De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Projectomschrijving

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken, voert het RIVM samen met de GGD’en landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er voorstaat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dit zich door de tijd ontwikkelt. Echter, met het genoemd onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking niet bereikt. Dit project richt zich op het krijgen van inzicht op de impact onder deze doelgroepen en het beantwoorden van de volgende vragen:

  • In hoeverre worden de pandemie en de landelijke maatregelen begrepen en opgevolgd?
  • Wat is de impact van de pandemie op de (mentale) gezondheid?
  • Welke handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten kunnen worden geformuleerd?

Doel

Het doel is om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen.

Onderzoeksopzet

De vragenlijst zal afgeleid worden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitgezet worden. De resultaten worden met verschillende disciplines geïnterpreteerd en vertaald naar concrete handelingsperspectieven.

(Eerste) resultaten

Resultaten eerste meting

Download de factsheet doelgroepen Download de factsheet professionals

Resultaten tweede meting

Download de facstheet doelgroepen Download de factsheet professionals

Resultaten derde meting

Download de facstheet doelgroepen Download de factsheet professionals

Uitvoerende partijen

GGD Gelderland-Midden

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Producten
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 2
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen EINDE
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 1
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 3
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals ronde 2 Vaccinatiebereidheid LG
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 1
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 3
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 2
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Verslagen

Eindverslag

Corona raakt iedereen, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat de één harder wordt
geraakt dan de ander. Welke impact corona op laaggeletterden en mensen met een licht
verstandelijk beperking (LVB) heeft, is nog niet duidelijk in beeld. Door beperkte lees- en
schrijfvaardigheden kunnen zij aan veel onderzoeken niet deelnemen. Met deze reden is er
speciaal voor hen een vragenlijst ontwikkeld.

Uitgangspunt voor deze vragenlijst is de vragenlijst van de RIVM Corona gedragsunit in samenwerking met de GGD’en en GGD GHOR Nl. Deze vragenlijst is samen met de doelgroep herschreven zodat het taalniveau en de vragen beter aansluiten. De vragenlijst wordt online uitgezet via een platform dat ook in samenwerking met de doelgroep is ontwikkeld. Door extra functionaliteiten zoals een voorlees- en inspreekfunctie, is de vragenlijst ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in te vullen. In totaal wordt tussen eind 2020 en eind 2021 drie keer een vragenlijst uitgezet. Op deze manier zijn veranderingen over tijd te monitoren.

De eerste vragenlijst is in november 2020 door 412 laaggeletterden en mensen met een LVB ingevuld. Zij zijn benaderd via organisaties die in contact staan met laaggeletterden of mensen met een LVB. Daarnaast hebben 2.930 panelleden van GGD Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden dezelfde vragenlijst ingevuld. Dit panel maakt het mogelijk om een vergelijking tussen de groepen te maken.

Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken voert het RIVM landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er (fysiek, psychisch en sociaal) voorstaat en hoe dit zich dit door de tijd ontwikkeld. Met dit onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een LVB niet bereikt. Dit projectidee richt zich op het krijgen van zicht op de impact onder deze doelgroepen en het beantwoorden van de volgende vragen: - in hoeverre worden de pandemie en de landelijke maatregelen begrepen en opgevolgd; - wat is de impact op de mentale gezondheid; - welke handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten kunnen we formuleren. URGENTIE Laaggeletterden en mensen met een LVB zijn kwetsbare doelgroepen waar de impact wel eens groot zou kunnen zijn. Kwantitatieve data daarover ontbreekt momenteel. De Community of Care Midden-Gelderland wil graag weten wat de impact is onder deze doelgroepen en hoe zij hun zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen laten aansluiten bij de huidige behoeften. Beide aspecten worden met de monitor in beeld gebracht. HYPOTHESE De verwachting is dat de impact van de pandemie op mensen met een LVB en laaggeletterden relatief groot is. Mensen met een slechtere gezondheid worden harder getroffen dan mensen met een goede gezondheid. Bekend is dat er een relatie is tussen een slechtere gezondheid en laaggeletterdheid. Voor mensen met een LVB zijn de (ontwikkelingen in de) crisis en de landelijke maatregelen wellicht lastiger om te begrijpen én daarmee op te volgen. Tevens bevinden deze mensen zich over het algemeen in een kwetsbaardere positie waardoor de impact, ook op hun mentale gezondheid, relatief groot zou kunnen zijn. PLAN VAN AANPAK Het doel is om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen. De vragenlijst willen we afleiden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitzetten. De resultaten willen we met verschillende disciplines interpreteren en vertalen naar concrete handelingsperspectieven.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10430022010009
Looptijd:
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F. Raaijmakers
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc