Mobiele menu

De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie

Meer dan 90% van mensen met dementie vertoont een of meer neuropsychiatrische symptomen zoals angst of apathie. Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2015 en 2020 laat zien dat onvolledig of onjuist gereageerd wordt op probleemgedrag ondanks de richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’.

Doel: implementatie van de STIP-methode

Verpleeghuizen worden nog niet voldoende ondersteund in de aanpak van probleemgedrag. Met dit implementatieproject wilden we ervoor zorgen dat de toepassing van de kennis gestimuleerd wordt.

Aanpak

Het doel wilden we op 2 manieren bereiken.

Ten eerste ontwikkelden we een nieuwe, completere aanpak gebaseerd op de nieuwe Richtlijn Probleemgedrag uit maart 2018. In deze richtlijn zijn 3 aanpakken genoemd die effectief waren (IRR, STA OP!, Grip op Probleemgedrag). We hebben de handen ineengeslagen om tot één gecombineerde aanpak te komen: de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag (de STIP-Methode).

Ten tweede wilden we de webapplicatie BPSD Care inzetten, als hulpmiddel voor deze integrale aanpak. In deze webapplicatie kunnen zorgprofessionals probleemgedrag van zorgvragers bijhouden. Dit helpt hen bij het écht betrekken van de zorgvragers en hun mantelzorgers. Ook helpt het de zorgprofessionals om de aanpak met elkaar af te stemmen.

We wilden natuurlijk weten of deze integrale aanpak inderdaad werkt. Dit hebben we getest op dezelfde manier als we met onze eigen aanpak adviseren: met betrokkenheid van mantelzorgers, zorgprofessionals en inhoudelijk managers in klankbordgroepen.

Resultaten

De 3 effectieve aanpakken uit de richtlijn zijn gecombineerd tot de STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag (STIP-Methode). Hierin werd de inadequate implementatie van de methodische aanpak van probleemgedrag bevestigd.

Vervolg

Om vervolg te geven aan het project, ontving het een VIMP-subsidie ten bate van Verspreiding- en Implementatie. Dit project heeft als titel:  VIMP-STIP: Routekaart naar een Masterplan Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie

Meer informatie

Producten

Titel: Webapplicatie BPSD Care
Auteur: Richard Bibby (BPSD Care AB, Zweden), Ton Bakker
Titel: De STIP-methodiek: De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie.
Auteur: Ton Bakker, Canan Ziylan, Wilco Achterberg, Jacomine de Lange, Jenny van der Steen, Sytse Zuidema, Martin Smalbrugge
Titel: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de integrale aanpak van probleemgedrag met de STIP-methodiek
Auteur: Ton Bakker, Corine van Maar, Helma Verstraeten, Canan Ziylan
Link: https://www.aanmelder.nl/116586/wiki/556726/workshopronde-4-omschrijving
Titel: The Personalized Integrated Stepped Care Method to Prevent and Manage Neuropsychiatric Symptoms in Persons with Dementia in Nursing Homes
Auteur: Helma Verstraeten, Ton Bakker, Canan Ziylan, Wilco Achterberg
Titel: De STIP-methodiek: Ervaringen met de implementatie van de gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale aanpak van Probleemgedrag bij mensen met dementie
Auteur: Ton Bakker, Canan Ziylan, Corine van Maar
Link: https://cutt.ly/6tTV43Y
Titel: Psychotherapie bij dementie (De STIP-Methode)
Auteur: Ton Bakker
Link: https://www.nursing.nl/congressen/dementie-november-2021
Titel: Implementing the Personalised Integrated Stepped Care Approach (STIP Method) to BPSD: What are facilitators and barriers?
Auteur: Helma Verstraeten, Canan Ziylan, Ton Bakker
Link: https://bit.ly/3xv8416
Titel: Probleemgedrag voorkomen met STIP-methode
Auteur: Corine van Maar, Helma Verstraeten
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tvt_VvNgRcc
Titel: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de voorlopige resultaten na 1 jaar van de implementatie van de STIP-methode bij probleemgedrag
Auteur: Ton Bakker, Corine van Maar, Canan Ziylan, Helma Verstraeten
Link: https://www.geriatriedagen.nl/programma-on-demand/
Titel: Scholingsprogramma BPSD Care webapplicatie
Auteur: Ton Bakker, Helma Verstraeten, Canan Ziylan
Titel: Scholingsprogramma STIP-methodiek
Auteur: Ton Bakker, Helma Verstraeten, Canan Ziylan
Titel: Online lesmodules STIP-Methode en BPSD Care
Auteur: Ton Bakker, Helma Verstraeten
Titel: Probleemgedrag bij dementie; een interdisciplinair behandelperspectief (STIP-methode)
Auteur: André Merks, Frans Verberk
Link: https://www.vangorcum.nl/media/1/9789023254812-preview.pdf
Titel: Integrated Care for Frail Older People Suffering from Dementia and Multi-morbidity
Auteur: Henk Nies, Mirella Minkman, Corine van Maar
Titel: Website: STIP-Methode
Auteur: Ton Bakker
Link: https://www.stipmethode.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
733050864
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.J.E.M. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgbeheer De Zellingen