Mobiele menu

VIMP-STIP: Routekaart naar een Masterplan Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie

Meer dan 90% van mensen met dementie vertoont een of meer neuropsychiatrische symptomen zoals depressie, angst, agressie of apathie. Onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in zowel 2015 als 2020 liet zien dat er veelvuldig onvolledig of onjuist gereageerd wordt op probleemgedrag, ondanks de Richtlijn Probleemgedrag (2018).

Aanleiding

Binnen het project dat voorafging aan deze VIMP-aanvraag, zijn de 3 effectieve aanpakken uit de richtlijn gecombineerd tot de STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag (STIP-Methode). Hierin werd de inadequate implementatie van de methodische aanpak van probleemgedrag bevestigd.

Doel 'Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie'

In dit project beoogden we de start van een centraal gecoördineerd, breed gedragen Masterplan 'Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie', door middel van een startconferentie met alle relevante stakeholders: GENERO, ActiZ, Verenso, V&VN, NIP, Alzheimer NL, Trimbos-instituut, Vilans, CCE, Zorginstituut Nederland & Zorgverzekeraars Nederland.

Resultaten

Er is een masterplan over probleemgedrag uitgewerkt. Daarnaast is er een toolbox met gebruiksklare producten ontwikkeld ten behoeve van het Masterplan. Ook is de STIP-APP en bijbehorende instructie e-Learning zijn beschikbaar.

Tot slot heeft er een startbijeenkomst/ werkconferentie plaatsgevonden met relevante stakeholders.

Meer informatie

Producten

Titel: Brief met vervolgbevindingen VIMP-STIP

Kenmerken

Projectnummer:
07330462210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.J.E.M. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam