Mobiele menu

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Wat weten we dankzij dit project?

In dit project hebben we de gevolgen van de pandemie inzichtelijk gemaakt op de mentale gezondheid van mensen met moeite met de Nederlandse taal (mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden). We weten nu dat deze groot is. Met name het wegvallen van een dagstructuur en het niet meer zien van bekenden heeft grote effect. Uit ons project blijkt ook dat onze doelgroep behoefte heeft aan begrijpelijke informatie. Het niet goed kunnen begrijpen van de maatregelen creëert onrust en maakt het voor mensen ook moeilijk om deze op te volgen, terwijl ze dit over het algemeen wel graag willen.

Waarom is dit belangrijk?

Bij het uitbreken van de pandemie is landelijk gestart met het in beeld brengen van gevolgen op burgers. In reguliere onderzoeken zijn mensen met moeite met de Nederlandse taal niet of nauwelijks vertegenwoordigd, terwijl er aanwijzingen waren dat zij mogelijk harder zouden kunnen worden getroffen. Dankzij dit project weten we nog beter hoe we dit  voor elkaar kunnen krijgen.

Uitvoerende partijen

GGD Gelderland-Midden

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Producten

Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 1
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 3
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 1
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen EINDE
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals ronde 2 Vaccinatiebereidheid LG
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona professionals meting 2
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 2
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Factsheet Impact Corona makkelijk lezen meting 3
Auteur: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers
Titel: Toegankelijk monitoronderzoek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en/of laaggeletterden
Auteur: Koks-Leensen, M.C.J., Menko, A., Raaijmakers, F., Bevelander, K.E.
Magazine: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-024-00430-4?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20240313&utm_content=10.1007/s12508-024-00430-4
Titel: An Accessible Web-Based Survey to Monitor the Mental Health of People With Mild Intellectual Disability or Low Literacy Skills During the COVID-19 Pandemic: Comparative Data Analysis
Auteur: Koks-Leensen MC, Menko A, Raaijmakers F, Fransen-Kuppens GA, Bevelander KE
Magazine: JMIR Public Health Surveill
Link: http://dx.doi.org/10.2196/44827

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Raaijmakers
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum