Mobiele menu

Duurzame banen voor jongeren met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching

Doel

Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Er is veel bekend over hoe we mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen steunen bij het zoeken naar werk. Maar hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten: dat is nog niet goed onderzocht. Jobcoaching is een begeleidingsmethodiek die mensen met (ernstige) psychische aandoeningen in staat moet stellen duurzaam werkzaam te zijn bij een werkgever en een arbeidscarrière op te bouwen. Wat kenmerkt jobcoaching? Wat is de impact hiervan op duurzaam werken? En welke kenmerken van jobcoaching hangen samen met positieve arbeidsuitkomsten?

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoek zijn 134 jongere werknemers met psychische klachten gevolgd die na het vinden van een baan jobcoaching ontvangen. Hiervan zijn 9 trajecten intensiever geanalyseerd door middel van interviews met de werknemer, jobcoach en werkgever. Hierbij is onderzocht wat jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op duurzaam werken en welke kenmerken van jobcoaching samenhangen met positieve arbeidsuitkomsten. Daarnaast zijn de jobcoaches tijdens het traject met elkaar in contact gebracht om een bijdrage te leveren aan hun vakkundigheid.

Samenwerkingspartners

Gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Zaanstad, Trimbos-instituut, Odibaan, Enspiratie en Tilburg University.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers tevreden zijn over hun jobcoach en het nut van de begeleiding. Jobcoaches ondersteunen werknemers met maatwerk. Ondanks de vaak flinke problemen op verschillende levensgebieden, was na een half jaar 88% nog betaald aan het werk. Het onderzoek wijst erop dat het belangrijk is dat werknemers uit deze groep een beroep op voortgezette ondersteuning moeten kunnen doen. Ook blijkt dat de jobcoach tijdig moet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en begeleidingsbehoeften. Zo blijft aandacht voor een goede match tussen de werknemer en de werkplek van belang, ook als een werknemer reeds langer op dezelfde plek werkt. Ook de afstemming met andere hulpverleners vergt aandacht, om te zorgen dat de tips en adviezen met elkaar sporen.

Producten

Titel: Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: inzicht in jobcoaching
Auteur: Harry Michon, Janneke Oude Alink, Aniek de Lange
Link: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Sessie%2010%20Duurzame%20banen%20voor%20jongvolwassenen%20met%20psychische%20kwetsbaarheden%20inzicht%20in%20jobcoaching.pdf
Titel: Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden:inzicht in effectieve jobcoaching
Auteur: Aniek de Lange, Harry Michon, Nicole van Erp, Hans Kroon
Link: https://www.trimbos.nl/docs/0f6f5c9a-6341-46d7-ab25-021c1dfdb2f2.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
535001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H. Kroon
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Apeldoorn