Mobiele menu

DITSMI, Optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij patiënten met EPA (vervolg)

Dit project beoogt de resultaten van het zorgmodel DITSMI (Diagnose, Indicate, Treat, Severe Mental Illness) breder beschikbaar te stellen en te implementeren bij GGNet en bij GGZ Oost-Brabant.

DITSMI

Het doel van DITSMI is om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en voor zover mogelijk, het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

Doel project

Het zorgmodel DITSMI bestaat uit een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens professionele richtlijnen. De meerwaarde van dit project is dat implementatie van het zorgmodel DITSMI:

  • leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA)
  • het risico op stagnatie in behandeling minimaliseert
  • leidt tot vermindering van de zorgconsumptie

Actieonderzoek ditsmi

Naar aanleiding van dit project, is het project Actieonderzoek ditsmi gestart.

Verslagen


Eindverslag

DITSMI staat voor Diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening waarbij positieve psychiatrie het uitgangspunt is.
Het zogenaamde DIB-overleg staat centraal voor diagnostiek & indicatiestelling voor behandeling. Hierbij wordt door een multidisciplinair behandelteam consensus bereikt over de actuele beschrijvende diagnose (en DSM-classificatie) en welke psychologische en/of medicamenteuze behandeling is geïndiceerd.
DITSMI is ontwikkeld binnen de context van een kliniek maar is ook implementeerbaar binnen andere afdelingen en contexten (klinisch, beschermd wonen en FACT) en binnen het zorgnetwerk van ggz-huisartsen-apothekers-sociaal domein. Hierbij is aandacht voor het (zorg)netwerk van de patiënt essentieel.

Het advies is om voorafgaande aan de daadwerkelijke implementatie van DITSMI Actieonderzoek in te zetten voorafgaand en gedurende het implementatieproces om bevorderende en belemmerende factoren in beeld te hebben.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638021021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
GGNet

Contactgegevens

Telefoon: 06 55 84 34 16
E-mail: a.vanderveen@ggnet.nl
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's Noordoost-Gelderland, Gelderland-Midden en Oost-Brabant: Apeldoorn, Berkelland, Boekel, Doetinchem, Montferland, Ude, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.