Mobiele menu

Diagnosis, prevalence and associated factors of osteoarthritis in adults with intellectual disabilities

Artrose van de heup en knie is een aandoening die op latere leeftijd veel voorkomt. Dit leidt tot functionele achteruitgang en vermindering van kwaliteit van leven. Risicofactoren voor artrose, zoals obesitas en verminderde fysieke activiteit, komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Echter, diagnostiek van artrose is moeilijk bij mensen met een VB en gegevens over prevalentie ontbreken.

Doel

Het doel van dit project is om de diagnostiek van artrose van de heup en de knie te verbeteren bij mensen met een VB, en de prevalentie te onderzoeken. Hierdoor kan onderdiagnostiek worden tegengegaan en behandeling worden verbeterd.

Werkwijze

Ouderen met een VB zullen worden onderzocht. De metingen zijn onderdeel van een 10-jaar follow-upmeting van de GOUD-studie. De haalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van de metingen worden onderzocht. De prevalentie van radiologische en klinische artrose wordt onderzocht en vergeleken met die van ouderen in de algemene populatie.

Interview

‘We willen dat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt en die waarde voeren we ook door in de manier waarop we onderzoek doen..’

> Lees het interview over dit onderzoek

Producten

Titel: Healthy Ageing and Intellectual Disability study: summary of findings and the protocol for the 10-year follow-up study
Auteur: Marleen J de Leeuw, Alyt Oppewal, Roy G Elbers, Mireille W E J Knulst, Marco C van Maurik, Marjoleine C van Bruggen, Thessa I M Hilgenkamp, Patrick J E Bindels, Dederieke A M Maes-Festen
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/12/2/e053499

Kenmerken

Projectnummer:
839180001
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2020
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A. Oppewal PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Om artsen voor verstandelijk gehandicapten beter te ondersteunen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, financieren we onderzoeksprojecten die complexe zorgvragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.