Mobiele menu

Digital interdisciplinary consultation in Dutch primary care

Digitaal interdisciplinair overleg in de Nederlandse eerste lijn

Om de communicatie tussen arts en patiënt en huisartsen en artsen in het ziekenhuis te verbeteren, zijn diverse vormen van teleconsultatie ontwikkeld. Op dit moment is er echter weinig kennis over de voor- en nadelen van deze vormen van overleg.

Doel

In dit onderzoek werken onderzoekers uit verschillende vakgebieden samen om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van diverse soorten teleconsultatie. Dit inzicht draagt bij aan betere zorg door de huisarts. Doordat het de complexiteit van interdisciplinaire consulten ontrafelt en inzicht biedt in de randvoorwaarden van verschillende teleconsultatie vormen. Ook geeft het mogelijke voor- en nadelen hiervan en ondersteunt het de ontwikkeling van nieuwe vormen van huisartsgeneeskunde en het verlenen van doelmatige zorg.

Werkwijze

We brengen eerst in kaart welke vormen van teleconsultatie er zijn. Vervolgens onderzoeken we de meningen van betrokkenen bij het zorgproces over teleconsultatie en over welke uitkomsten belangrijk zijn bij het meten van het effect. Ook vergelijken we verschillende methoden om het effect te meten. Verder onderzoeken we in de praktijk hoe gesprekken tussen arts en patiënt worden beïnvloed door de gekozen vorm van teleconsultatie door deze gesprekken te analyseren. Daarnaast onderzoeken we welke vorm van teleconsultatie in specifieke situaties wordt gekozen.

Kenmerken

Projectnummer:
10060022010001
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. van der Worp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afbeelding

Complexe onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Dit project is daar één van.