Mobiele menu

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients (DISTRICTS): a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies

The Dutch Injection versus Surgery TRial in CTS patients (DISTRICTS)

Het carpale tunnel syndroom is een veel voorkomende aandoening. Patiënten hebben vaak last van pijn en tintelingen in de hand en kunnen last krijgen van zwakte door beknelling van de handzenuw bij de pols. De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Bij een deel van de patiënten die initieel behandeld worden met een injectie is later toch een operatie nodig. Het doel van het onderzoek is te onderzoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer.

Aan het onderzoek zullen 890 mensen met een carpale tunnel syndroom deelnemen die behandeld worden met (A) direct een operatie of (B) eerst met een injectie en zo nodig in een later stadium alsnog een operatie. De toewijzing aan de behandeling wordt door het lot bepaald. De deelnemers worden 18 maanden gevolgd.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase - CTS en Corticosteroïd-injectie bij CTS

Producten

Titel: Carpaletunnelsyndroom
Auteur: C. verhamme
Magazine: Nervus
Begin- en eindpagina:
Titel: Het carpaletunnelsyndroom: hebben we diagnostiek en behandeling in de vingers?
Auteur: W.A.C. Palmbergen, C. Verhamme, T.W.H. Alleman, E. Verstraete, K. Jellema, W.I.M. Verhagen, L.H. Visser, G.C.W. de Ruiter, D. van de Beek, R. Beekman, R.M.A. de Bie
Magazine: Tijdschrift Neurologie Neurochirurgie
Begin- en eindpagina:

Kenmerken

Projectnummer:
837004025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.M.A. de Bie
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC