met vragenlijsten en röntgenfoto’s worden de behandelingen vergeleken.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Presentatie - symposium zorgevaluatie 28 oktober 2016 - uitdagingen evaluatieonderzoek
Auteur: D.P. ter Meulen, R.W. Poolman
Titel: Presentatie - Implementeren in de praktijk SEENEZ FMS congres 3 november 2017
Auteur: D.P. ter Meulen, N.W.L. Schep, R.W. Poolman
Titel: Poster presentatie Traumadagen congres 2017
Auteur: D.P. ter Meulen, dr. N.W. Schep, prof. J.C. Goslings, dr. R.W. Poolman, MD, PhD
Titel: Podium presentatie - NOV congres 14 oktober 2016
Auteur: D.P. ter Meulen, N.W. Willigenburg, N. Schep, R.W. Poolman
Titel: Poster presentatie STZ dagen 2018
Auteur: D.P. ter Meulen, C.A. Selles, A.A. Kruiswijk , T. Glastra van Loon, N.W. Willigenburg, J.C.
Titel: Podium presentatie - NOV congres DIRECT resultaten 19 mei 2022
Auteur: E.J. Kret, D.P. ter Meulen, T. Kok, J.C. Goslings, R.W. Poolman, N.W. Willigenburg
Titel: Presentatie - DART debat 12 februari 2019
Titel: Presentatie - DART debat 8 september 2020
Titel: Surgery versus cast treatment for displaced intra-articular distal radius fractures in elderly, a cross-sectional study
Auteur: D.P. ter Meulen (MD, MS), T.H. Kok (MD, MS), R.W. Poolman (MD, PhD), J.C. Goslings (MD, PhD), N.W. Willigenburg (PhD)
Magazine: ntb
Titel: Intra-articular distal radius fractures in elderly patients: a randomized prospective study of casting versus volar plating. J Hand Surg Eur. 2018, 43: 142–7 Martinez-Mendez D, Lizaur-Utrilla A, de-Juan Herrero J.
Auteur: Dirk P. ter Meulen* and Nienke W. Willigenburg
Magazine: Journal of Hand Surgery (European Volume)
Begin- en eindpagina:
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1753193419828923
Titel: Media - artikel in vakblad gipsverbandmeesters
Auteur: Esther Kret, Anouk Kruiswijk, Dirk ter Meulen
Magazine: Het verband
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.gipsverbandmeester.nl/uploads/files/In%20dit%20Verband/2020-4.pdf
Titel: Media - artikel in Zorg Voor Beweging
Magazine: Zorg Voor Beweging
Begin- en eindpagina:
Link: https://zorgvoorbeweging.nl/app/uploads/2020/11/Opereren-of-in-het-gips.pdf
Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with Displaced intra-Articular type C distal Radius fractures: protocol of a randomised controlled Trial with economic evaluation (the DART study)
Auteur: D.P. ter Meulen, M.A.M. Mulders, A.A. Kruiswijk, E.J. Kret, M.E. Slichter, J.M. van Dongen, G.M.M.J. Kerkhoffs, J.C. Goslings, Y.V. Kleinlugtenbelt, N.W. Willigenburg, N.W.L. Schep, R.W. Poolman, DART Study Group
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/12/4/e051658.full.pdf
Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with Displaced intra-Articular type C distal Radius fractures: protocol of a randomised controlled Trial with economic evaluation (the DART study)
Auteur: D P ter Meulen M A M Mulders A A Kruiswijk E J Kret M E Slichter J M van Dongen G M M J Kerkhoffs J C Goslings Y V Kleinlugtenbelt N W Willigenburg N W L Schep R W Poolman DART Study Group
Magazine: BMJ Open
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/12/4/e051658.full.pdf
Titel: Surgery or casting in elderly with intra-articular distal radius fractures? A surgeon survey with 152 surgeons making 2432 predictions of treatment outcomes in elderly
Auteur: N. Burgert, D.P. ter Meulen, N. Schep, J. Colaris, H. Formijne, R.W. Poolman, N.W. Willigenburg
Magazine: ntb
Titel: Is Cast Treatment Non-Inferior to Surgery for Elderly Patients with Displaced Intra-Articular Type C Distal Radius Fractures? A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial (The DART Study)
Auteur: D.P. ter Meulen, C.A. Selles, E.J. Kret, M.E. Slichter, G. Kraan, J.C. Goslings, R. Veen, H. Willems, N.W. Willigenburg, N.W.L. Schep, R.W. Poolman, DART Study Group
Magazine: ntb
Titel: How do the costs of cast treatment and surgery compare? A trial based economic evaluation of two treatments in elderly patients with displaced intra-articular distal radius fracturres alongside the DART study
Auteur: D.P. ter Meulen, N.W. Willigenburg, R.W. Poolman, H. van Dongen
Magazine: ntb
Titel: Educatie – patiënt en artsen video
Auteur: Coolermedia
Titel: Media - FD, Telegraaf, Spoedzorgnet, 1vandaag

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting " DOEL/VRAAGSTELLING Het beoordelen van de kosteneffectiviteit van operatieve behandeling in vergelijking met niet-operatieve behandeling voor ouderen met een intra-articulaire distale radius fractuur. " HYPOTHESE Niet-operatieve behandeling (gips) is niet inferieur aan operatieve behandeling (open reductie, interne fixatie (ORIF)) gemeten in patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). " STUDIE OPZET Non-inferioriteit design. Een gerandomiseerde multicenter trial met een kosteneffectiviteit analyse. " STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Patiënten tussen 65-85 jaar met een intra-articulaire (AO Type C) distale radius fractuur. " INTERVENTIE (experimenteel) Niet-operatieve behandeling (gips). " STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN Operatieve behandeling (ORIF) " UITKOMSTMATEN De primaire uitkomst is de na 1 jaar door de patiënt gerapporteerde functie van de pols: de Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE). Ook de secundaire uitkomsten zijn door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten: de Disability van de Arm, Schouder en Hand (DASH), kwaliteit van leven (EQ-5D), het catastroferen van pijn (PCS). Verder worden radiologische parameters en complicaties geëvalueerd. " SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Gebaseerd op een non-inferioriteit design, een power van 90%, een alfa van 0.025, een standaard deviatie van 23 punten, een verlies van 20% tijdens follow-up en een minimaal klinisch belangrijk verschil (MCID) van 14 points gescoord met de PRWE(1, 2) als de primaire uitkomstmaat, moeten er in totaal 154 patiënten worden geïncludeerd. " KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Als gipsbehandeling niet inferieur is aan een operatie, verwachten we een jaarlijkse kostenbesparing van € 2.7 miljoen. " TIJDPAD 42 maanden: voorbereiding 6 maanden, inclusie 18 maanden follow-up 30 maanden (loopt eerste 1,5 jaar parallel met inclusie), analyse 6 maanden, implementatie 12 maanden (loopt parallel met analyse en laatste 6 maanden van de follow-up). Summary “ OBJECTIVE (S)/RESEARCH QUESTION (S) Assessing the cost-effectiveness of operative treatment compared with non-operative treatment for elderly patients with an intra-articular distal radius fractures. " HYPOTHESIS Non-operative (closed reduction and casting) is not inferior to operative (open reduction and internal fixation (ORIF)) in terms of patient-reported outcome measurements (PROMs). " STUDY DESIGN Non-inferiority design. Economic evaluation alongside a randomized controlled multi-center trial. " STUDY POPULATION (S)/DATASETS Patients aged between 65 and 85 years with intra-articular (AO Type C) distal radius fractures. " INTERVENTION (experimental) Non-operative treatment (casting). " STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO Operative treatment (open reduction, internal fixation (ORIF)). " OUTCOME MEASURES The primary outcome will be evaluated after 1 year with the Patient-Rated Wrist Evaluation score (PRWE). Secondary outcomes comprise other PROMs including the Disability of the Arm, Hand and Shoulder (DASH), Quality of life (EQ-5D), Patient health (SF-12), Pain Catastrophizing Scale (PCS). Radiographic parameters and Complications will be evaluated. " SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS Based on a non-inferiority model, a power of 90%, an alpha of 0.025, a standard deviation of 23 points, a 20% loss to follow-up and a minimal clinically important difference (MCID) of 14 points based on the PRWE(1, 2) as primary outcome measure, 154 patients need to be included. " COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS If non-operative treatment is non-inferior to operative treatment in improving patient-reported wrist function, we expect to generate an annual healthcare cost reduction of € 2.7 million. " TIME SCHEDULE 42 months: preparation 6 months, inclusion 18 months, follow-up 30 months (starts parallel to inclusion), analysis 6 months, implementation 12 months (starts parallel to follow-up and analysis).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837004022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. RUDOLF Poolman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG