Mobiele menu

Cost effectiveness of two different implementation procedures to change clinicians practice roles in the detection of hereditary colorectal cancer.

Bij een deel van de mensen met dikkedarmkanker ligt er een erfelijke afwijking ten grondslag aan hun ziekte. Het herkennen van deze patiënten is van groot belang aangezien ook hun naasten mogelijk deze erfelijke afwijking dragen en dus een verhoogde kans op darmkanker hebben. Sinds enige tijd kunnen mensen met een erfelijke vorm van darmkanker (Lynch syndroom) goed worden geïdentificeerd door een test uit te voeren op het tumorweefsel. In Nijmegen is een methode getest die medisch specialisten (pathologen, chirurgen, internisten) aanspoort dit onderzoek mee te nemen tijdens de behandeling. Onderzoek in 12 ziekenhuizen met een pathologieafdeling liet zien dat het aanbieden van een protocol, scholing en centrale ondersteuning (o.a. computergestuurde herinneringen door het landelijk pathologiedatasysteem) in 80% van de gevallen leidt tot toepassen van de nieuwe werkwijze, Als deze werkwijze overal wordt toegepast, zullen er tweemaal zoveel mensen met Lynch syndroom kunnen worden opgespoord.

Producten

Titel: Recognition of congenital endometrial carcinoma: the importance of family history and investigation of microsatellite instability in the tumour.
Auteur: Hoogerbrugge N, Overbeek LI, de Hullu J, Kets CM, Hebeda KM, Ligtenberg MJ
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Patients with an unexplained microsatellite instable tumour have a low risk of familial cancer
Auteur: Overbeek LI, Kets CM, Hebeda KM, Bodmer D, van der Looij E, Willems R, Goossens M, Arts N, Brunner HG, van Krieken JH, Hoogerbrugge N, Ligtenberg MJ.
Magazine: British Journal of Cancer
Titel: Nieuwe mogelijkheden door moleculaire diagnostiek leiden tot richtlijn erfelijke darmkanker
Auteur: Hoogerbrugge N, Menko F
Magazine: Medische Oncologie
Titel: Interpretation of immunohistochemistry for mismatch repair proteins is only reliable in a specialized setting.
Auteur: Lucia IH Overbeek, Marjolijn JL Ligtenberg, Riki W Willems, Rosella P.M.G. Hermens, Willeke AM Blokx MD, Stefan V Dubois MD, Hans van der Linden, Jos WR Meijer, Maria L Mlynek-Kersjes, Nicoline Hoogerbrugge, Konnie M Hebeda, Joannes HJM van Krieken.
Magazine: Modern Pathology
Titel: Most patients with colorectal tumors at young age do not visit a cancer genetics clinic
Auteur: LIH Overbeek, N Hoogerbrugge, JHJM van Krieken, FM Nagengast, TJM Ruers, MJL Ligtenberg, RPMG Hermens.
Magazine: Disease of Colon and Rectum
Titel: Detecting Lynch syndrome by pathologists
Auteur: van Krieken JH, Kets CM, Ligtenberg MJ, Hoogerbrugge N.
Magazine: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
Titel: How to distinct hereditary from familial CRC
Titel: Improved recognition of patients at risk for Lynch syndrome by changing clinical practice roles
Titel: Richtlijn Erfelijke Darmkanker 2008
Link: http://www.oncoline.nl

Verslagen


Eindverslag

VRAAGSTELLING: Welk van twee procedures is het meest efficiënt om een veranderde taakstelling van medisch specialisten te bewerkstelligen in de herkenning van zeldzame patiënten met erfelijke darmkanker, ook wel Lynch syndroom of Hereditary Non-Polyposis Colorectal Carcinoma (HNPCC) genoemd. OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in de 2e lijn gezondheidszorg. STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit 12 centra voor pathologie (clusters) die in totaal 29 ziekenhuizen bedienen. Patiënten worden op basis van de volgende criteria geselecteerd: (1) Darmkanker diagnose leeftijd onder 50 jaar (2) tweede darmkanker voor de leeftijd van 70 jaar (3) Darmkanker en een Lynch syndroom geassocieerde tumor voor de leeftijd van 70 jaar; (4) Darm adenoom voor de leeftijd van 40 jaar. TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Uitbreiding in taken van medisch specialisten in de herkenning van Lynch syndroom. Pathologen gaan patiënten selecteren voor microsatelliet instabiliteit onderzoek (MSI), en medisch specialisten zullen deze uitslag gaan bespreken en verwijzen naar een klinisch geneticus. IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A (op maat gemaakt op grond van gevonden knelpunten voor implementatie van een veranderderde taakstelling onder medisch specialisten) bestaat uit een schriftelijk protocol, interactieve scholing, centrale ondersteuning van de inclusie en multidisciplinaire bespreking van de positieve MSI uitslag. Procedure B bestaat uit een schriftelijk protocol (de controle procedure). UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) volledigheid van inclusie van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria voor MSI analyse, 2) overname en verspreiding van de taakuitbreiding onder medisch specialisten, 3) acceptatie en tevredenheid van patiënten en van medisch specialisten, 4) kwaliteit van zorg en 5) kosten effectiviteit van de implementatieprocedures. POWER-/DATA ANALYSE: Gebaseerd op een vooronderzoek zal met procedure B ongeveer 25% inclusie wordt bereikt en 75% met procedure A, met een alpha van 0.05 en een power van 0.80, zijn dan 12 ziekenhuizen nodig om dit verschil aan te tonen. De effectiviteit van de implementatieprocedure is onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses. ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend is hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt bij implementatie. De uitkomst wordt bepaald door de acceptatie en verspreidingssnelheid van nieuwe taakstelling, weergegeven als diffusie curve tussen efficiëntie en tijd. Hiermee is berekend wat de meest efficiënte implementatie is. BELANGRIJKSTE RESULTATEN: Een verandering van taakstelling onder medisch specialisten vond plaats bij 79% van de patiënten in procedure A en in 59% in procedure B, OR=3.4 (95% betrouwbaarheidsinterval 1.05 -10.7). De implementatiekosten van procedure A waren €78 per patiënt en in procedure B €11 per patiënt. De meeste pathologen vonden vooral het elektronische herinneringssysteem erg bruikbaar. Uit interviews bleek dat die pathologen die het door de onderzoekers aangeboden elektronische herinnerings-systeem niet effectief vonden er zelf een hadden gemaakt. Ook bleek dat in procedure arm B (de controle groep) twee pathologie centra een eigen herinneringssysteem hadden gemaakt. Analyse naar de associatie tussen de aanwezigheid van een elektronisch herinneringssysteem (door de onderzoekers verschaft of zelfgemaakt), en het aanvragen van een MSI-analyse, toonde een duidelijke relatie: met en zonder herinneringssysteem werden in respectievelijk, 75% and 32% MSI analyses aangevraagd, OR=9.2 (95% betrouwbaarheidsinterval 1.9-44.1). Berekend werd dat met de in procedure A bereikte adoptie van de nieuwe taakstelling onder medisch specialisten, er twee keer zoveel patiënten met Lynch syndroom worden opgespoord dan met de oude taakstelling het geval is. CONCLUSIE: Een op maat gemaakte implementatie procedure gericht op een veranderde taakstelling onder medisch specialisten, is effectief om meer patiënten te herkennen met Lynch syn
VRAAGSTELLING: Welk van twee procedures is het meest efficiënt om een veranderde taakstelling van medisch specialisten te bewerkstelligen in de herkenning van erfelijke darmkanker. OPZET: Een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek in de 2e lijn gezondheidszorg. STUDIEPOPULATIE: De te onderzoeken populatie bestaat uit regionale ziekenhuizen (clusters). TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: Uitbreiding in taken van medisch specialisten in de herkenning van Hereditary Non-Polyposis Colorectal Carcinoma (HNPCC). Pathologen gaan patiënten selecteren voor microsatelliet instabiliteit onderzoek (MSI), en medisch specialisten zullen deze uitslag gaan bespreken en verwijzen naar een klinisch geneticus. IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN: Procedure A bestaat uit een schriftelijk protocol, interactieve scholing, centrale ondersteuning van de inclusie en multidisciplinaire bespreking van de positieve MSI uitslag. Procedure B bestaat uit een schriftelijk protocol (de controle groep). UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN: 1) volledigheid van inclusie van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria voor MSI analyse, 2) overname en verspreiding van de taakuitbreiding onder medisch specialisten, 3) acceptatie en tevredenheid van patiënten en van medisch specialisten, 4) kwaliteit van zorg en 5) kosten effectiviteit van de implementatie procedures. POWER-/DATA ANALYSE: Gebaseerd op een vooronderzoek zal met procedure B ongeveer 25% inclusie wordt bereikt en 75% met procedure A, met een alpha van 0.05 en een power van 0.80, zijn dan 12 ziekenhuizen nodig om dit verschil aan te tonen. De effectiviteit van de implementatie procedure zal worden onderzocht met beschrijvende en multilevel analyses. ECONOMISCHE EVALUATIE: Berekend wordt hoeveel patiëntenzorg wordt gebruikt bij implementatie. De uitkomst wordt bepaald door de acceptatie en verspreidingssnelheid van nieuwe taakstelling, weergegeven als diffusie curve tussen efficiëntie en tijd. Hiermee kan worden berekend wat de meest efficiënte implementatie is. TIJDSPLANNING: 1e jaar: ontwikkeling van scholingsprogramma en meetinstrumenten, uitgangsmetingen. 12-30 maanden implementatie activiteiten en effect metingen. 30-36 maanden: analyse van de gegevens en rapportage.

Kenmerken

Projectnummer:
94514107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. N. Hoogerbrugge
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc