Mobiele menu

CURA

Projectomschrijving

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat de dilemma’s onvoldoende gesignaleerd worden.

Onderzoek

De CURA methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De implementatie van CURA vindt plaats op minimaal 2 afdelingen. Het beleidsteam Palliatieve zorg en de commissie Ethiek selecteren 2 afdelingen van elk 40 bedden. Ambassadeurs en kartrekkers kunnen zo ontdekken hoe ze op de overige klinische afdelingen CURA goed kunnen verspreiden.

Verwachte resultaten
Het Deventer Ziekenhuis wil met de methodisch gestructureerde CURA-aanpak medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. Dit om de palliatieve zorg te verbeteren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken richting patiëntenzorg.

Verwachte impact
Met de CURA-methodiek komt er meer aandacht voor de ‘morele competenties’ van zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat de dilemma’s onvoldoende gesignaleerd worden.

Onderzoek

De CURA methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De implementatie van CURA vindt plaats op minimaal 2 afdelingen. Het beleidsteam Palliatieve zorg en de commissie Ethiek selecteren 2 afdelingen van elk 40 bedden. Ambassadeurs en kartrekkers kunnen zo ontdekken hoe ze op de overige klinische afdelingen CURA goed kunnen verspreiden.

Verwachte resultaten
Het Deventer Ziekenhuis wil met de methodisch gestructureerde CURA-aanpak medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. Dit om de palliatieve zorg te verbeteren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken richting patiëntenzorg.

Verwachte impact
Met de CURA-methodiek komt er meer aandacht voor de ‘morele competenties’ van zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001923
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Kreuzen
Verantwoordelijke organisatie:
Carinova