Mobiele menu

Deïmplementatie van routinematig FDG-PET/CT gebruik in stadiëring van lokaal gevorderde maagkanker

Projectomschrijving

Uit de PLASTIC-studie blijkt dat het gebruik van FDG-PET/CT bij de stadiëring van maagkanker niet kosteneffectief is. Desalniettemin wordt de FDG-PET/CT in de praktijk nog vaak toegepast, in 2021 bij driekwart van de patiënten.

Het doel van dit deïmplementatieproject is het gebruik van FDG-PET/CT bij de stadiëring van maagkanker te verminderen, door zorgverleners bewust te maken van de beperkte waarde en hoge kosten van FDG-PET/CT. Het streven is om het totale aantal FDG-PET/CT’s jaarlijks te verminderen tot 5% of minder (90% reductie vergeleken met 2022). In dit landelijke project worden activiteiten, zoals onderwijs en feedback, gebruikt om zorgverleners anders te laten handelen. Zo verbetert de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en beschermen we patiënten tegen blootstelling aan onnodige diagnostiek met schadelijke straling en langere wachttijden tot behandeling. Dit project zorgt dat het niet-gepast gebruik van FDG-PET/CT wordt gedeïmplementeerd in de klinische praktijk.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Kenmerken

Projectnummer:
10390462320003
Looptijd: 21%
Looptijd: 21 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. JP Ruurda MD PhD