Mobiele menu

DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life

Projectomschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is complex en heeft een veelomvattend multidisciplinair karakter. In de praktijk is de zorg vaak gefragmenteerd en vindt samenwerking tussen professionals en organisaties nog onvoldoende plaats. Dit heeft invloed op de kwaliteit van zorg. Er is basiskennis nodig over het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). En over hoe en wanneer je in gesprek gaat met cliënten en naasten over het naderende levenseinde.

Doel

Om zorgprofessionals en studenten beter toe te rusten om palliatieve dementiezorg te verlenen, ontwikkelden we samen met hen een DEDICATED-werkwijze.

Aanpak/werkwijze

Aan de hand van behoeftenstudies bij mensen met dementie, naasten en zorgverleners kregen we inzicht wat kwaliteitsvolle palliatieve zorg inhield. 6 kernthema’s vormden de basis voor de DEDICATED-werkwijze:

 1. bewustwording
 2. elkaar leren kennen
 3. communicatie over het levenseinde
 4. omgaan met pijn en onbegrepen gedrag
 5. verhuizen naar het verpleeghuis en
 6. proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

Resultaten

De DEDICATED-werkwijze bestaat uit praktische materialen en een training die zorgprofessionals  ondersteunen in de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie. In de training leren zorgprofessionals en studenten de materialen toe te passen. 50 ambassadeurs zijn getraind om de werkwijze te verspreiden bij hun eigen zorgorganisaties en 4 trainers om ambassadeurs te trainen. DEDICATED maakt zorgverleners en studenten bewuster van de palliatieve fase bij dementie, samenwerken, het levensverhaal en tijdig gesprekken voeren over persoonlijke wensen. DEDICATED verankerden we verder ook in het onderwijs en leidde onder andere tot 26 (inter)nationale publicaties, 2 PhD dissertaties en 21 thesissen.

Vervolg

Er is een vervolgproject Het doorontwikkelen, verspreiden van de DEDICATED werkwijze

Tijdig het gesprek aangaan over palliatieve zorg bij dementie is een must, want dat kan de zorg aanzienlijk verbeteren. Hoe ga je het gesprek aan en hoe werk je beter samen met de patiënt en naaste? In een interview vertellen Judith Meijers, Thea Offermans en Sabine Pieters hoe je met de DEDICATED-werkwijze de persoon achter de dementie écht leert kennen.

> Lees het interview

Afbeelding
Zorgverlener praat met vrouw met dementie

ZonMw en palliatieve zorg voor mensen met dementie

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een dementie in de palliatieve fase is dat soms complex. Daarom investeren we in onderzoek naar goede kwaliteit van zorg en ook ondersteuning bij praten over wensen en behoeften met deze doelgroep en hun naasten.

In de film 'Wei verhuizen DEDICATED' introduceren we een handreiking voor samenwerken tijdens de verhuizing van thuis naar een verpleeghuis. Ook vertellen een naaste en een casemanager dementie meer over hun ervaringen en het proces van zo'n verhuizing.

> Bekijk de film

Afbeelding
Wei verhuizen DEDICATED thumbnail

Producten

Titel: Publicatie over DEDICATED op CAPHRI site
Auteur: CAPHRI
Titel: Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek: Artikel over symposium DEDICATED 23 januari 2020
Auteur: Knapen, Els
Titel: Needs of nurses in the interprofessional collaboration in palliative care for people with dementia
Auteur: Ivar Jole
Titel: LinkedIn Post op Pagina DEDICATED: "Professionals aan het woord: Els Knapen", Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek én Centrum voor Levensvragen adviseur bij DEDICATED
Auteur: Knapen, Els
Titel: Publicatie in nieuwsbrief LPZ met link naar de vragenlijst kwaliteit van sterven
Auteur: Judith Meijers
Titel: Overzicht palliatieve zorg Westelijke mijnstreek
Auteur: master HPIM
Titel: Uitleg DEDICATED en betrokkenheid vragen bij bijeenkomst "Adviserend Verpleegkundigen Palliatieve Zorg"
Auteur: Bolt, Sascha;
Titel: DEDICATED in opleiding Casemanager Dementie, bijeenkomst 8 over gesprek over de laatste levensfase
Auteur: n/a
Titel: Nieuwsbrief 3 DEDICATED
Auteur: J. Meijers
Titel: Online breakout sessie over DEDICATED en ACP tijdens AMA congres Ouderenzorg
Auteur: Jesper Biesmans en Judith Meijers
Titel: Praktijk linking pin overleg van de Academische Werkplaats Ouderenzorg
Auteur: Ria Blonden (trainer DEDICATED) en Lisanne Dierx (coördinator DEDICATED)
Titel: DEDICATED in opleiding Casemanager Dementie, bijeenkomst 4 over ACP
Auteur: n/a
Titel: Thesis: Preparing Patients for the Stage of Life Conversation: A qualitative study in the Westelijke Mijnstreek in the Netherlands
Auteur: Anne Neumann
Titel: Thesis: Tevredenheid van naasten over de zorg van mensen met dementie in de laatste levensfase in de verpleeghuissector
Auteur: Meggie Derks
Titel: Artikel "Kletspot stimuleert gesprek over palliatieve zorg bij dementie" gepubliceerd op LinkedIn Pagina Project DEDICATED
Auteur: Bemelmans, Nicole; Meijers, Judith
Titel: Nieuwsbrief 14 DEDICATED
Auteur: Meijers, Judith
Titel: Presentatie bij Zorgcentrum De Bron van zorgorganisatie Envida Maastricht
Auteur: Projectteam DEDICATED
Titel: LinkedIn Post op Pagina DEDICATED: "Professionals aan het woord: Thea Offermans", Verpleegkunde en betrokken bij DEDICATED als werkgroeplid en deelnemer in DEDICATED ontwikkelteam
Auteur: Offermans, Thea
Titel: Nieuwsbrief 7 DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Nurses’ support needs in palliative care for people with dementia
Auteur: L.W.M. Naus
Titel: Scholing aan 5 thuiszorgteams van Stichting Zuyderland Thuiszorg, Project DEDICATED onder de aandacht gebracht door Els Knapen, adviseur DEDICATED
Auteur: Knapen, Els
Titel: Publicatie DEDICATED in LPZ nieuwsbrief
Auteur: Judith Meijers
Titel: Thesis: Het implementeren van de DEDICATED-handreiking omtrent proactieve zorgplanning in het verpleeghuis: wat zijn de perspectieven, behoeftes en wensen van beleidsmedewerkers.
Auteur: B.C. Coenjaerts
Titel: Nieuwsbrief 2 DEDICATED
Auteur: J. Meijers
Titel: Nieuwsbrief DEDICATED november 2021
Auteur: Sascha Bolt & Chandni Khemai
Titel: Bijeenkomst IPZ (leerlijn interprofessionele palliatieve zorg) over palliatieve zorg bij dementie
Auteur: Sabine Pieters
Titel: An overview of concluded, current and planned projects in the field of palliative care for people with dementia in the Netherlands
Auteur: Aniek Willems
Titel: LinkedIn Post op Pagina DEDICATED: "Professionals aan het woord: Inge Jochem", ketenregisseur dementie en palliatieve zorg én lid van werkgroep binnen DEDICATED
Auteur: Jochem, Inge
Titel: The relationship between inter-professional collaboration in end-of-life dementia care and peaceful dying – Loved ones’ experiences
Auteur: I. Mujezinovic
Titel: Discussie panel ACP bij dementie en DEDICATED tijdens het online European Nursing Congres
Auteur: Judith Meijers, Miny Hees (ambassadeur DEDICATED) en Els Knapen
Titel: Presentatie bij Hoogstaete (Kleinschalig wonen bij Zuyderland) bij team van Renate van Ijzendoorn
Auteur: Bolt, Sascha
Titel: Een evaluatie van de ervaringen van ambassadeurs met de implementatie van de DEDICATED-werkwijze.
Auteur: Toon Wintjes
Titel: Nieuwsbrief 1 DEDICATED
Auteur: J.Meijers
Titel: DEDICATED in nieuwsbrief ZonMw
Auteur: ZonMw
Titel: Bijeenkomst adviesraad DEDICATED
Auteur: Adviesraad
Titel: "5 vragen aan...
Auteur: Judith Meijers
Titel: Overzicht onderzoeksresultaten jaar 1 DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Publiekssamenvatting: Samenwerking door de ogen van naasten met dementie
Auteur: Chandni Khemai
Titel: Kennissessie over proactieve zorgplanning bij ‘DvE bijeenkomst, de rode draad: de terugkomende onderwerpen’
Auteur: Monique Janssen Schuiling, Dementiezorg voor Elkaar
Titel: Aansluiting bij Zuyderland Medisch Centurm teamoverleg
Auteur: Bolt, Sascha; Wolters, Saskia
Titel: Thesis: Comfort bij mensen met dementie in de laatste week van het leven
Auteur: Britt Beerman
Titel: Artikel "Kletspot stimuleert gesprek over palliatieve zorg bij dementie" in jaarverslag 2019 van Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
Auteur: Bemelmans, Nicole; Meijers, Judith,
Titel: DEDICATED in AWO jaarverslag
Auteur: Elian Gorissen
Titel: Samenwerkingsverband met Kennisorganisatie Vilans voor nieuwe zorgstandaard Dementie
Auteur: Meijers, Judith
Link: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020/
Titel: Bijeenkomst adviesraad DEDICATED met externe partijen
Auteur: Adviesraad
Titel: Nurses’ needs in providing palliative care for people with dementia during the transition from home care to a nursing home
Auteur: S.W.F. Kemper
Titel: Nieuwsbrief DEDICATED Juni 2022
Auteur: Sascha Bolt, Chandni Khemai & Jesper Biesmans
Titel: LinkedIn Post op Pagina DEDICATED: "Professionals aan het woord: Joris de Lange", Geestelijk verzorger bij Zuyderland Care én lid van ontwikkelgroep binnen DEDICATED
Auteur: de Lange, Joris
Titel: Nieuwsbrief 6 Dedicated
Auteur: Judith Meijers
Titel: Nieuwsbrief 9 DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Radio interview DEDICATED radio Aruba
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie over DEDICATED bij bijeenkomst Consortium Palliatieve Zorg
Auteur: Meijers, Judith
Titel: Canada Onderzoek in nieuwsbrief vakgroep Health Services Research (Maastricht University)
Auteur: Bolt, Sascha
Titel: Film 'Wei verhuizen DEDICATED' in ZonMw Nieuwsbrief palliatieve zorg
Auteur: ZonMw
Titel: Inleiding en Q&A bij Filmavond Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
Auteur: Khemai, Chandni;
Titel: DEDICATED nieuwsbrief 15
Auteur: Judith Meijers
Titel: Binnen verschillende structurele overleggen van netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek komen project DEDICATED structuren op de agenda.
Auteur: Projectteam DEDICATED
Titel: Bijdrage aan Regionale bijeenkomst zorginstellingen Oirschot
Auteur: Projectteam DEDICATED
Titel: What are essential elements of end-of-life communication for people with dementia and their informal caregivers in healthcare? A scoping review
Auteur: S van der Beek
Titel: DEDICATED in nieuwsbrief ZonMW
Auteur: Judith Meijers
Titel: Thesis: Belemmerende en bevorderende factoren bij Advance Care Planning zoals ervaren door verpleegkundigen: een scoping review
Auteur: F.J. Kaart
Titel: Nieuwsbrief 5 DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: DEDICATED in Zuyderland & Science (jaargang 7, nummer 3)
Auteur: Zuyderland & Science
Titel: Thesis: The effect of COVID-19 on quality of dying among people with dementia in nursing homes
Auteur: E. Pronk
Titel: Thesis: Symptoommanagement bij mensen met dementie tijdens de laatste levensfase in de verpleeghuissector
Auteur: Sanne Thoolen
Titel: Nieuwsbrief DEDICATED maart 2022
Auteur: Sascha Bolt & Chandni Khemai
Titel: Aansluiting bij Envida Thuiszorg teamoverleg voor een korte update over DEDICATED
Auteur: Bolt, Sascha; Wolters, Saskia
Titel: Nieuwsbrief Cicerone
Auteur: Cicero zorggroep
Titel: Onderzoek naar de verpleegkundige overdracht van thuiszorg naar een verpleeghuis bij mensen met dementie in de palliatieve fase
Auteur: Linda Weijers
Titel: DEDICATED in nieuwsbrief netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek
Auteur: Judith Meijers
Titel: afstudeeronderzoek naar de ervaringen van naasten van verpleeghuisbewoners met betrekking tot communicatie rondom het levenseinde
Auteur: Laura Verbeek
Titel: Nieuwsbrief 4 DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Aansluiting bij Envida Thuiszorg controlegroep overleg
Auteur: Bolt, Sascha
Titel: Thesis: Overdracht van cliënten met dementie in de palliatieve fase: ervaring van zorgprofessionals in de thuiszorg en het verpleeghuis
Auteur: Linda Weijers
Titel: TV interview op Aruba DEDICATED, ACP bij dementia
Auteur: Sascha Bolt
Titel: Handreiking Praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van COVID-19 in diverse nieuwsbrieven
Auteur: Diverse
Titel: Aansluiting bij Vivantes Zorggroep teamoverleg voor een korte update over DEDICATED
Auteur: Bolt, Sascha; Wolters, Saskia
Titel: Nurses’ needs when collaborating with other healthcare professionals in palliative dementia care
Auteur: Khemai C, Janssen DJA, Schols JMGA, Naus L, Kemper S, Jole I, Bolt SR, Meijers JMM
Magazine: Elsevier
Titel: What do relatives value most in end-of-life care for people with dementia?
Auteur: Sascha Bolt, Jenny van der Steen, Jos Schols, Sandra Zwakhalen and Judith Meijers
Magazine: International Journal of Palliative Nursing
Titel: Are families'perceptions of end-of-life care associated with peaceful dying of dementia?
Auteur: Sabine Pieters, Laura Verbeek, Sascha Bolt
Magazine: Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Titel: Nurses' support needs in providing high-quality palliative care to persons with dementia in the hospital setting: A cross-sectional survey study
Auteur: Daniël C M Huijten, Sascha R Bolt, Esther Meesterberends, Judith M M Meijers
Magazine: Journal of Nursing Scholarship
Titel: Project DEDICATED: Desired Dementia Care Toward end of Life ‘Maak palliatieve fase bij dementie eerder bespreekbaar’
Auteur: Bosman, Andrea; Kooijman, Helen; Meijers, Judith; Paulissen, Patricia; van Ijzerdoorn, Renate
Magazine: V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid
Titel: EDCNS abstract
Auteur: Sascha Bolt Laura Verbeek
Magazine: Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Titel: Interprofessional collaboration in palliative dementia care through the eyes of informal caregivers
Auteur: Chandni Khemai, Judith M Meijers, Irma Mujezinovic, Sascha R Bolt, Sabine Pieters, Albine Moser, Jos M G A Schols, and Daisy J A Janssen
Magazine: SAGE Open
Titel: Abstracts in NVTPZ 2019-16
Auteur: Bolt, Sascha; Meijer, Judith; Khemai, Chandni; Willems Aniek
Magazine: Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
Titel: Posters over hun leven helpen bij behandeling van mensen met dementie: ‘Je ziet zijn ogen glinsteren van plezier’
Auteur: Nick Bruls
Magazine: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad
Titel: What nursing staff needs in providing palliative carefot people with dementia: a review
Auteur: Sabine Pieters, Laura Verbeek, Sascha Bolt
Magazine: Verpleegkunde, Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Titel: Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies.
Auteur: Bolt S., Steen J. van der, Schols J.M.G.A., Zwakhalen S. & Meijers J.M.M.
Magazine: International Journal of Nursing Studies
Titel: Desired End of Life Care for People with Dementia and their Loved Ones
Auteur: Judith Meijers
Magazine: Palliative Medicine
Titel: Een vredige dood bij mensen met dementie
Auteur: Mujezinovic, I., Khemai, C., & Meijers, J
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Titel: The perspectives of people with dementia on their future, end of life and on being cared for by others: A qualitative study
Auteur: Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Khemai, C., Schols, J. M., Zwakhalen, S. M., & Meijers, J. M.
Magazine: Journal of Clinical Nursing
Titel: Scoping Review
Auteur: Judith Meijers, Sascha Bolt
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41184-021-1046-0.pdf
Titel: Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning
Auteur: Jesper M.A. Biesmans, Inge Jochem, Sascha R. Bolt, Els P.A.G.M. Knapen, Marja Y. Veenstra, Nicole C.A. Thomas, Jolanda Timmermans-Joosten, Judith M.M. Meijers
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Titel: Mirjam werkt in haar pyjama: ‘Hij heeft zijn effect bewezen en gaat dus niet meer uit’
Auteur: Rob Stikkelbroeck
Magazine: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad
Titel: Palliatieve dementiezorg verlenen tijden COVID-19
Auteur: Bolt, S., van der Steen, J., Mujezinovíc, I., Janssen, D., Schols, J., Zwakhalzen, S., Khemai, C., Knapen, E., Dijkstra, L., Jochem, I., Timmermans, J., & Meijers, J.
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Titel: Een vredige dood bij mensen met dementie
Auteur: Irma Mujezinovic, Chandni Khemai, Judith Meijers
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Titel: De DEDICATED-werkwijze Palliatieve zorg bij dementie
Auteur: Sascha Bolt, Jesper Biesmans, Chandni Khemai, Lara Dijkstra, Saskia Wolters, Els Knapen, Judith Meijers
Magazine: Pallium
Titel: Het ontwikkelen en evalueren van een gesprekshulp om de samenwerking te bevorderen tussen naasten van mensen met dementie en zorgprofessionals omtrent vroegtijdige zorgplanning in het verpleeghuis.
Auteur: Rossell, Lucan ; Khemai, Chaan ; Meijers, Judith.
Magazine: Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
Titel: Families' Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations With Dying Peacefully With Dementia
Auteur: Bolt S.R. et al.
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Titel: Palliatieve zorg: waar gaan we ons op richten?
Auteur: Bodewes, Vanessa
Link: https://zuyderland.sharepoint.com/sites/zuydernet-care/
Titel: DEDICATED materialen op Palliaweb
Auteur: Palliaweb
Link: https://palliaweb.nl/zoeken?searchText=dedicated
Titel: Interview over DEDICATED
Auteur: Laura Verbeek
Link: https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
Titel: Samenvatting artikel 'De rol van verzorgenden en verpleegkundigen bij proactieve zorgplanning' op Palliaweb
Auteur: Sascha Bolt
Link: https://palliaweb.nl/publicaties/rol-van-verzorgende-en-verpleegkundige-bij-acp
Titel: Practical nursing recommendations for palliative care for people with dementia living in long-term care facilities during the COVID-19 pandemic: A rapid scoping review
Auteur: EAPC website
Link: http://www.eapcnet.eu/publications/coronavirus-and-the-palliative-care-response/
Titel: E-book onderwijs palliatieve zorg – word onderdeel van de oplossing
Auteur: O2PZ
Link: https://issuu.com/o2pz/docs/ebook_symposium_v6_2021_spreads
Titel: ‘Wij zijn de regionale wegwijzer in palliatief-zorgonderwijsland’ op O2PZ
Auteur: O2PZ
Link: https://www.o2pz.nl/
Titel: Staying DEDICATED in times of Covid-19
Auteur: S. Bolt
Link: https://www.maastrichtuniversity.nl/news/staying-dedicated-times-covid-19
Titel: DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie op het wetenschappelijke symposium bij Zuyderland, presentatie vanuit DEDICATED over resultaten van twee studies
Auteur: Jesper Biesmans
Titel: Presentatie over DEDICATED tijdens Thema bijeenkomst palliatieve zorg vrijwilligers
Auteur: Thea Offermans
Titel: Let's Talk about Death
Auteur: Judith Meijers
Titel: Stand DEDICATED materialen en workshop DEDICATED onderzoek, onderwijs en praktijk
Auteur: Lara Dijkstra, Sascha Bolt, Jesper Biesmans, Sabine Pieters en thea Offermans en Miny Hees
Titel: Dedicated & Scoping review
Auteur: Sabine Pieters Sascha Bolt
Titel: Gastspreker Regionaal netwerk hbo-vgg, geriatrieverpleegkundige V&VN Nederland
Auteur: Sascha Bolt Judith Meijers
Titel: Presentaties op de Vlaams-Nederlandse Wetenschapsdagen
Auteur: Meijer, Judith; Khemai, Chandni; Bolt, Sascha;
Titel: Poster presentation, published abstract: Families’ Experiences with End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations with Dying Peacefully with Dementia. Abstracts of the 16th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Berl
Auteur: Bolt, SR, Verbeek, LMH, Meijers, JMM, van der Steen, JT
Titel: DEDICATED bij business club Zuyderland
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie bij Meander Zorggroep in Landgraaf
Auteur: Khemai, Chandni; Bolt, Sascha
Titel: Invited speaker Lezing DEDICATED project en advance care planning tijdens het Ouderenzorgcongres in Aruba
Auteur: Sascha Bolt en Judith Meijers
Titel: Dedicated
Auteur: Laura Verbeek
Titel: presentatie bij PhD programma in Graz
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie bij de docentprofessionalisering Palliatieve Zorg
Auteur: Sabine Pieters, Nicole Gouverne
Titel: Presentatie "Palliative Care and dementia: the Netherland experience" op Symposium "Palliativversorgung von Menschen mit Demenz und anderen neurologischen Erkrankungen" te München
Auteur: van der Steen, Jenny
Titel: Presentatie DEDICATED in kerngroep Palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek in Geleen
Auteur: n/a
Titel: Verdiepingssessie "Gewenste zorg in de laatste levensfase bij kwetsbare ouderen"
Auteur: Bolt, Sascha; Khemai, Chandni
Titel: Presentatie DEDICATED tijdens Digitale talkshow sociaal en gezond ouder worden
Auteur: Judith Meijers
Titel: Posterpresentatie DEDICATED tijdens symposium Gerontological Society of America (GSA)
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie tijdens webinar Envida Kennis Preuvenemint
Auteur: Chaan Khemai
Titel: Palliatieve zorg en dementie/ACP bij lunchreferaat huisartsengeneeskunde
Auteur: Judith
Titel: Presentatie death and dying in dementia tijdens symposium Gerontological Society of America (GSA)
Auteur: Judith Meijers en Jenny van der Steen.
Titel: What Is Valued Most in End-of-Life Care for People with Dementia? A Qualitative Exploration of their Loved Ones' Experiences
Auteur: Sascha Bolt
Titel: Verpleegkundig symposium Zuyderland
Auteur: Judith Meijers
Titel: Interprofesioneel samenwerken in de palliatieve zorg voor mensen met dementie tijdens Zoek het uit Festival
Auteur: Chandni Khemai en Jesper Biesmans
Titel: What Is Valued Most in End-of-Life Care for People with Dementia? A Qualitative Exploration of their Loved Ones' Experiences
Auteur: Sascha Bolt
Titel: Presentatie A DEDICATED approach to dementia care in het ziekenhuis tijdens het online European Nursing Congres
Auteur: Daan Huyten
Titel: HOE WAARDEREN NAASTEN VAN MENSEN MET DEMENTIE DE ZORG AAN HET LEVENSEINDE?
Auteur: S.R. Bolt, J.T. van der Steen, J.M.G.A. Schols, S.M.G. Zwakhalen, J.M.M. Meijers
Titel: Presentatie DEDICATED verpleegkunde vakgroep MUMC
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie bij Community of Practice Palliatieve zorg bij Onderzoeksknooppunt Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost Brabant
Auteur: Judith Meijers; Thea Offermans en Nicole Bemelmans; Albine Moser; Sabine Pieters
Titel: Verpleegkundig congres dementiezorg
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie bij de docentprofessionalisering Palliatieve Zorg
Auteur: Sabine Pieters en Nicole Gouverne
Titel: HOE ERVAREN NAASTEN VAN MENSEN MET DEMENTIE DE SAMENWERKING MET EN TUSSEN ZORGPROFESSIONALS ONDERLING?
Auteur: C. KHEMAI, I. MUJEZINOVIC, S. BOLT, J.M.G.A. Schols, D.J. JANSSEN, J.M.M. Meijers
Titel: Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten
Auteur: Judith Meijers
Titel: Duaal onderwijs voor Zuyd Hogeschool
Auteur: Chaan Khemai
Titel: Presentatie Dedicated voor NZa
Auteur: Judith Meijers
Titel: Symposium DEDICATED bij Zuyderland Medisch Centrum
Auteur: van der Steen, Jenny; Zwakhalen, Sandra
Titel: Presentatie DEDICATED project Zoroo huisartsengemeenschap in Oosterhout
Auteur: n/a
Titel: Symposium palliatieve zorg begint en eindigt met goede communicatie
Auteur: E. Knaben
Titel: analyse a.h.v. datakwaliteit van sterven vragenlijst voor Zuyderland kwaliteit en beleid
Auteur: BMEZ studenten
Titel: Afstudeeronderzoek DEDICATED in hospital setting
Auteur: Daniel Huijten
Titel: Presentatie tijdens Nationaal Ouderenzorg Congres in Curaçau
Auteur: Judith Meijers & Sascha Bolt
Titel: PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET DEMENTIE THUIS EN IN HET VERPLEEGHUIS: WAT HEBBEN VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN NODIG?
Auteur: S.R. Bolt, J.M.M. Meijers, J.T. van der Steen, J.M.G.A. Schols, S.M.G. Zwakhalen
Titel: Pitch en presentatie over DEDICATED tijdens National Online Congress palliatieve zorg
Auteur: C. Khemai
Titel: Presentatie DEDICATED op Wenckebach symposium Zuyderland Medisch Centrum
Auteur: Els Knapen
Titel: DEDICATED
Auteur: Judith Meijers
Titel: Scoping reviews voor groep internationale PhD studenten van Maastricht, Graz en Bern
Auteur: Sascha Bolt
Titel: DEDICATED Symposium met alle partners: lezingen 5 jaar DEDICATED
Auteur: alle DEDICATED partners
Titel: Dedicated voor academische werkplaats ouderenzorg
Auteur: Sascha Bolt
Titel: Presentatie over DEDICATED bij Meander Zorggroep
Auteur: Chandni Khemai
Titel: Dedicated
Auteur: Judith Meijers
Titel: DEDICATED by Symposium Landschap van de Ouderenzorg Mijnstreek bij Hanenhof Geleen
Auteur: Els Knapen
Titel: Presentatie A DEDICATED approach to dementia care tijdens het online European Nursing Congres
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie DEDICATED data van de mensen met dementia tijdens het online European Nursing Congres
Auteur: Sasha Bolt
Titel: A cloak of comfort: palliative care for people with dementia
Auteur: Sascha Bolt
Titel: De ervaringen van naasten met zorg aan het levenseinde van verpleeghuisbewoners met dementie en de samenhang met vredig sterven
Auteur: Judith Meijers
Titel: Presentatie over DEDICATED tijdens online Congres European Association for Palliative Care
Auteur: C. Khemai
Titel: Bijeenkomst experiment persoonsvolgende zorg
Auteur: Judith Meijers
Titel: Workshop over DEDICATED tijdens digitale Kerstmarkt
Auteur: Lara Dijkstra
Titel: Hoorcollege palliatieve zorg bij verschillende religiën voor opleiding Public Health
Auteur: Judith Meijers, Chaan Khemai
Titel: Gesprekshulpen voor mensen met dementie (praatkaarten & praatstenen)
Auteur: Bureau MORBidee
Link: https://palliatievezorg.nl/2021/09/23/gesprekshulpen-voor-mensen-met-dementie/
Titel: College palliatieve zorg en DEDICATED voor de studenten van gezondheidswetenschappen 2024 zorg in context
Auteur: Els Knapen en Jesper Biesmans
Titel: Handreiking Praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van COVID-19 op diverse kanalen:
Auteur: Meijers, Judith
Titel: Hoorcollege palliatieve zorg en DEDICATED voor Zuyd Hogeschool
Auteur: Judith Meijers, Chaan Khemai
Titel: Handreiking in Cicerone
Auteur: Cicero zorggroep
Titel: Hoorcollege palliatieve zorg voor opleiding Public Health
Auteur: Judith Meijers, Chaan Khemai
Titel: Palliatieve zorg en dementie
Auteur: Sabine Pieters
Titel: Palliatieve zorg bij dementie
Auteur: Sabine Pieters
Titel: Palliatieve zorg en dementie voor verzorgenden Envida
Auteur: Jenny Erckens
Titel: Scholing aan Thuiszorg Groot Limburg
Auteur: Thea Offermans, Miny Hees
Titel: Hoorcollege palliatieve zorg bij verschillende religiën voor opleiding Public Health
Auteur: Judith Meijers, Sascha Bolt, Chaan Khemai
Titel: Duaal HBO-onderwijs op Zuyd Hogeschool
Auteur: Judith Meijers, Chaan Khemai
Titel: Duaal opleiding door Hogeschool Zuyd bij Hospice Mariaveld
Auteur: Bolt, Sascha; Knapen, Els
Titel: Duaal onderwijs HBO-studenten Zuyd Hogeschool
Auteur: Sascha Bolt, Chaan Khemai
Titel: Distributie van DEDICATED filmpje tijdens Alzheimer dag voor onze partners
Auteur: projectgroep
Titel: DEDICATED in palliatieve zorg en wachtkamer
Auteur: ROB BRUNTINK
Link: https://palliatievezorg.nl/2021/07/30/wachtkamerfilmpje-over-palliatieve-zorg/
Titel: Wei verhuizen DEDICATED
Auteur: project DEDICATED
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YtPBEBZ6hdU
Titel: Handreiking DEDICATED samenwerken bij de verhuizing op Zorgvoorbeter.nl
Auteur: Chandni Khemai
Link: http://zorgvoorbeter.nl/nieuws/handreiking-samenwerking-verhuizing?utm_medium=email
Titel: De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs 2020: Laura Beunen-Verbeek, inzending “De ervaringen van familie met levenseindezorg van verpleeghuisbewoners met dementie en de samenhang met vredig sterven”

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. In de praktijk is de zorg vaak gefragmenteerd en vindt samenwerking tussen professionals en organisaties onvoldoende plaats. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. Verder hebben zorgverleners onvoldoende competenties op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie. Enerzijds geven vooral verpleegkundigen/verzorgenden aan onvoldoende basiskennis te beschikken betreffende het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Anderzijds vinden zorgverleners het vaak moeilijk om tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan.

Dit project bestaat uit 2 met elkaar samenhangende deelprojecten:

Deelproject 1
Deelproject 1 gaat over competentie ontwikkeling op enerzijds het gebied van basiskennis over palliatieve zorg bij mensen met dementie en anderzijds over het communiceren over het naderende levenseinde met mensen met dementie en hun naasten, thuis en in het verpleeghuis. In dit deelproject ontwikkelen, implementeren en evalueren we een competentie toolkit, die tot stand komt op basis van geïdentificeerde knelpunten en behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners, op het vlak van kennis en communicatie. Ook inventariseren we beschikbare leermaterialen welke aansluiten op deze knelpunten.
Op basis van deze inventarisatie ontwikkelen en evalueren we de toolkit. Het kennis onderdeel van de toolkit richt zich met name op verpleegkundigen en verzorgenden om hen te ondersteunen bij het identificeren en handelen ten aanzien van hinderlijke symptomen (zoals pijn) en multiproblematiek. Het communicatieonderdeel van de toolkit is interdisciplinair. Thuis is deze met name bedoeld voor de verpleegkundigen/ verzorgenden van de thuiszorg, huisartsen en casemanagers dementie én in het verpleeghuis voor verpleegkundigen/verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en geestelijk verzorgers.
Het communicatie onderdeel richt zich op het tijdig op een vertrouwde wijze in gesprek gaan met mensen met dementie en hun naasten over aspecten van het naderende levenseinde, het stellen van zorgdoelen (Advance Care Planning), en het nemen van gezamenlijke besluiten (Shared-Decision Making ). De toolkit maakt gebruik van innovatieve leerstijlen, waaronder ‘just in time learning’ (leren in de werkomgeving met casuïstiek). De toolkit implementeren en evalueren we aan de hand van gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren kennis- en communicatieverbetering; en met betrekking tot de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg) en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden.

Deelproject 2
Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beide om continuïteit van zorg te waarborgen. Door middel van de ‘wereld café methode’ (kleine kring gesprekken) en vragenlijsten worden de huidige samenwerkingsknelpunten in kaart gebracht. Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande samenwerkingsmodellen en tools toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie ontwikkelen en evalueren we een samenwerkingsstrategie.

Verwachte resultaten van de deelprojecten:

Deelproject 1

 • lnzicht in de knelpunten en behoeften betreffende basiskennis palliatieve zorg en communicatie ‘het spreken over het levenseinde’ bij zorgverleners, mensen met dementie en hun naasten.
 • Een wetenschappelijk geëvalueerde landelijk verspreidbare competentie toolkit.
 • Verpleegkundigen/verzorgenden van de deelnemende organisaties herkennen hinderlijke symptomen en zorgvragen en handelen adequater en persoonsgerichter
 • Zorgverleners voelen zich vertrouwd en competent het gesprek over de laatste levensfase tijdig aan te gaan.

Deelproject 2

 • Inzicht in samenwerkingsknelpunten interdisciplinair thuis (met thuiszorg) en in het verpleeghuis en bij de overdracht tussen beide.
 • Een wetenschappelijk geëvalueerde landelijk verspreidbare samenwerkingsstrategie.
 • In de deelnemende organisaties zijn op basis van een gekozen geschikte samenwerkingsstrategie, toetsbare interdisciplinaire samenwerkingsafspraken gemaakt (onder andere over zorgplan, Multi Disciplinair Overleg(MDO) en overdracht).
 • Bij de deelnemende organisaties vindt bij de overdracht van thuis naar het verpleeghuis een volledige, persoonsgerichte ‘warme’ overdracht plaats. De toolkit en de samenwerkingsstrategie worden verspreid binnen de partners van de participerende academische werkplaatsen, zorgaanbieders en de netwerken palliatieve zorg en dementie en zijn tevens bruikbaar in het onderwijs (MBO, HBO, universiteit) via samenwerkingspartners. 

Kenmerken

Projectnummer:
844001405
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.M. Meijers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum