Mobiele menu

De wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Schiedam - Oost

Uit onderzoek (gezondheidsanalyse) blijkt dat burgers in de gemeente Schiedam minder gezond zijn dan in de rest van Nederland. Een aantal ziekten komt vaker voor bij niet westerse allochtonen en bij mensen met een lage opleiding.

Doel

Dit project in Schiedam richtte zich op deze groepen en had als doel dat 10% van deze bewoners in de wijk Schiedam - Oost zich in de loop van de projectperiode gezonder voelde.

Werkwijze

Hulp- en zorgverleners sloegen de handen ineen om te komen tot een sluitende aanpak van wonen, zorg en welzijn. 2 wijkverpleegkundigen (1,6 fte) kregen de ruimte om op huisbezoek te gaan en problemen thuis beter in kaart te brengen. Ze zorgden dat mensen snel terechtkwamen bij de juiste hulpverleners, bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. Het vertrekpunt was de huisartsenpraktijk. Dit betekent dat de wijkverpleegkundigen ook nauw samenwerkten met de huisartsen. Dezelfde aanpak pasten we toe in project De wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Schiedam - Nieuwland.

Resultaten

De nieuwe methodiek is als zogenaamd ‘zorgpad’ uitgewerkt. De reacties maakten duidelijk dat binnen de beroepsgroep en eerstelijnszorg veel belangstelling is voor het ontwikkelde materiaal. Ook is de behoefte kenbaar gemaakt aan concrete, werkbare en reeds ‘bewezen’ handreikingen voor de eerstelijnsprofessional om aan de slag te gaan met dergelijke zorgpaden en casuïstiekbesprekingen aan de hand van een hiatenbox. De ervaringen in Schiedam sterken ons in de overtuiging dat ook de eerstelijnszorg zich leent voor toepassing van het werken met zorgpaden. Het aansprekende voorbeeld dat wij aandragen, relateert aan verbetering van de directe zorgverlening op cliëntniveau, met onderkenning van de vaak onderliggende problematiek op sociaal-maatschappelijk terrein. We gaan de ontwikkelde werkwijze systematisch beschrijven, waardoor de werkwijze overdraagbaar en breder toepasbaar wordt als Handleiding Zorgpaden voor de geïntegreerde eerstelijnszorg.

Verslagen


Eindverslag

Wijkverpleegkundigen hebben het initiatief genomen om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Zij richten zich op de meeste voorkomende gezondheidsgerelateerde problematieken binnen het brede terrein van wonen, zorg en welzijn. De wijkverpleegkundigen doen dit in nauw samenspel met de betrokken huisartsenpraktijken. Het intiatief heeft de werknaam Zichtbare Schakel gekregen. Het project wordt uitgevoerd in een tweetal achterstandswijken in Schiedam. De nieuwe methodiek is als zogenaamd ‘zorgpad’ uitgewerkt. De eerste ervaringen zijn op een projectleidersbijeenkomst van ZonMw in 2010 gepresenteerd. Begin 2011 is op een tweetal landelijke congressen (Wijkverpleging aan zet) de verder uitgewerkte werkmethodiek gepresenteerd aan beroepsgenoten en andere eerstelijnswerkers. In maart 2012 is een presentatie gegeven door de projectleider en twee huisartsen op de huisartsenbeurs in Utrecht. De reacties maken duidelijk dat binnen de beroepsgroep en eerstelijnszorg veel belangstelling is voor het ontwikkelde materiaal. Evenzo is behoefte kenbaar gemaakt aan concrete, werkbare en reeds ‘bewezen’ handreikingen voor de eerstelijnsprofessional om aan de slag te gaan met dergelijke zorgpaden, casuïstiekbesprekingen aan de hand van een hiatenbox. De ervaringen in Schiedam sterken ons in de overtuiging dat ook de eerstelijns-zorg zich leent voor toepassing van het werken met zorgpaden. Het aansprekende voorbeeld dat wij aandragen, relateert aan verbetering van de directe zorgverlening op cliëntniveau, met onderkenning van de vaak onderliggende problematiek op sociaal-maatschappelijk terrein. ZonMw heeft het projectteam (eind 2011) gevraagd om een aanvullend voorstel in te dienen om de ontwikkelde aanpak werkwijze systematisch te beschrijven. Met het beschikbaar komen hiervan wordt de werkwijze overdraagbaar en breder toepasbaar als Handleiding Zorgpaden voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. ZonMw ondersteunt een krachtige implementatie-impuls ten behoeve van andere eerstelijns samenwerkingsverbanden. Daarmee ondersteunt Schiedam andere groepen huisartsen en verpleegkundigen in het vormgeven en bestendigen van hun samenwerkingsrelatie met hun ketenpartners. Meer informatie over de ontwikkelde werkmethodiek en een ondersteuningsaanbod is te vinden op wwww.eerstelijnszorgpaden.nl

Kenmerken

Projectnummer:
206010011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Hamming
Verantwoordelijke organisatie:
Centrum Huisartsen Schiedam
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.