Mobiele menu

Creating optimized and future-proof emergency care for patients with complex multimorbidity

Preventie van onbedoelde schade door spoedzorg bij patiënten met complexe multimorbiditeit

Binnen de spoedzorg (ambulancezorg en spoedeisende hulp) zien we steeds meer patiënten met meerdere complexe aandoeningen. Deze patiënten hebben vaak heel specifieke en context gebonden zorgbehoeften.

Onbedoelde schade

De spoedzorg is primair ingericht op levensreddend handelen, maar dit kan, juist bij deze patiënten, leiden tot onbedoelde schade. Naást de focus op levensreddend handelen is namelijk meer nodig: spoedzorg die afgestemd is op de individuele context en behoeften.

Doel en werkwijze

In deze onderzoekslijn wordt de aard en impact van onbedoelde schade door spoedzorg onderzocht bij ‘kwetsbare ouderen’ en ‘psychisch ontregelde patiënten’. Het perspectief van patiënten (en hun naasten) speelt daarin een cruciale rol. Om de onderzoeksresultaten te kunnen vertalen naar praktijk en onderwijs, wordt een wetenschappelijk netwerk opgebouwd waarin zowel praktijk, onderwijs en onderzoek vertegenwoordigd zijn.

Kennisagenda

Daarnaast wordt binnen deze onderzoekslijn een wetenschappelijke kennisagenda opgesteld om de kwaliteit van zorg voor psychisch ontregelde patiënten binnen de acute zorg context (ambulancezorg en spoedeisende hulp) te verbeteren. De kennisagenda is multidisciplinair van aard en heeft een sterke samenhang met de eerste en tweede lijn, waardoor ketenzorg en samenwerking kunnen worden geoptimaliseerd.

Toolbox ConnectEM

Lees hoe de toolbox ConnectEM, die is ontwikkeld met artsen, ambulancepersoneel, SEH-verpleegkundigen, psychiatrisch verpleegkundigen en patiënten, ondersteuning biedt bij acute zorg voor psychisch ontregelde patiënten.

> Lees het interview

Producten

Titel: What are the needs of frail older patients in the emergency department? A qualitative study
Auteur: Dorien Venema, Sigrid C J M Vervoort, Janneke M de Man-van Ginkel, Nienke Bleijenberg, Lisette Schoonhoven, Wietske H W Ham
Magazine: International Emergency Nursing
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X23000022?via%3Dihub
Titel: Interventions to reduce interpersonal stigma towards patients with a mental dysregulation for ambulance and emergency department healthcare professionals: review protocol for an integrative review
Auteur: Geurt Van de Glind 1, Niek Galenkamp 2, Nienke Bleijenberg 2, Lisette Schoonhoven 3 4, Floortje E Scheepers 5, Julia Crilly 6 7, Mark van Veen 2, Wietske H W Ham 2
Magazine: BMJ open
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37918925/

Kenmerken

Projectnummer:
10040022110004
Looptijd: 58%
Looptijd: 58 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.W. Blom-Ham
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht
Afbeelding

Talentontwikkeling

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg. Lees wat we nog meer doen.