Mobiele menu

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg

CURA is een instrument dat laagdrempelige ondersteuning biedt aan zorgverleners bij een goede omgang met de morele uitdagingen die zij ervaren in de palliatieve zorgpraktijk. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan implementatieondersteuning en aan meer inzicht in de effectiviteit van CURA.

Doel

Het doel is inzicht te krijgen in het ondersteunen van zorgverleners bij het introduceren, initiëren en begeleiden van CURA-momenten in hun organisatie. En ook het succesvol implementeren en gebruiken van de methodiek in verschillende zorginstellingen, zodat het bijdraagt aan een goede omgang met morele uitdagingen.

Aanpak/werkwijze

Samen met de praktijk ontwikkelden we een blended-learning training voor ‘CURA-ambassadeurs’ en een implementatiebegeleiding. Met een vragenlijst en interviews onderzochten we hoe CURA succesvol kan worden geïmplementeerd. We onderzochten ook kwantitatief de effecten van CURA op de morele competenties en de morele veerkracht van zorgverleners.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Cordaan, Patiëntenfederatie Nederland, Evean Verzorgingshuiszorg, Netwerken palliatieve zorg en Erasmus MC. 

Deelnemende netwerken:

Resultaten

We trainden ongeveer 90 CURA-ambassadeurs, en aan 10 organisaties gaven we implementatiebegeleiding. De training werd gewaardeerd met een 8. We weten nu wat helpt en wat obstakels zijn bij een succesvolle implementatie van CURA en hoe hier goed mee om te gaan. We maakten een implementatietool om deze inzichten te delen met de praktijk. Zorgverleners die CURA regelmatig gebruiken, kunnen veerkrachtiger en competenter omgaan met hun morele uitdagingen. Dit helpt hen om goede palliatieve zorg te geven. Alle CURA-materialen staan op Palliaweb.

Onderzoeker Charlotte Kröger en Daniëlle van Bennekom, projectleider bij het netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen, vertellen over hoe het gaat met het toepassen van CURA in de praktijk. 'Mensen zijn enthousiast en creatief in hoe ze CURA inzetten en onder de aandacht brengen.'

> Lees het interview

ZonMw en morele dilemma’s

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
844001708
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S Metselaar PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc