Mobiele menu

De mond niet vergeten!Implementatieproject voor goede mondzorg voor thuiswonende ouderen met dementie.

Projectomschrijving

Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ (DMNV) ondersteunt interdisciplinaire samenwerking. Dit uit zich o.a. in toename van de bewustwording van het belang van een gezonde mond. In de praktijk leidt dit tot alert zijn op het niet meer goed kunnen tandenpoetsen door ouderen en tijdig ondersteuning bieden door mantelzorgers, verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen. Laagdrempelig contact tussen de huisartspraktijk, mondzorgpraktijk en thuiszorg is één van de succesfactoren van de werkwijze van DMNV. Meer aandacht voor mondgezondheid bij thuiswonende kwetsbare ouderen (met dementie) is van belang voor behoud van levenskwaliteit. Immers, de mond is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en indirect voor het in stand houden van de algemene gezondheid.

Dit implementatieproject De Mond Niet Vergeten! draagt bij aan verbetering van integrale dementiezorg.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het project is de wetenschappelijke evaluatie van het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’. Binnen de implementatie van ‘De Mond Niet Vergeten!’ ontvangen alle zorgverleners en mantelzorgers scholing of voorlichting en wordt multidisciplinair samengewerkt aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie. Er is professioneel educatief materiaal ontwikkeld dat rekening houdt met culturele diversiteit. Mondzorg wordt op die manier een vast onderdeel in het lokale zorgaanbod voor ouderen met dementie. Het onderzoeksproject is inmiddels van start gegaan en de werving en inclusie van deelnemers is in volle gang. In 14 regio’s in het land worden deelnemers door de tandarts-onderzoeker thuis bezocht. De mondgezondheid, maar ook de cognitie, kwaliteit van leven, algemene gezondheid en zorgafhankelijkheid worden bepaald. De mondgezondheid wordt in kaart gebracht door middel van tandplak metingen, maar ook door gebruik te maken van de (nieuw ontwikkelde) Nederlandstalige versie van de ‘Oral Health Assessment Tool’, OHAT-NL. Vanuit het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’ zijn er al diverse landelijke bijeenkomsten voor zorgverleners geweest, en in mei, juni en september van 2017 zullen nog meer regionale en landelijke bijeenkomsten gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook enquêtes afgenomen bij de zorgverleners om ook zo het effect van ‘De Mond Niet Vergeten!’ te onderzoeken.

Samenvatting van de aanvraag

In het project wordt multidisciplinair samengewerkt aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie. De positieve effecten van een betere mondgezondheid op de algemene gezondheid zullen bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen. Zo heeft het beter en pijnvrij kunnen kauwen een positief effect op diverse hersenprocessen, waardoor de cognitie minder snel achteruit gaat. Om een betere mondgezondheid voor deze ouderen te bewerkstelligen, wordt voor elke betrokken beroepsgroep - de mantelzorgers en de ouderen - attractief en helder voorlichtings- en scholingsmateriaal ontwikkeld, rekening houdend met diversiteit van culturen en sociaal-economische status. Door samenwerkingsafspraken te maken met bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties over het scholen van de medewerkers en het opnemen van dagelijkse mondverzorging in het zorgleefplan van de cliënt wordt daadwerkelijke gedragsverandering van de zorgprofessionals bevorderd. Ook met de Eerste Lijn, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en mondzorgprofessionals worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Mondzorg wordt op die manier een vast onderdeel in het lokale zorgaanbod voor ouderen met dementie. Dit project richt zich op de wetenschappelijke evaluatie van het effect en de doelmatigheid van het implementatieproject.

Kenmerken

Projectnummer:
733050604
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.D. van der Wierink
Verantwoordelijke organisatie:
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam