Mobiele menu

Doorontwikkeling 'Beweegcoach' regio Oost-Groningen. Bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde.

Doorontwikkeling ‘Beweegcoach’ regio Oost-Groningen. Bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde.

Middels de beweegstimuleringsinterventie ‘Beweegcoach’ worden inwoners van Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde met een lichamelijke beperking of chronische ziekte individueel begeleidt naar bestaand beweeg- en sportaanbod. De bestaande interventie ‘Beweegcoach’ wordt doorontwikkeld op basis van de wensen van experts en de doelgroep. Onder andere een activiteitenmonitor wordt toegevoegd aan de bestaande interventie, om bewegen in het dagelijks leven meer te stimuleren.

Door het toepassen van positieve gezondheid en doorontwikkeling van de interventie verwachten wij dat deelnemers meer gaan bewegen, waardoor kwaliteit van leven zal toenemen. In het huidige pilotonderzoek zal de effectiviteit en het implementatieproces van de doorontwikkelde interventie ‘Beweegcoach’ geëvalueerd worden. Dit zal resulteren in een handboek met daarin richtlijnen en formats voor de uitvoer van de doorontwikkelde interventie, kennis over de effectiviteit van de interventie, adviezen om de implementatie in andere regio’s te versoepelen en mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling van de interventie.

Link product - interventie

Link product - Magazineartikel

Vervolg

In 2020 is een ZonMw-project gestart waarin wordt gewerkt aan het doel de interventie verder te implementeren, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van Beweegcoach+ en profijt kunnen hebben van de positieve effecten van bewegen op hun gezondheid. Zie voor meer informatie over dit project ''Beweegcoach+''.

Producten

Titel: Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Auteur: L.A. Krops
Link: http://hdl.handle.net/11370/27965571-22bb-4a11-9d44-f4ea6f0f8bcb
Titel: Development of an intervention to stimulate physical activity in hard-to-reach physically disabled people and design of a pilot implementation: an intervention mapping approach
Auteur: Krops, Leonie A, Dekker, Rienk, Geertzen, Jan H B, Dijkstra, Pieter U
Magazine: BMJ Open

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
50004680
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. L.A. Krops
Verantwoordelijke organisatie:
Sportplein Groningen