Mobiele menu

CURA

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat de dilemma’s onvoldoende gesignaleerd worden.

Doel

Het doel is het implementeren van CURA om zo medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s in hun werk.

Aanpak/werkwijze

De implementatie van CURA vindt plaats op minimaal 2 afdelingen van het Deventer Ziekenhuis. Het beleidsteam Palliatieve zorg en de commissie Ethiek selecteren 2 afdelingen van elk 40 bedden. Ambassadeurs en kartrekkers kunnen zo ontdekken hoe ze op de overige klinische afdelingen CURA goed kunnen verspreiden.

Samenwerkingspartners

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Salland (NPZ Salland) implementeert het Deventer Ziekenhuis de CURA-methode. De cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis en het Amsterdam UMC werken mee aan de implementatie.

Verwachte resultaten

Het Deventer Ziekenhuis wil met de methodisch gestructureerde CURA-aanpak medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht. Dit om de palliatieve zorg te verbeteren, maar ook om een kwaliteitsslag te maken richting patiëntenzorg. Met de CURA-methodiek komt er meer aandacht voor de ‘morele competenties’ van zorgverleners in het Deventer Ziekenhuis.

Vervolg

Er is een stimuleringssubsidie uitgezet om de CURA-methodiek breed te implementeren binnen zorgorganisaties.

ZonMw en ethiek

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
844001923
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Kreuzen
Verantwoordelijke organisatie:
Carinova